Home » Articole » RO » Afaceri » Traduceri » Glosa interliniară

Glosa interliniară

postat în: Traduceri 0

creative-108545

În lingvistică și pedagogie, o glosă interliniară este o serie de scurte explicații (cum ar fi definiții sau pronunții) plasate între o linie a textului original și traducerea acesteia într-o altă limbă. Când se glosează, fiecare linie a textului original are una sau mai multe linii de transcriere cunoscute ca text interliniar sau text glosat interliniar – interliniar, pe scurt. Astfel de glose ajuta cititorul să înțeleagă relația dintre textul sursă și traducerea sa, și structura din limba originală. În forma sa cea mai simplă, o glosă interliniară este pur și simplu o traducere literală, cuvânt cu cuvânt, din textul sursă.

Structura

Un set semi-standardizat de convenții de parsare și abrevierile gramaticale sunt explicate în Regulile de glosare Leipzig.

Un text interliniar va consta de obicei din unele sau toate dintre următoarele, de obicei, în această ordine, de sus în jos:

 • Ortografia originală (de obicei în format italic sau aldin italic),

 • o transliterare convențional în alfabetul latin,

 • o transcriere fonetică,

 • o transcriere morfofonemică,

 • o glosă cuvânt-cu-cuvânt sau morfem-cu-morfem, în cazul în care morfemele dintr-un cuvânt sunt separate de cratime sau alte semne de punctuație,

și în final

 • o traducere liberă, care poate fi plasată într-un paragraf separat sau pe pagina alăturată dacă structurile limbilor sunt prea diferite pentru ca aceasta să urmeze textul linie-cu-linie.

Ca un exemplu, următoarea clauză din Taiwan a fost transcrisă cu cinci linii de text:

 1. transcrierea standard pe̍h-ōe-jī,
 2. o glosă  folosind numere de tonalitate pentru tonalitățile de suprafață,
 3. o glosă care arată tonalitățile care stau la baza tonalităților în forma de citare (înaintea tonalității sandhi),
 4. o glosă morfem-cu-morfem în limba țintă, și
 5. o traducere în limba țintă:

1. goá iáu-boē koat-tēng tang-sî boeh tńg-khì.
2. goa1 iau1-boe3 koat2-teng3 tang7-si5 boeh2 tng1-khi3.
3. goa2 iau2-boe7 koat4-teng7 tang1-si5 boeh4 tng2-khi3.
4. Eu nu încă decis când vreau returnare.
5. “Nu am decis încă data returnării.”

În lingvistică, a devenit standard să se alinieze cuvintele și să se gloseze fiecare morfem transcrise separat. Adică,  koat-tēng în linia 1 de mai sus ar necesita fie o glosă din doua cuvinte cu cratimă, fie să fie transcrisă fără cratimă, de exemplu koattēng. Termenii gramaticali sunt de obicei abreviați și tipăriți în MAJUSCULE pentru a-i menține distinct de traduceri, mai ales atunci când aceștia sunt frecvenți sau importanți pentru analiză. Diferite nivele de analiză pot fi detaliate. De exemplu, într-un text Lezgian folosind romanizarea standard,

Gila abur-u-n ferma hamišaluǧ güǧüna amuqʼ-da-č
acum ei-ACUGEN ferma permanent în spate sta-VIINEG
Acum, ferma lor nu va mai rămâne niciodată în urmă.

(ACU = cazul acuzativ, GEN = cazul genitiv, VII = viitorul (timp verbal), NEG = negație)

Aici fiecare morfem Lezgian este cu cratime și comentat separat. Deoarece multe dintre acestea sunt greu de glosat în limba română, rădăcinile sunt traduse, dar sufixele gramaticale sunt glosate prin abrevieri gramaticale din trei litere.

Același text poate fi glosat la un alt nivel de analiză:

Gila aburun ferma hamišaluǧ güǧüna amuqʼ-da-č
acum lor.ACU erma permanent în spate sta-va-nu
Acum, ferma lor nu va mai rămâne niciodată în urmă.

Aici morfemele Lezgian sunt traduse în limba română cât mai mult posibil; numai acelea care corespund limbii române sunt compensate cu cratime.

O glosă mai colocvială ar fi:

Gila aburun ferma hamišaluǧ güǧüna amuqʼdač
acum lor ferma permanent în spate nu.va.sta
Acum, ferma lor nu va mai rămâne niciodată în urmă.

Aici glosa este cuvânt-cu-cuvânt; decât să se plece de la morfemele Lezgian cu cratime, cuvintele din limba română în glosă sunt unite cu puncte când sunt necesare mai mult de unul pentru a traduce un cuvânt Lezgian.

Punctuația

În glosa morfologică interliniară, diferite forme de punctuație separă glosele. De obicei cuvintele sunt aliniate cu glosele lor; în cuvinte, o cratimă este utilizată atunci când o limită este marcată atât în ​​text cât și în glosa sa, iar un punct se folosește când o limită apare doar în una. Ar trebui să fie același număr de cuvinte separate cu spații în text și în glosa acestuia, precum și același număr de morfeme despărțite în silabe într-un cuvânt și în glosă. Acesta este un sistem de bază, și poate fi aplicat în mod universal. De exemplu,

(Turcă) Odadan hızla çıktım.
oda-dan hız-la çık-tı-m
camera-ABL viteza-COM ies.afară-PFV-1sg
camera-din viteza-cu ies_afară-perfectiv-I
‘Am părăsit rapid camera’

(ABL = cazul ablativ, COM = cazul comitativ, PFV = aspect perfectiv)

O linie de subliniere poate fi folosită în loc de punct, la fel ca în ies_afară-PFV, atunci când un singur cuvânt în limba sursă se întâmplă să corespundă cu o frază în limba de glosare, deși un punct va fi utilizat în continuare pentru alte situații, cum ar fi pentru gcuvântul grec oikíais casă.FEM.PL.DAT ‘caselor’.

Cu toate acestea, distincții fine pot fi făcute uneori. De exemplu, cliticele pot fi separate cu o cratimă dublă (sau, pentru ușurința de dactilografiere, cu semnul egal), mai degrabă decât o cratimă:

(Franceză) Je t’aime.
je꞊te꞊aime
eu꞊te꞊iubesc
‘Eu te iubesc’

afixele care arată discontinuitate (infixe, circumfixe, transfixe, etc) pot fi compensate prin paranteze unghiulare, și reduplicare cu tilde, mai degrabă decât cu cratime:

(Tagalogă) sulat, susulat, sumulat, sumusulat (declinări verbale)
sulat su~sulat sumulat sumu~sulat
scrie mod comtemplatuv~scrie declanșare agent.trecutscrie declanșare agentcontemplativ~scrie

Morfemele care nu pot fi ușor separate, cum ar fi diacriticele, pot fi marcate cu o bară oblică inversă, mai degrabă decât un punct:

(Germană) unsern Vätern
unser-n Väter-n
nostru-DAT.PL tată\PL-DAT.PL
taților noștri’ (singularul de la Väter ‘tați’ este Vater)

Câteva alte convenții care se văd uneori sunt ilustrate în Regulile de glosare Leipzig.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.