Home » Articole » Articole » Educaţie » Cercetarea științifică » Cele 10 principii ale implementării Planului S în cercetare

Cele 10 principii ale implementării Planului S în cercetare

Plan S, o inițiativă COAlition S

„După 1 ianuarie 2020, publicațiile științifice privind rezultatele cercetării finanțate prin subvenții publice oferite de consiliile naționale și europene de cercetare și de organismele de finanțare trebuie să fie publicate în Jurnale cu acces deschis sau pe platforme de acces deschise.”

În plus:

  1. Autorii păstrează dreptul de autor al publicării lor fără restricții. Toate articolele trebuie să fie publicate sub o licență deschisă, de preferință licența Creative Commons Attribution CC BY. În toate cazurile, licența aplicată trebuie să îndeplinească cerințele definite în Declarația de la Berlin;
  2. Finanțatorii vor asigura în comun stabilirea unor criterii și cerințe robuste pentru serviciile pe care trebuie să le furnizeze jurnalele Open Access de înaltă calitate și platformele de acces deschis;
  3. În cazul în care nu există încă astfel de reviste sau platforme de calitate înaltă, finanțatorii vor oferi, în mod coordonat, stimulente pentru a le stabili și a le sprijini, după caz; se va acorda, de asemenea, sprijin pentru infrastructurile de acces liber, acolo unde este necesar;
  4. Dacă este cazul, taxele de publicare a accesului deschis sunt acoperite de finanțatori sau de universități, nu de cercetători individuali; se recunoaște faptul că toți oamenii de știință ar trebui să poată să-și publice activitatea Open Access chiar dacă instituțiile lor au mijloace limitate;
  5. Atunci când se aplică taxele de publicare a accesului deschis, finanțarea acestora este standardizată și limitată (în Europa);
  6. Finanțatorii vor solicita universităților, organizațiilor de cercetare și bibliotecilor să-și alinieze politicile și strategiile, în special pentru a asigura transparența;
  7. Principiile de mai sus se aplică tuturor tipurilor de publicații științifice, dar se înțelege că termenul pentru obținerea accesului liber pentru monografii și cărți poate fi mai lung decât 1 ianuarie 2020;
  8. Importanța arhivelor și a depozitelor deschise pentru găzduirea rezultatelor cercetării este recunoscută din cauza funcției de arhivare pe termen lung și a potențialului lor de inovare editorială;
  9. Modelul „hibrid” de publicare nu este conform cu principiile de mai sus;
  10. Finanțatorii vor monitoriza respectarea și sancționarea neconformității.

Sursa: Marc Schiltz, 10 Principles

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *