Siguranţa tranzacţiilor online

|

Dacă plătiţi online bunuri sau servicii, verificaţi dacă firma a prevăzut un sistem de plată securizat. Verificaţi, de asemenea, dacă browser-ul este protejat, cât şi informaţiile referitoare la datele personale şi la plată. De exemplu, căutaţi simbolul ce reprezintă  un … Citeşte mai mult