Home » Articole » RO » Societate » ONG » Înfiinţare ONG » Ghidul înfiinţării organizaţiilor neguvernamentale, non profit – asociaţii

Ghidul înfiinţării organizaţiilor neguvernamentale, non profit – asociaţii

“Ghidul înfiinţării unei asociaţii” detaliază, în ordinea lor cronologică, etapele care trebuie urmate pentru înfiinţarea unei organizaţii non-profit, conform actelor normative în vigoare.

Lucrarea de faţă este realizată de Asociaţia Altermedia, organizaţie non-profit care are ca scop stimularea implicării sociale şi facilitarea accesului cetăţenilor la informaţie.

Ghidul se referă la asociaţii, formele cel mai des întâlnite ale asocierii cetăţeneşti, şi la federaţii.

Nu fac obiectul acestui ghid fundaţiile şi nici organizaţiile cu regim prevăzut de legi speciale, cum este de exemplu cazul cluburilor sportive.

Acest ghid este oferit gratuit şi cu bună credinţă şi reflectă cunoştinţele şi experienţa autorilor.

Toate informaţiile, inclusiv adrese, conturi, cuantum taxe, proceduri, legi sunt considerate a fi valide la data publicării, dar toate se pot modifica în timp. Ţineţi cont de acest lucru.

Autorii nu îşi asumă nicio răspundere şi nu oferă nicio garanţie. Folosindu-l, acceptaţi faptul că nu puteţi formula nici o cerere de daune sau despăgubiri şi că autorii nu au nici o obligaţie care să decurgă din utilizarea de către dvs. a prezentului ghid.

***

Organizaţiile neguvernamentale (ONG) sunt structuri juridice de natură privată, independente de instituţiile statului, având capacitatea de a lua decizii în nume propriu şi de a răspunde legal pentru consecinţele aplicării acestora. Organizaţiile neguvernamentale se pot constitui pentru un scop de interes public sau colectiv precum şi în interesul personal, dar nepatrimonial, al membrilor.

Caracteristica de bază a acestui tip de entitate este dată de interzicerea distribuirii excedentului financiar către membri, motiv pentru care ONG-urile se mai numesc şi organizaţii non-profit, nepatrimoniale sau fără scop lucrativ.

Dreptul la libera asociere este stabilit prin art. 37 din Constituţia României, republicată, care prevede că “cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate şi în alte forme de asociere”.

[gview file=”https://www.telework.ro/wp-content/uploads/2013/08/ghid_infiintare_asociatie_ONG.pdf”]

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *