SQL – SELECT: Operația JOIN – CROSS JOIN

|

Produs cartezian (Cross Join) Cu inner join este posibil să omiteți ON. SQL interpretează acest lucru ca pe o cerere – corectă din punct de vedere sintactic – de a combina fiecare înregistrare a tabelului din stânga cu fiecare înregistrare … Citeşte mai mult