Home » Articole » EN » Business » Translation » Quotes » Ursula K. Le Guin

Ursula K. Le Guin

“Translation is entirely mysterious. Increasingly I have felt that the art of writing is itself translating, or more like translating than it is like anything else. What is the other text, the original? I have no answer. I suppose it is the source, the deep sea where ideas swim, and one catches them in nets of words and swings them shining into the boat … where in this metaphor they die and get canned and eaten in sandwiches.” ~ Ursula K. Le Guin

quotes

“Traducerea este în întregime misterioasă. Am simțit din ce în ce mai mult că arta scrisului este ea însăși traducere, sau traducere mai mult decât orice altceva. Care este celălalt text, originalul? Nu am niciun răspuns. Cred că este sursa, adâncimea mării în care înoată ideile, iar unul le prinde în plasa de cuvinte și le leagănă strălucitoare în barca… unde în această metaforă ele mor și se conservă și se mănâncă în sandwich-uri.” ~ Ursula K. Le Guin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *