Home » Articole » Articole » Știință » Încălzirea globală » Indici de risc al țărilor expuse la dezastre climatice și naturale: WorldRiskIndex și INFORM Risk Index

Indici de risc al țărilor expuse la dezastre climatice și naturale: WorldRiskIndex și INFORM Risk Index

Scopul indicatorilor și sistemelor de indici de risc și vulnerabilitate este de a surprinde fenomenele multidimensionale și de a înțelege mai bine diferitele componente, structuri spațiale și niveluri ale riscului și vulnerabilității, ale țărilor și regiunilor expuse la diferite hazarde climatice și naturale. Aceste abordări urmăresc să sprijine luarea deciziilor în ceea ce privește prevenirea, pregătirea și răspunsul la dezastre (IPCC, 2019; UNDRR, 2019). Componentele și indicatorii acestor sisteme de indici se bazează pe ipoteze specifice cu privire la relevanța fiecărui indicator pentru descrierea vulnerabilității și în special a vulnerabilității societale sistemice. Aceste ipoteze trebuie revizuite critic.

WorldRiskIndex (WRI) și abordările INFORM sunt doi indici proeminenți care oferă evaluări globale cu rezoluție la scară națională, utilizați în contextul adaptării la schimbările climatice și al reducerii riscurilor de dezastre pentru a evalua riscurile și vulnerabilitățile (Birkmann și Welle, 2016; EC-DRMKC, 2020). Welle și Birkmann, 2015). Ambele sisteme de indicatori au acoperire globală și o abordare cuprinzătoare pentru evaluarea cantitativă a vulnerabilității, incluzând, de exemplu, aspectele sărăciei, inegalității și guvernării. În plus, ambele sisteme de indicatori au fost publicate de-a lungul mai multor ani.

Scopul cheie al WRI este de a analiza și vizualiza nivelul de vulnerabilitate și riscul unei țări de a experimenta consecințe negative din cauza hazardelor naturale și a evenimentelor legate de climă. El permite compararea a 171 de țări (Welle și Birkmann, 2016, Welle și Birkmann, 2015). Indicele INFORM se concentrează pe riscuri și crize umanitare prin includerea aspectelor de conflict prezente și proiectate, precum și aspectele de pericol și expunere. O componentă de bază a indicelui este, de asemenea, evaluarea vulnerabilității. Indicele INFORM cuprinde 191 de țări (EC-DRMKC, 2020). Tabelul 1 oferă o prezentare generală a ambelor sisteme de indicatori.

Tabelul 1. Comparația dintre WorldRiskIndex și INFORM Risk Index.

Criteriu WorldRiskIndex INFORM Risk Index
Scopul/obiectivul principal Analiza nivelului de risc al țărilor față de pericolele naturale și climatice Evaluarea riscului țărilor pentru a informa răspunsurile la dezastre și crize umanitare
Publicat pentru prima dată 2011 2012
Revizie/actualizare O dată pe an O dată pe an
Conceptualizare Riscul este văzut ca un produs al expunerii și vulnerabilității, unde vulnerabilitatea include susceptibilitatea și lipsa capacității de a face față și de adaptare. Riscul este văzut ca un produs al expunerii, vulnerabilității (vulnerabilitatea socioeconomică și grupul vulnerabil) și lipsa capacității de adaptare.
Număr de țări 171 191
Tratarea datelor lipsă Valorile lipsă sunt estimate folosind diverse tehnici de contabilizare în funcție de datele disponibile pentru fiecare țară Alocarea sistematică a valorilor lipsă utilizând datele din cel mai recent an disponibil într-un interval de timp de 5 ani
Test multicolinearitate Matricea de corelație Pearson Matricea de corelație Pearson
Abordări de transformare și normalizare Se aplică mai multe abordări în funcție de date Transformarea jurnalului pentru unii indicatori și normalizarea min-max [0–10] aplicată tuturor indicatorilor
Metodă agregată Funcție aditivă pentru subcomponentele de vulnerabilitate și funcție multiplicativă pentru expunere și vulnerabilitate Un amestec de medii aritmetice și geometrice și agregare minimă și maximă
Validare (internă) Test de fiabilitate
Analiza de sensibilitate
Analiza factorilor
Test de incertitudine
Indice privind lipsa de fiabilitate; ia în considerare datele lipsă, datele învechite și starea conflictului.
Validare (externă) Nu Nu
Sursa cheie Buendnis Entwicklung Hilft, 2011; Welle and Birkmann, 2015, Welle and Birkmann, 2016 EC-DRMKC, 2020

Referințe

  • Buendnis Entwicklung Hilft (Ed.), WorldRiskIndex 2011, Buendnis Entwicklung Hilft, Berlin (2011)
  • EC-DRMKC, INFORM Risk. European Commission Disaster Risk Management Knowledge Centre EC-DRMKC (2020), https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/inform-index/INFORM-Risk/Results-and-data/moduleId/1782/id/419/controller/Admin/action/Results
  • IPCC, Summary for policymakers. H.-O. Pörtner, D. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama, N.M. Weyer (Eds.), IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, In Press (2019)
  • J. Birkmann, T. Welle, The WorldRiskIndex 2016: reveals the necessity for regional cooperation in vulnerability reduction. J. Extr. Even., 03 (2016), p. 1650005, 10.1142/S2345737616500056
  • T. Welle, J. Birkmann, The world risk index – an approach to assess risk and vulnerability on a global scale. J. Extr. Even., 02 (2015), p. 1550003, 10.1142/S2345737615500037
  • T. Welle, J. Birkmann, The World Risk Index 2016. L. Jeschonnek, P. Mucke, J. Walter, L. Kirch (Eds.), World Risk Report 2016: Logistics, Infrastructure and Risk Analysis, ündnis Entwicklung Hilft and United Nations University – EHS, Berlin and Bonn (2016), pp. 42-51
  • UNDRR, Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction. United Nations, Geneva, Switzerland (2019)

Sursa: Joern Birkmann, Ali Jamshed, Joanna M. McMillan, Daniel Feldmeyer, Edmond Totinb, William Solecki, Zelina Zaiton Ibrahimd, Debra Roberts, Rachel Bezner Kerr, Hans-Otto Poertner, Mark Pellingh, Riyanti Djalante, Matthias Garschagen, Walter Leal Filho, Debarati Guha-Sapir, Andrés Alegríam (2021). Understanding human vulnerability to climate change: A global perspective on index validation for adaptation planning, Science of the Total Environment 803 (2022) 150065, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150065, sub licența CC BY 4.0. Traducere și adaptare © 2023 Nicolae Sfetcu

Lumina – Optica fenomenologică
Lumina – Optica fenomenologică

O introducere în fenomenologia opticii geometrice (reflexia, refracția, principiul lui Fermat, oglinzi, miraje, dispersia, lentile), opticii fizice (undele luminoase, principiul Huygens–Fresnel, difracția, interferența, polarizarea, vederea tridimensională, holografia), opticii cuantice (fotoni, efectul fotoelectric, dualitatea undă-particulă, principiul incertitudinii, complementaritatea) și culorilor (transparența, … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $3.99 Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Schimbări climatice - Încălzirea globală
Schimbări climatice – Încălzirea globală

Există în prezent o mare varietate de dispute privind încălzirea globală, atât în discursurile politice și sociale cât și în media populară și ​​literatura științifică, cu privire la natura, cauzele și consecințele încălzirii globale. Principala controversă o reprezintă cauzele creșterii … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $2.99$3.99 Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Căldura - Termodinamica fenomenologică
Căldura – Termodinamica fenomenologică

Despre căldură, temperatură, și modalități de măsurare, și aplicații practice în inginerie. Un punct de vedere contemporan privind energia, termodinamica și legile ei, cu detalierea celor mai importante principii care o guvernează. Un capitol special este dedicat schimbărilor climatice și … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $3.99 Selectează opțiunile Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *