Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Ontologie » Ernest Sosa despre relativitatea existențială

Ernest Sosa despre relativitatea existențială

postat în: Ontologie 0

Ernest Sosa încearcă în ”Existential Relativity” să afle răspunsuri la întrebarea ”ce anume ne permite să distingem clasele distincte ale entităților favorizate ca fiind realmente obiective?” Abordarea sa este  într-un context care respinge eliminativismul pe de o parte și pune la îndoială “explozia realității” pe de altă parte, căutând restricții atractive și bine motivate asupra perechilor materie-formă admisibile. Dar, în cele din urmă, el exprimă o preferință pentru “explozia” latitudinală. Sosa caută un mod în care cineva ar putea adapta o parte din intuițiile care conduc dorința de restricție, printr-un fel de ascensiune metalingvistică sau metaconceptuală, prin care apare relativismul adoptat de el.

Sosa ia ca exemplu un bulgăre de zăpadă, discutând la început criteriile de existență și de perduranță pentru acest exemplu, valabile pentru oricare alte entități. Astfel, o entitate de acest fel existentă la momentul t (rezistând în locația I) dacă și numai dacă criteriile sale de existență sunt satisfăcute la t (criteriile de perduranță sunt satisfăcute față de I).

Pentru bulgărele de zăpadă considerp o bucată de zăpadă ca materie constituitivă, și o formă rotunjită ca formă constitutivă. Pentru a exista, el trebuie să își păstreze forma.

Ia apoi un alt exemplu, denumind o entitate constituită dintr-o bucată de zăpadă ca materie și formând orice formă între a fi rotundă și a fi în formă de disc, ca “discure de zăpadă”, astfel încât orice bulgăre este discure, dar nu și invers. Întrucât există infinit de multe forme între rotunjimea și planeitatea unei bucăți de zăpadă și, pentru orice astfel de formă, rezultă un tip distinct de entitate comparativ cu bulgărele de zăpadă și discurele de zăpadă. Sosa conclude astfel că ea constituie infinit de multe entități care partajează cu toate locul cu el.

Conform unei concepții aristotelice de ansamblu, cea mai mică fluturare a frunzei celei mai mici creează și distruge infinit de multe lucruri, iar realitatea obișnuită suferă un fel de “explozie”.

Pentru a evita o astfel de ”explozie”, Sosa expune trei opțiuni.

În prima opțiune, se întreabă dacă este posibil să ne opunem acestei “explozii” prin îmbrățișarea unui tip de relativism conceptual. Entitățile constituite, supervenante, nu supervin doar în mod obiectiv în materiile și formele lor constitutive, în afara tuturor schemelor conceptuale, cu independență absolută față de categoriile recunoscute de orice persoană sau grup. Este posibil ca o entitate să existe în raport cu toate schemele conceptuale reale vreodată, dar nu în raport cu toate schemele conceptuale concepute.

Aceasta ar împiedica explozia realității, dar prețul este relativitatea existențială. Supervenient, entitățile constituite nu doar există sau nu în sine, fără nicio dependență sau relativitate față de schema conceptuală. Ceea ce există astfel în raport cu o schemă conceptuală nu poate exista în raport cu alta. Pentru ca un astfel de tip de entitate să existe în raport cu o schemă conceptuală, acea schemă conceptuală trebuie să recunoască forma ei constitutivă ca o modalitate adecvată pentru constituirea unui tip distinctiv de entitate.

Îna a doua opțiune, Sosa se întreabă dacă trebuie să concepem acum existența chiar și a schemei conceptuale în sine și a realizatorilor și a utilizatorilor săi ca fiind relative față de schema conceptuală. Nu sunt realizatorii înșiși dependenți de schemă pentru existența lor relativ la ea?

Răspunsul lui Sosa este că existența relativ la o schemă conceptuală nu este echivalentă cu existența în virtutea acestei scheme conceptuale. Existența realizatorilor este în acest fel relativ la schema lor conceptuală, dar nu în virtutea ei. Nu există, prin urmare, niciun cerc vicios.

O a treia opțiune este o teorie de dispariție sau de eliminare care refuză să susțină obiecte superveniente, constituite. Dar atunci majoritatea, dacă nu toată realitatea obișnuită, va fi pierdută.

Schema conceptuală cuprinde criterii de existență și perduranță pentru tipurile de obiecte pe care le recunoaște. Putem să spunem acum că un tip de obiecte există (a existat, există acum, sau va exista) relativ la o schemă la un moment dat dacă, la acel moment dat, schema recunoaște tipul de obiecte permițând criteriile corespunzătoare? Există tipuri de obiecte pe care schema noastră conceptuală prezentă nu le recunoaște, neinventate și nedescoperite; ele există, dar nu relativ la schema prezentă? Ce înseamnă să existe astfel de obiecte? Este doar satisfacția în sine a formelor constitutive de materii constitutive? Asta, afirmă Sosa, produce explozia realității.

O altă variantă ar fi să spunem că un tip de obiect constituit, supervenient, există relativ la schema noastră prezentă dacă și numai dacă tipul de obiect este recunoscut direct de schemă sau recunoscută indirect de acesta prin faptul că este recunoscut de un predecesor sau de o schemă succesorală. Aceasta nu este de ajuns, deoarece ar putea să existe tipuri de particule care să nu fie descoperite sau necunoscute.

Răspunsul propus de Sosa este că ceea ce există în raport cu schema noastră prezentă este ceea ce ea recunoaște în mod direct, ceea ce recunoaște indirect prin intermediul predecesorilor sau succesorilor săi, și ceea ce ar recunoaște dacă am fi evoluat în mod corespunzător sau urmează să facem acum, și ar trebui să fie situate în mod corespunzător.

Sursa: Ernest Sosa, ”Existential Relativity”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.