Home » Articole » RO » Știință » Fizica » Tabele fizice » Constante fizice

Constante fizice

postat în: Tabele fizice 0

GPB_circling_earth

În ştiinţă, o constantă fizică este o cantitate fizică a cărei valoare numerică este fixată. Acesta poate fi asemănată cu o constantă matematică, care este un număr fix, care nu implică în mod direct o măsurătoare fizică.

Există multe astfel de constante utilizate în ştiinţă, unele dintre cele mai renumite dintre ele fiind: constanta lui Planck, constanta gravitaţională şi constanta lui Avogadro (mai bine cunoscut sub numele de numărul lui Avogadro). Constantele poate lua multe forme. Unele, cum ar fi lungimea Planck, reprezinta o distanţă fizică fundamentală; altele, cum ar fi viteza luminii, semnifică limita de viteză maximă a universului, iar altele sunt cantităţi adimensionale, cum ar fi constanta structurii fine, care întruchipează interacţiunea dintre electroni si fotoni.

Mai jos este o listă de constante fizice:

Constanta Simbol Valoare
viteza luminii în vid c 299 792 458 m·s-1 (definită)
permeabilitatea de vid μ0 4π × 10-7 N A-2 (definită)
    12.566 370 614… × 10-7 N A-2
permitivitatea de vid ε0 = 1/(μ0c2) 8.854 187 817 … × 10-12 F·m-1
impedanţa caracteristică de vid Z0 = μ0c 376.730 313 461… Ω (definită)
constanta gravitaţională G 6.672 59(85) × 10-11 m3·kg-1·s-2
constanta lui Planck h 6.626 068 76(52) × 10-34 J·s
constanta lui Dirac h = h / (2π) 1.054 571 596(82) × 10-34 J·s
Masa Planck mp = (hc / G)1/2 2.1767(16) × 10-8 kg
lungimea Planck lp= (hG / c3) 1/2 1.6160(12) × 10-35 m
timpul Planck tp = (hG / c5)1/2 5.3906(40) × 10-44 s
sarcina elementară e 1.602 176 462(63) × 10-19 C
masa de repaos a electronului me 9.109 381 88(72) × 10-31 kg
masa de repaos a protonului mp 1.672 621 58(13) × 10-27 kg
masa de repaos a neutronului mn 1.674 927 16(13) × 10-27 kg
costanta de masă atomică (unitatea de masă atomică unificată) mu = 1 u 1.660 538 73(13) × 10-27 kg
numărul lui Avogadro L, NA 6.022 141 99(47) × 1023
constanta Boltzmann k 1.380 6503(24) × 10-23 J·K-1
constanta Faraday F 9.648 534 15(39) × 104 C·mol-1
constanta gazului R 8.314 472(15) J·K-1·mol-1
nivelul zero pe scara Celsius   273.15 K (definită)
volumul molar, gaz ideal, p = 1 bar, θ = 00C   22.710 981(40) L·mol-1
atmosfera standard atm 101 325 Pa (definită)
constanta de structură fină α = μ0e2c / (2h) 7.297 352 533(27) × 10-3
  α-1 137.035 999 76(50)
raza Bohr a0 5.291 772 083(19) × 10-11 m
energia Hartree Eh 4.359 743 81(34) × 10-18 J
constanta Rydberg R 1.097 373 156 8549(83) × 107 m-1
magnetonul Bohr μB 9.274 008 99(37) × 10-24 J·T-1
momentul magnetic al electronului μe -9.284 763 62(37) × 10-24 J·T-1
factorul g Lande pentru electron liber ge 2.002 319 304 386(20)
magneton nuclear μN 5.050 786 6(17) × 10-27 J·T-1
momentul magnetic al protonului μp 1.410 607 61(47) × 10-26 J·T-1
raportul magnetogiric al protonului γp 2.675 221 28(81) × 108 s-1·T-1
momentul magnetic al protonului în H20, μ’p μ’p / μB 1.520 993 129(17) × 10-3
frecvenţa de rezonanţă a protonului în câmp în H20 γ’p / (2π) 42.576 375 (13) M·Hz·T-1
constanta Stefan-Boltzmann σ 5.670 400(40) × 10-8 W·m-2·K-4
constanta primei radiaţii c1 3.741 774 9(22) × 10-16 W·m2
constanta celei de a doua radiaţii c2 1.438 769 (12) × 10-2 m·K
acceleraţia standard în căderea liberă gn 9.80665 m·s-2 (definită)

Unele “constante” sunt într-adevăr artefacte ale sistemului de unităţi de măsură folosit, cum ar fi MKS sau CGS. În unităţi naturale, unele dintre aceste presupuse constante fizice se dovedesc a fi doar factori de conversie.

Referinţe

Peter J. Mohr and Barry N. Taylor, “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 1998,” Journal of Physical and Chemical Reference Data, Vol. 28, No. 6, 1999 and Reviews of Modern Physics, Vol. 72, No. 2, 2000.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *