Home » Articole » RO » Știință » Pseudoștiință » Credinţe scientologice

Credinţe scientologice

Church_of_Scientology_Cambridge,_Canada

Puntea Libertăţii Totale

Puntea Libertăţii Totale este mijlocul prin care scientologii întreprind dezvoltarea vieţii personale. Această acţiune este practica actuală de “audit”, concentrându-se pe domenii ale eforturilor laborioase din viața unei persoane pentru a scăpa de obstacole nedorite care inhibă, opresc sau ciuntesc abilităţile fizice ale unei persoane. Acest proces ar trebui să aducă o mai mare fericire, inteligență și succes. Instruirea presupune o educație în abilitatea de a formula procesul de “audit” la alţi membri.

Morala și etica

Scientologia învață că progresul pe Puntea Libertăţii Totale necesită și permite atingerea unor standarde morale și etice ridicate. Principalul text scientologic despre etică este cartea Introducere în etica scientologiei.

Scientologia utilizează termenul de “morală” pentru a se referi la un cod de acord colectiv de bună conduită, și definește etica drept “acţiunile unui individ asupra lui însuși, în scopul de a realiza supraviețuirea optimă pentru el însuși și pentru alții pe toate dinamicile (sunt opt conduite în viață, de la propria persoană la familie şi grupuri de oameni, etc.) Scientologia subliniază raționalitatea eticii în raport cu morala: “Etica este formată de fapt din raționalitate spre cel mai înalt nivel de supraviețuire”, “Dacă un cod moral este complet rezonabil, poate, în același timp, să fie considerat etic. Dar numai la acest cel mai înalt nivel ar putea fi considerat ca fiind identic”.

Scientologii urmează, de asemenea, o serie de coduri de comportament: Codul auditorului, Codul Supervizorului, Codul de Onoare, și Codului scientologului.

Hubbard afirmă că “scopul eticii este de a elimina contra-intențiile din mediul înconjurător. Pentru aceasta, scopul devine eliminarea alte intenţii din mediul înconjurător”, adică trebuie să se depună eforturi pentru niveluri mai ridicate de supraviețuire pentru sine și familia sa, grupuri, etc., pentru a atinge noi niveluri de fericire și succes pentru sine și alții.

Triunghiurile ARC și KRC

Triunghiurile ARC și KRC sunt diagrame conceptuale, care arată o relație între trei concepte pentru a forma un alt concept. Aceste două triunghiuri sunt prezente în logo-ul Scientologiei.

Triunghiul ARC este o reprezentare rezumată a cunoștințelor pe care se străduiește scientologul să le obţină. Acesta combină trei componente: “Afinitatea” este gradul de afecțiune, dragoste sau simpatie, adică o stare emoțională. “Realitatea” reflectă realitatea consensuală, care este consensul privind ceea ce este real. “Comunicarea”, considerată a fi cel mai important element al triunghiului, este schimbul de idei. Scientologii cred că îmbunătățirea uneia dintre cele trei aspecte ale triunghiului ARC “crește nivelul” celprşaşte două, dar cel mai important aspect al acestui triunghi este “comunicarea”, în principal din cauză că comunicarea determină celelalte două aspecte: “afinitatea” și “realitatea” . Scientologii cred că comunicarea ineficientă este cauza principală a problemelor de supraviețuire umană, iar acest lucru este reflectat prin eforturi la toate nivelurile în cadrul mișcării pentru a asigura o comunicare clară, prezența unor dicționare standard neîngrpdite, de exemplu cum ajungi un membru important al centrelor scientologice.

Viaţa de apoi

În scientologie corpul uman este considerat ca fiind similar cu cel al altor religii din care spiritul va părăsi apoi corpul. “Viața și personalitatea merge mai departe. Partea fizică a organismului încetează să funcționeze.” (Ref: Dicţionarul dianeticii și scientologiei tehnice)

Scientologia subscrie, de asemenea, la credința “vieţilor trecute”, nu în sensul de a fi fost născut în diferite forme de viață, ci ăn “renaşterea într-un alt corp”. Scientologii se referă la aceasta credinţă ca “viețile trecute” și nu reîncarnare. O persoană nu poate merge mai departe dacă nu corectează “deviaţiile” din viețile trecute. Potrivit credințelor scientologice, “individul revine. El are o responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă astăzi, deoarece va experimenta mâine.”

Dumnezeu

Biserica Scientologică declară că nu are nici un set dogme despre Dumnezeu, și permite persoanelor fizice să vină cu propria lor înțelegere despre Dumnezeu. În scientologie, “mult mai mult accent se pune pe natura divină a persoanei și lucrările minții umane decât pe natura lui Dumnezeu.” Scientologii cred într-o “Infinitate” (“Totalitatea tuturor”). Ei recită o rugăciune formală de libertate totală în cadrul reuniunilor, care include versetele “Fie ca creatorul universului să permită ca toți oamenii să ajungă la o înțelegere a naturii lor spirituale. Un frad de conștientizare și înțelegere a vieții mai extins, astfel încât toți să vină şi să cunoască pe creatorul universului. Şi fie ca alții să poată atinge, de asemenea, această înțelegere care aduce Libertate Totală … Libertatea de război, și de sărăcie, și dorinţe, libertatea de a fi, libertatea de a face și libertatea de a avea libertatea de a folosi și de a înțelege potențialul omului -. un potențial care este dat de Dumnezeu și asemenea lui Dumnezeu.” Rugăciunea începe cu “Fie ca Dumnezeu așa să fie.”

Ştiinţa

Biserica se consideră științifică, deși această convingere nu are nicio bază în știința adevărată. Scientologii cred că “toate afirmaţiile lor religioase pot fi verificate prin experimentare”, în conformitate cu savantul religios Mikael Rothstein. Scientologii cred că s-a ajuns la religia lor prin metode științifice, că Hubbard a găsit cunoștințele prin studierea și gândire, nu prin revelație.”Ştiința” dianeticii, cu toate acestea, nu a fost niciodată acceptată de comunitatea științifică, care a provocat pe Hubbard să schimbe forma într-una de religie. Savantul religios Dorthe Refslund Christensen remarcă faptul că scientologia diferă de metoda științifică prin aceea că scientologia a devenit tot mai autoreferențială, în timp ce adevărata știință în mod normal compară teorii concurente și fapte observate. Scientologia evită faptele exterioare – cadrul lor de referință este propriile afirmaţii și credințe interne.

Imagine http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Church_of_Scientology_Cambridge,_Canada.jpg

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *