Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » The layout » Wishes and congratulations

Wishes and congratulations

posted in: The layout 0
Wishes and congratulations Urări şi felicitări

1. I hope you are all well and that I shall have the pleasure of seeing you again shortly.
2. I hope you are better and I wish you a speedy recovery.
3. We were glad to have news of… and to hear that he is making good progress. Please convey our best wishes and kindest regards to him.
4. Please accept our sincere good wishes for Christmas and the New Year.
5. Our best wishes for a successful conference.
6. It is with great pleasure that we send our congratulations and best wishes on the occasion of your…
7. We send our warmest congratulations on your Sil-
ver/Golden Jubilee and look forward to continuing our
happy association.

1. Sper că sunteţi bine cu toţii şi că voi avea plăcerea de a vă revedea curând.
2. Sper că vă simţiţi mai bine şi vă doresc însănătoşire grabnică.
3. Ne-am bucurat să primim veşti de la….. şi să aflăm că el face progrese rapide. Vă rugăm să-i trnsmiteţi cele mai bune urări şi complimente din partea noastră.
4. Vă rugăm să primiţi cele mai sincere urări de Crăciun şi Anul Nou din partea noastră.
5. Urările noastre cele mai bune succesul conferinţei.
6. Ne face o mare plăcere să vă transmitem felicitări şi cele mai bune urări cu ocazia …
7. Vă transmitem cele mai calde felicitări cu ocazia jubileului de argint/de aur şi aşteptăm continuarea fru- moasei noastre colaborări.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *