Home » Articole » RO » Știință » Taxonomii

Taxonomii

postat în: Știință 0

Taxonomia liberului arbitru (Taxonomia liberului arbitru)

Taxonomia este practica și știința clasificării. Cuvântul este, de asemenea, utilizat ca un substantiv numărabil: o taxonomie, sau o schemă taxonomică, este o clasificare specială. Inițial, taxonomia s-a referit numai la clasificarea organismelor sau la o clasificare specifică a organismelor. Într-un sens mai larg și mai general, se poate referi la o clasificare a lucrurilor sau conceptelor, precum și la principiile care stau la baza unei astfel de clasificări. Taxonomia este diferită de meronomie, care se ocupă cu clasificarea părților unui întreg.

Multe taxonomii au o structură ierarhică, dar aceasta nu este o cerință. Taxonomia folosește unități taxonomice, cunoscute sub denumirea de taxoni (taxon la singular).

Aplicații

Categoriile pot ilustra o taxonomie; o taxonomie completă a categoriilor poate fi extrasă prin mijloace automate. Recent, s-a demonstrat că o taxonomie construită manual, cum ar fi aceea a lexiconilor computaționali, precum WordNet, poate fi utilizată pentru a îmbunătăți și a restructura taxonomia unei categorii obținută prin mijloace automate.

Într-un sens mai larg, taxonomia se aplică și altor scheme de relații, altele decât ierarhiile părinte-copil, cum ar fi structurile de rețea. Taxonomiile pot include apoi copii singuri cu multi-părinți, de exemplu, poate apărea “Mașini” cu ambii părinți “Vehicule” și “Mecanisme din oțel”; pentru unii însă, aceasta înseamnă doar că “mașina” face parte din mai multe taxonomii diferite. O taxonomie ar putea fi pur și simplu organizarea unor tipuri de lucruri în grupuri sau o listă alfabetică; aici, cu toate acestea, termenul de vocabular este mai potrivit. În utilizarea curentă în managementul cunoașterii, taxonomiile sunt considerate mai înguste decât ontologiile, deoarece ontologiile aplică o varietate mai mare de tipuri de relații.

Din punct de vedere matematic, o taxonomie ierarhică este o structură arborescentă a clasificărilor pentru un anumit set de obiecte. Este numită și ierarhia restricționată. În partea de sus a acestei structuri există o clasificare unică, nodul rădăcină, care se aplică tuturor obiectelor. Nodurile de sub această rădăcină sunt clasificări mai specifice care se aplică subseturilor din setul total de obiecte clasificate. Progresul raționamentului decurge de la general la mai specific.

În schimb, în ​​contextul terminologiei juridice, se folosește o taxonomie contextuală deschisă – o taxonomie care are loc numai în raport cu un anumit context. În scenariile luate din domeniul juridic, este modelată o relatare formală a textului deschis al termenilor legali, ceea ce sugerează noțiuni variate ale “nucleului” și ale “penumbrei” semnificațiilor unui concept. Progresul raționamentului decurge de la caracterul specific la cel mai general.

Istorie

Antropologii au observat că taxonomiile sunt în general integrate în sistemele culturale și sociale locale și servesc diferitelor funcții sociale. Poate cel mai bine cunoscut și influent studiu al taxonomiilor populare este “Formele elementare ale vieții religioase” al lui Émile Durkheim. Un tratament mai recent al taxonomiilor populare (inclusiv rezultatele mai multor decenii de cercetare empirică) și discutarea relației lor cu taxonomia științifică se regăsesc în cartea Fundațiile cognitive ale istoriei naturale a lui Scott Atran. Taxonomiile populare ale organismelor au fost găsite în mare parte a fi de acord cu clasificarea științifică, cel puțin pentru speciile mai mari și mai evidente, ceea ce înseamnă că nu este cazul că taxonomiile populare se bazează exclusiv pe caracteristici utilitare.

În secolul al XVII-lea, matematicianul și filozoful german Gottfried Leibniz, în urma lucrării filosofului maghiar din secolul al XIII-lea, Ramon Llull, din Ars generalis ultima, un sistem de generare procedurală a conceptelor prin combinarea unui set fix de idei, a căutat să dezvolte un alfabet al gândirii umane. Leibniz intenționa ca, pentru acest alfabet, characteristica universalis să fie o “algebră” capabilă să exprime orice gând conceptual. Conceptul de a crea un astfel de “limbaj universal” a fost examinat frecvent în secolul al XVII-lea, în special de către filosoful englez John Wilkins în lucrarea sa Un eseu spre un caracter real și un limbaj filosofic (1668), din care derivă în final schema de clasificare în Thesaurus lui Roget.

Utilizarea taxonomiilor în diverse discipline

Taxonomii în ingineria software

Vegas și colab. ajută la avansarea cunoștințelor în domeniul ingineriei software prin utilizarea taxonomiilor. În mod similar, Ore și colab. oferă o metodologie sistematică de abordare a construirii de taxonomii în subiecte legate de ingineria software.

Taxonomiile de testare software

Mai multe taxonomii au fost propuse în cercetarea de testare software pentru a clasifica tehnici, instrumente, concepte și artefacte. Următoarele sunt câteva exemple de taxonomii:

 • O taxonomie a tehnicilor de testare bazate pe modele
 • O taxonomie a instrumentelor de analiză a codurilor statice

Engström și colab. sugerează și evaluează utilizarea unei taxonomii pentru a lega comunicarea dintre cercetătorii și practicienii implicați în domeniul testării software. Ei au dezvoltat, de asemenea, un instrument bazat pe web pentru a facilita și încuraja utilizarea taxonomiei. Instrumentul și codul său sursă sunt disponibile pentru uz public.

Taxonomii în publicarea cercetărilor

Citând inadecvări cu practicile curente în listarea autorilor de lucrări în reviste de cercetare medicală, Drummond Rennie și co-autorii a apelat, într-un articol din 1997, în JAMA, Journal of the American Medical Association, la

o schimbare radicală conceptuală și sistematică, pentru a reflecta realitățile mai multor autori și pentru a susține responsabilitatea. Propunem renunțarea la noțiunea perimată de autor în favoarea celei mai utile și mai realiste de contribuitor.”

Începând cu anul 2012, câteva mari instituții academice și științifice de publicare au folosit Proiectul CRediT pentru a dezvolta un vocabular controlat al rolurilor contribuitorilor. Cunoscută drept CRediT (Contributor Roles Taxonomy – Taxonomia rolurilor contribuitorilor), acesta este un exemplu de taxonomie plată, non-ierarhică; totuși, aceasta include o clasificare opțională, largă, a gradului de contribuție: determinant, egal sau de suport. Amy Brand și co-autori își rezumă rezultatul intenționat ca:

”Identificarea contribuțiilor specifice la cercetările publicate va conduce la un credit adecvat, la mai puține dispute de autor și la mai puține descurajări în calea colaborării și a partajării datelor și a codului.”

De la mijlocul anului 2018, această taxonomie se pare că își limitează domeniul de aplicare la rezultatele cercetării, în special articolele din jurnale; cu toate acestea, este destul de neobișnuit “să sperăm să … sprijinim identificarea evaluatorilor inter pares”. (Ca atare, nu a definit încă termeni pentru astfel de roluri ca editor sau autor al unui capitol dintr-o carte cu rezultate ale cercetării.) Versiunea 1, stabilită de primul grup de lucru din toamna anului 2014, identifică 14 roluri specifice de contribuitori utilizând următorii termeni definiți:

 • Conceptualizare
 • Metodologie
 • Software
 • Validare
 • Analiza formală
 • Investigație
 • Resurse
 • Management de date
 • Scrierea – versiunea originală
 • Scrierea – Revizuire și editare
 • Vizualizare
 • Supervizare
 • Administrarea proiectului
 • Achiziția de finanțare

Recepția a fost diversă, câțiva editori și reviste importante planificnd să pună în aplicare CRediT până la sfârșitul anului 2018, în timp ce aproape toți nu sunt convinși de necesitatea sau valoarea utilizării acesteia. De exemplu, Academia Națională de Științe a SUA a creat o pagină Web TACS (Transparency in Author Contributions in Science) pentru a lista jurnalele care se angajează să stabilească standarde de autor, definind responsabilități pentru autorii corespunzători, necesitând ID-urile ORCID și adoptarea taxonomiei CRediT.

Aceeași pagină web conține un tabel cu 21 de reviste (sau familii de reviste), din care:

 • 5 au implementat, sau vor implementa CRediT până la sfârșitul anului 2018,
 • 6 solicită o declarație privind contribuția autorului și sugerează utilizarea CRediT,
 • 8 nu utilizează CRediT, din care 3 motivează de ce, și
 • 2 sunt neinformative.

Taxonomia este un standard deschis conform principiilor OpenStand și este publicată sub licența Creative Commons.

Relațiile este-un și are-un

Două dintre tipurile predominante de relații în sistemele de reprezentare a cunoașterii sunt predicția și condiționalitatea universal cuantificată. Relațiile de predicție exprimă ideea că o entitate individuală este un exemplu de un anumit tip (de exemplu, John este un burlac), în timp ce condiționalitățile universal cuantificate exprimă noțiunea că un tip este un subtip de alt tip (de exemplu, Un câine este un mamifer, ceea ce înseamnă că Toți câinii sunt mamifere).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *