Instructions

Instructions Instrucţiuni

1. Please purchase at the best possible rate the follow ing currency/stocks/shares and debit may account accordingly:
2. I am sending you herewith… shares, which I should be pleased of you would sell at best advantage, but not under…
3. I am sending you the certificates of renewal for the… % State Loan and should be glad if you would procure the new coupon sheets.
4. Enclosed please find… coupons, total value with… which please credit my account.

1. Vă rog să cumpăraţi la cursul cel mai favorabil cu putinţă următoarele valute/efecte/acţiuni şi să treceţi în debitul meu cheltuielile corespunzătoare.
2. Vă trimit alăturat…acţiuni pe care aş fi bucuros dacă le-aţi vinde la un preţ cât mai avantajos dar nu sub…
3. Vă trimit certificatele de prelungire pentru împrumuturi de stat cu….% şi aş fi bucuros dacă mi-aţi putea furniza noile cupoane.
4. Vă rugăm să primiţi alăturat…cupoane, valoare totală…., cu care vă rog să creditaţi contul meu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *