Confirmation

posted in: Layout 0

Confirmation

Confirmare

1. As requested/agreed we are sending you…
2. We thank you for sending us…
3. We confirm our telegram of this morning as per the enclosed copy.
4. We note with interest the suggestion contained in your letter of…
5. We note your remark concerning…
6. We should be glad to have your confirmation that.
7. We acknowledge receipt of your telegram of today’s date, which reads as follows:

1. După cum aţi solicitat/am convenit să vă expediem…
2. Vă mulţumim pentru expedierea (trimiterea)
3. Confirmăm telegrama noastră de azi dimineaţă…. prin copia alăturată.
4. Luăm notă cu interes de sugestia cuprinsă în scri-soarea dumneavoastră din …
5. Luăm notă de observaţia dumneavoastră privind…
6. Am fi bucuroşi dacă am primi confirmarea Dvs. că…
7. Confirmăm primirea telegramei Dvs. cu data de astăzi, care conţine următoarele:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *