Home » Articole » Articles » Business » Translation » Business letters » Money and legal matter » Ordinary letter of credit

Ordinary letter of credit

Ordinary letter of credit Scrisoare de credit obisnuita
1. I intend/Our Mr…, intends to visit… in the near future. Please prepare a letter of credit on… for… in my/his favour.
2. This letter will be handed to you by… and I should be gratetul if you would give him every possible assistance. You may let him have for our account any sum up to… Please debit us including your charges. We anex a specimen of his signature to this letter. Kindly note your payments at the back of this letter.
1. Intenţionez/Dl. … intenţionează să viziteze… în viitorul apropiat. Vă rog să pregătiţi o scrisoare de credit…pentru …în favoarea mea/lui.
2. Această scrisoare vă va fi înmânată de către…. şi v-aş fi recunoscător dacă i-aţi putea acorda tot ajutorul necesar. Îi puteţi permite să scoată pentru contul nostru orice sumă până la…Vă rog să ne debitaţi incluzând cheltuielile dumneavoastră. Anexăm la scrisoare un specimen al semnăturii sale. Vă rog să menţionaţi plăţile dumneavoastră pe versorul acestei scrisori.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *