Home » Articole » RO » Știință » Fizica » Tabele fizice » Unităţi fizice SI derivate

Unităţi fizice SI derivate

postat în: Tabele fizice 0

mathematics-112720

Unităţile SI derivate fac parte din sistemul SI de unități de măsură și sunt derivate din cele șapte unități SI fundamentale.

Cantitate fizică Numele unităţii SI Simbol pentru unitatea SI Expresia în termenii unităţilor de bază SI
Nume speciale şi simboluri
frecvenţa hertz Hz s – 1  
forţa newton N kg . m . s-2  
presiune, tensiune mecanică pascal Pa N . m-2 = kg . m-1 . s-2
energia, lucru mecanic, căldura joule J N . m = kg . m2 . s-2
putere, flux radiant watt W J . s-1 = kg . m2 . s-3
sarcina electrică coulomb C A . s  
potenţial electric, forţa electromotoare volt V J . C-1 = m2 . kg . s-3 . A-1
rezistenţa electrică ohm Ω V . A-1 = m2 . kg . s-3 . A-2
conductanţa electrică siemens S A . V-1 = s3 . A2 . m-2 . kg-1
capacitanţa electrică farad F CV – 1 = s4 . A2 . m-2 . kg-1
densitate de flux magnetic, inductivitate magnetică tesla T V . s . m-2 = kg . s-2 . A-1
flux magnetic weber Wb V . s = m2 . kg . s-2 . A-1
inductanţa henry H Vs . A-1 = m2 . kg . s-2 . A-2
temperatura degree Celsius °C K  
ungliul plan radian rad 1 = m·m-1
unghiul solid steradian sr 1 = m2·m-2
flux luminos lumen lm cd·sr  
iluminanţa lux lx cd·sr·m-2  
activitatea (radioactivă) becquerel Bq s-1  
doza absorbită (de radiaţie) gray Gy J·kg-1 = m2·s-2
doza echivalentă (indexul dozei echivalente) sievert Sv J·kg-1 = m2·s-2
activitatea catalitică katal kat mol·s-1  
Alte cantităţi
aria     m2  
volum     m3  
viteza     m·s-1  
viteza unghiulară     s-1, rad·s-1  
acceleraţia     m·s-2  
momentul forţei     N·m = m2·kg·s-2
număr de undă     m-1  
densitate, densitatea masei     kg·m-3  
volum specific     m3·kg-1  
concentaţia cantităţii (-de-substanţă)     mol·m-3  
volum molar     m3·mol-1  
capacitatea termică, entropia     J·K-1 = m2·kg·s-2·K-1
capacitatea termică molară, entropia molară     J·K-1·mol-1 = m2·kg·s-2·K-1·mol-1
capacitatea termică specifică, entropia specifică     J·K-1·kg-1 = m2·s-2·K-1
energia molară     J·mol-1 = m2·kg·s-2·mol-1
energia specifică     J·kg-1 = m2·s-2
densitatea de energie     J·m-3 = m-1·kg·s-2
tensiunea de suprafaţă     N·m-1=J·m-2 = kg·s-2
densitatea fluxului termic, iradianţa     W·m-2 = kg·s-3
conductivitatea termică     W·m-1·K-1 = m·kg·s-3·K-1
vâscozitatea cinematică, coeficient de difuzie     m2·s-1  
vâscozitatea dinamică     N·s·m-2 = Pa·s = m-1·kg·s-1
densitatea de sarcină electrică     C·m-3 m-3·s·A
densitatea de curent electric     A·m-2  
conductivitatea     S·m-1 = m-3·kg-1·s3·A 2
conductivitatea molară     S·m2·mol-1 = kg-1·mol-1·s3·A 2
permitivitatea     F·m-1 = m-3·kg-1·s4·A 2;
permeabilitatea     H·m-1 = m·kg·s-2·A-2
tăria câmpului electric     V·m-1 = m·kg·s-3·A-1
tăria câmpului magnetic     A·m-1  
luminanţa     cd·m-2  
expunerea (radiaţii X şi gamma)     C·kg-1 = kg-1·s·A
rata dozei absorbite     Gy·s-1 = m2·s-3

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *