Home » Articole » RO » Știință » Dezvoltarea științei moderne

Dezvoltarea științei moderne

postat în: Știință 0

Bacterii

T. H. Huxley, un prieten al lui Charles Darwin și un popularizator al teoriilor lui Darwin, a definit știința ca fiind “pur și simplu un simț obișnuit instruit și organizat.” Dar bunul simț este deseori corectat de știință. Filosofii au întâmpinat dificultăți în stabilirea unei definiții a științei. Unul dintre ele este că știința este atât o activitate cât și un corp de cunoștințe.

Accentul pe colectarea datelor și acumularea de cunoștințe este un reziduu din timpul Revoluției Științifice, când inducția a fost metoda preferată a științei. Filozofii de astăzi sunt în general de acord că numai faptele nu explică, și ecistă dispute dacă există fapte pure. “Nu sunt toate observațiile conduse de teorie?” Din 1861, Charles Darwin scria: “Cât de ciudat este că nimeni pare să nu vadă că orice observație trebuie să fie pentru sau împotriva unei anumite viziuni, dacă se vrea să fie utilă”.

Cuvântul “cunoaștere” nu include doar fapte ci și o interpretare a faptelor; este mai puțin confuz, totuși, să folosim cuvântul “înțelegere” pentru acest sens. De aici definiția, “Scopul științei este de a ne înțelege mai bine natura”. Unii filozofi ar adăuga “prin rezolvarea problemelor științifice.” Unii au mers mai departe și au spus: “Obiectivele științei sunt înțelegerea, prezicerea și controlul “.

Obiectivele științei s-au schimbat continuu de-a lungul secolelor. De exemplu, teologia naturală – studiul naturii în scopul înțelegerii intențiilor lui Dumnezeu – a fost considerată o ramură legitimă a științei până în urmă cu aproximativ 150 de ani. În 1859 unii dintre criticii lui Darwin l-au certat pentru că a inclus în explicația sa despre originea speciei un astfel de factor “neștiințific” ca șansa, ignorând ceea ce se credea în mod clar ca fiind mâna lui Dumnezeu în proiectarea tuturor creaturilor. În secolul al XX-lea, în toate ​​științele a fost o schimbare radicală a fenomenelor întâmplătoare, de la o noțiune strict deterministă la una probabilistică.

Empirismul Revoluției Științifice a pus un accent deosebit pe descoperirea unor noi fapte. Astăzi, concepte cum ar fi competiția, strămoși comuni, teritoriu și altruism sunt la fel de importante în biologie ca și legile și descoperirile în științele fizice și totuși importanța lor a fost ignorată ciudat până de curând.

Originea științei moderne

Știința modernă a început odată cu Revoluția Științifică, prin Copernic, Galileo, Kepler, Newton, Descartes și Leibniz (predominant matematica, mecanica și astronomia). În unele privințe, biologia lui Aristotel era și ea știință, dar nu avea rigurozitatea metodologică și cuprinzătoare a științei biologiei așa cum s-a dezvoltat în anii 1830 – 1860.

Ideile acestei noi științe raționale erau obiectivitatea, empirismul, inductivismul și efortul de a elimina toate rămășițele metafizicii – explicațiile magice sau superstițioase.

Toți arhitecții Revoluției Științifice au rămas creștini devotați, și știința pe care au creat-o a fost în parte o ramură a credinței creștine: lumea a fost creată de Dumnezeu, guvernată de legile Sale universale. Sarcina științei lui Dumnezeu era să găsească aceste legi universale, să găsească adevărul final conform acestor legi, și să îl testeze prin predicții și experimente.

Mecanica a fost prima care a dezvoltat un set de legi și metode coerente. Dar este împiedicată de procese aleatorii (stochastice), încât legile mecanicii nu permit previziuni pe termen lung în meteorologie sau oceanografie.

În științele biologice nu se putea folosi metoda științifică a mecanicii pentru reconstrucția secvențelor istorice, mai ales prin experiment, tratat ca singura metodă științifică valabilă. Orice altă metodă a fost considerată inferioară. Aceste alte științe neexperimentale au ajuns să se numească peiorativ științe descriptive.

Dar cunoștințele noastre se bazează în toate științele pe descriere. “Descriptiv” este “observațional”. Observarea (mai degrabă decât experimentarea) a jucat un rol decisiv în avansarea științei.

Descoperirile descrise de Galileo și urmașii lui au provenit din experimentele naturii, precum cutremurele, erupțiile vulcanice, craterele meteorilor, schimbările magnetice și evenimentele de eroziune. În biologia evoluționistă, unirea Americii de Nord și Sud în Pliocen prin Istmul Panama, care a dus la un schimb masiv de faunitate al celor două continente, este un astfel de experiment; colonizarea insulelor vulcanice și a arhipelagilor, defaunarea și recolonizarea ulterioară a unei mari părți a emisferei nordice din cauza glaciațiilor pleistocenului, sunt alte experimente naturale.

Revoluția științifică nu a inclus o desprindere de religia creștină și această prejudecată ideologică a avut consecințe negative asupra biologiei (mâna lui Dumnezeu). Drept urmare, biologia a fost în esență latentă până în secolele al XIX-lea și al XX-lea. Lumea vieții era considerată ca aparținând domeniului medicinii.

Acceptarea mecanicii drept exemplar al științei a dus la convingerea că organismele nu sunt diferite de materiile inerte, concluzia fiind că scopul științei a fost acela de a reduce biologia la legile chimiei și fizicii. Evoluțiile din biologie au făcut această poziție inadmisibilă. Respingerea mecanicismului și nemesisul său, vitalismul și acceptarea în secolul al XX-lea a paradigmei organicismului au avut un impact profund asupra poziției biologiei în rândul științelor.

(Sursa: Ernst Mayr – This is Biology, The Science of the Living World)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *