Dialogul civic: o oportunitate pentru ONG-uri să îşi facă auzită vocea în UE

|

Rolul şi contribuţia ONG-urilor este din ce în ce mai apreciată de către instituţiile europene pe parcursul anilor 1990, ceea ce a produs o schimbare de perspectivă de la conceptul de „guvernământ” la cel de „guvernare”, care include o varietate … Citeşte mai mult

Fonduri de la Uniunea Europeană pentru ONG-uri

|

UE oferă finanțare pentru ONG-uri într-o gamă largă de proiecte și programe care acoperă domenii precum: dezvoltarea regională și urbană ocuparea forței de muncă și incluziunea socială agricultura și dezvoltarea rurală politicile în domeniul maritim și al pescuitului cercetarea și … Citeşte mai mult

ONG-urile și Uniunea Europeană: structuri, coaliții și proiecte comune

|

Există sute de mii de organizații non-guvernamentale pe teritoriul UE. Pentru a- i maximiza eficiența, multe dintre acestea s-au organizat la nivel european, instituind platforme comune. Dar care sunt de fapt activitățile ONG-urilor în cadrul UE? ONG-urile se organizează la … Citeşte mai mult

Aţi obţinut o sponsorizare ca ONG. Mai departe, cum procedaţi?

|

Respectaţi-vă obligaţiile În nici un caz nu utilizaţi banii sau bunurile pentru alte scopuri decât cele menţionate în contract. Nici un sponsor nu va fi fericit să afle că, în loc să organizaţi o serbare pentru copii defavorizati, aţi mobilat … Citeşte mai mult

Organizaţii neguvernamentale

|

O organizaţie neguvernamentală (ONG) este o organizaţie legal constituită creată de persoane fizice sau juridice fără participarea sau reprezentarea niciunui guvern. Atunci când organizaţiile sunt fondate total sau parţial de guverne, îşi menţin statutul de ONG în măsura în care … Citeşte mai mult

Ghidul înfiinţării organizaţiilor neguvernamentale, non profit – asociaţii

|

“Ghidul înfiinţării unei asociaţii” detaliază, în ordinea lor cronologică, etapele care trebuie urmate pentru înfiinţarea unei organizaţii non-profit, conform actelor normative în vigoare. Lucrarea de faţă este realizată de Asociaţia Altermedia, organizaţie non-profit care are ca scop stimularea implicării sociale … Citeşte mai mult