Home » Articole » RO » Știință » Biologia ca știință

Biologia ca știință

postat în: Știință 0

Virus

După mijlocul secolului al XX-lea, s-au putut discerne trei opinii foarte diferite privind poziția biologiei în științe. Conform unei extreme, biologia trebuie exclusă din știință pentru că nu are universalitatea, structura juridică și natura strict cantitativă a unei “adevărate științe” (fizica). Conform celeilalte extreme, biologia nu numai că are toate atributele necesare ale unei științe autentice, dar diferă de fizică în aspecte importante, astfel încât să fie clasificată ca o știință autonomă, echivalentă fizicii. Între aceste două extreme este punctul de vedere că biologia ar trebui să primească statutul de “știință” provincială, pentru că îi lipsește universalitatea și pentru că descoperirile ei pot fi în cele din urmă reduse la legile fizicii și chimiei.

Întrebarea “Este biologia o știință autonomă?” Poate fi reformulată în două părți: “Este biologia, la fel ca fizica și chimia, o știință?” Și “Este biologia o știință exactă ca fizica și chimia?” Opt criterii ale lui John Moore pentru a determina dacă o anumită activitate se califică drept știință (1993): (1) O știință trebuie să se bazeze pe date colectate în câmp sau în laborator prin observație sau experiment, fără a invoca factori supranaturali. (2) Datele trebuie colectate pentru a răspunde la întrebări și trebuie făcute observații pentru a întări sau a respinge presupunerile. (3) Trebuie folosite metode obiective pentru a minimiza eventualele prejudecăți posibile. (4) Ipotezele trebuie să fie în concordanță cu observațiile și compatibile cu cadrul conceptual general. (5) Toate ipotezele trebuie testate și, dacă este posibil, trebuie dezvoltate ipoteze concurente, iar gradul lor de valabilitate (capacitatea de rezolvare a problemelor) trebuie comparat. (6) Generalizările trebuie să fie universal valabile în domeniul științei particulare. Evenimentele unice trebuie să fie explicabile fără a invoca factori supranaturale. (7) Pentru a elimina posibilitatea de eroare, un fapt sau descoperire trebuie acceptat pe deplin numai dacă (în mod repetat) este confirmat de alți investigatori. (8) Știința se caracterizează prin îmbunătățirea constantă a teoriilor științifice, prin înlocuirea teoriilor defecte sau incomplete și prin rezolvarea problemelor anterioare neînțelese.

Rezultă că biologia ar trebui să fie considerată, ca și fizica și chimia, o știință legitimă. Termenul “știință provincială” a fost folosit ca un antonim la “universal” îm semsul că biologia se ocupa cu obiecte specifice și localizate despre care nu se putea propune legi universale. Legile fizicii nu au nicio limitare a timpului sau a spațiului. Acest argument a fost respins de Ronald Munson (1975), care a arătat că niciuna dintre legile, teoriile sau principiile fundamentale ale biologiei nu este implicit sau explicit restricționată la o anumită regiune a spațiului sau a timpului.

Nu există niciun motiv pentru a considera fizica drept exemplar doar pentru că a fost prima știință bine organizată. O unitate a științei nu poate fi realizată până când nu este acceptat că știința conține o serie de domenii separate, dintre care una este fizica, alta fiind biologia. Ar fi inutil să încercăm să “reducem” biologia la fizică, sau invers (eterogenitatea științelor). Una dintre sarcinile filozofului biologiei este de a stabili care sunt trăsăturile comune pe care biologia le împărtășește cu celelalte științe, nu numai în metodologie, ci și în principii și concepte. Aceste caracteristici comune ar defini o știință unificată.

(Sursa: Ernst Mayr: This is Biology, The Science of the Living World)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *