Home » Articole » Articole » Educaţie » Carti » Recenzii » Povestea lui Sun Wu (Sun Tzŭ), autorul Artei războiului (2)

Povestea lui Sun Wu (Sun Tzŭ), autorul Artei războiului (2)

postat în: Armata, Recenzii 0

În secțiunea bibliografică a Han Shu, există o intrare care a dat naștere multor discuții: 吳孫子八十二篇圖九卷 „Lucrările lui Sun Tzŭ din Wu în 82 p’ien (sau capitole), cu diagrame în 9 chüan.” Este evident că acestea nu pot fi doar cele 13 capitole cunoscute lui Ssŭ-ma Ch‘ien sau cele pe care le avem astăzi. Chang Shou-chieh în 史記正義 se referă la o ediție a 兵法 a lui Sun Tzŭ, din care cele „13 capitole” au format primul chüan, adăugând că mai existau alte două chüan în afară de acesta. Aceasta a scos la iveală o teorie, conform căreia cea mai mare parte a acestor 82 de capitole a constat din alte scrieri ale lui Sun Tzŭ – ar trebui să le numim apocrife – asemănătoare cu 問答 Wên Ta, din care se păstrează un exemplar care se ocupă de cele Nouă Situații în 通典 T’ung Tien și altul în comentariul lui Ho Shih. Se sugerează că înainte de interviul său cu Ho Lu, Sun Tzŭ scrisese doar cele 13 capitole, dar ulterior a compus un fel de exegeză sub formă de întrebare și răspuns între el și Rege. 畢以珣 Pi I-hsün, autorul cărții 孫子敘錄 Sun Tzŭ Hsü Lu, susține acest lucru cu un citat din Wu Yüeh Ch’un Ch’iu: „Regele Wu la chemat pe Sun Tzŭ și i-a pus întrebări despre arta razboiului. De fiecare dată când prezenta un capitol al lucrării sale, Regele nu găsea cuvinte suficiente pentru a-l lauda.” După cum subliniază el, dacă întreaga lucrare a fost expusă la aceeași scară ca în fragmentele menționate mai sus, numărul total de capitole nu putea să nu fie considerabil. Atunci pot fi incluse și numeroasele alte tratate atribuite lui Sun Tzŭ. Faptul că Han Chih nu menționează nicio lucrare a lui Sun Tzŭ cu excepția celor 82 p’ien, în timp ce bibliografiile Sui și T’ang oferă titluri altora pe lângă cele „13 capitole”, este o dovadă bună, crede Pi I-hsün. , că toate acestea erau cuprinse în 82 p’ien. Fără a ne fixa credința în acuratețea detaliilor furnizate de Wu Yüeh Ch‘un Ch‘iu sau fără a admite autenticitatea oricăruia dintre tratatele citate de Pi I-hsün, putem vedea în această teorie o soluție probabilă a misterului. Între Ssŭ-ma Ch’ien și Pan Ku a existat suficient timp pentru ca o recoltă luxuriantă de falsuri să fi crescut sub numele magic de Sun Tzŭ, iar cei 82 de p’ien ar putea foarte bine să reprezinte o ediție adunată a acestora împreună cu lucrarea originală. De asemenea, este posibil, deși mai puțin probabil, ca unele dintre ele să fi existat pe vremea istoricului anterior și să fi fost ignorate intenționat de către acesta.

Tu Mu, după Ts‘ao Kung cel mai important comentator al lui Sun Tzŭ, a compus prefața ediției sale pe la mijlocul secolului al IX-lea. După o apărare oarecum îndelungată a artei militare, el ajunge în cele din urmă la Sun Tzŭ însuși și face una sau două afirmații foarte uluitoare: — „Scrierile lui Sun Wu”, spune el, „au cuprins inițial câteva sute de mii de cuvinte, dar Ts’ao Ts’ao, împăratul Wu Wei, a tăiat toate redundanțele și a scris esența întregului, astfel încât să formeze o singură carte în 13 capitole.” El continuă remarcând că comentariul lui Ts‘ao Ts‘ao despre Sun Tzŭ lasă o anumită cantitate de dificultăți neexplicate. Acest lucru, în opinia lui Tu Mu, nu înseamnă neapărat că el a fost incapabil să furnizeze un comentariu complet. Potrivit lui Wei Chih, Ts‘ao însuși a scris o carte despre război în peste 100.000 de cuvinte, cunoscută sub numele de 新書. Se pare că a avut un merit atât de excepțional încât el suspectează că Ts‘ao a folosit pentru el surplusul de material pe care îl găsise în Sun Tzŭ. El încheie, totuși, spunând: „Hsin Shu este acum pierdut, astfel încât adevărul nu poate fi cunoscut cu certitudine.”

Conjectura lui Tu Mu pare să se bazeze pe un pasaj din 漢官解詁 „Wei Wu Ti a înșirat împreună Arta Războiului a lui Sun Wu”, care, la rândul său, ar fi rezultat dintr-o înțelegere greșită a cuvintelor finale ale lui Ts’ao Kung. prefață: 故撰爲略解焉. Acesta, după cum subliniază Sun Hsing-yen, este doar un mod modest de a spune că a făcut o parafrază explicativă sau, cu alte cuvinte, a scris un comentariu asupra ei. În general, teoria a fost foarte puțin acceptată. Astfel, 四庫全書 spune: „Menționarea celor 13 capitole din Shih Chi arată că acestea au existat înainte de Han Chih și că acrețiile ulterioare nu trebuie considerate parte a lucrării originale. Afirmația lui Tu Mu cu siguranță nu poate fi luată drept dovadă.”

Există, deci, toate motivele să presupunem că cele 13 capitole existau în timpul lui Ssŭ-ma Ch‘ien practic așa cum le avem acum. Că lucrarea era atunci bine cunoscută, el ne spune în atâtea cuvinte: „13 Capitole ale lui Sun Tzŭ și Arta războiului lui Wu Ch‘i sunt cele două cărți la care oamenii se referă în mod obișnuit cu privire la chestiunile militare. Ambele sunt atunci larg răspândite, așa că nu le voi discuta aici.” Dar pe măsură ce mergem mai departe, încep să apară dificultăți serioase. Faptul important care trebuie înfruntat este că Tso Chuan, marea înregistrare contemporană, nu menționează nimic despre Sun Wu, fie ca general, fie ca scriitor. Este firesc, având în vedere această circumstanță incomodă, ca mulți savanți nu numai să pună la îndoială povestea lui Sun Wu așa cum este prezentată în Shih Chi, ci chiar să se arate sincer sceptici cu privire la existența omului. Cea mai puternică prezentare a acestei părți a cazului se găsește în următoarea discuție a lui 葉水心 Yeh Shui-hsin: —

În istoria lui Ssŭ-ma Ch‘ien se spune că Sun Wu era originar din statul Ch‘i și era angajat de Wu; și că în timpul domniei lui Ho Lü l-a zdrobit pe Ch‘u, a intrat în Ying și a fost un mare general. Dar în Comentariul lui Tso nu apare deloc Sun Wu. Este adevărat că Comentariul lui Tso nu trebuie să conţină absolut tot ceea ce conţin alte istorii. Însă Tso nu a omis să menționeze plebeii vulgari și angajații precum Ying K‘ao-shu, Ts’ao Kuei, Chu Chih-wu și Chuan Shê-chu. În cazul lui Sun Wu, a cărui faimă și realizări au fost atât de strălucitoare, omisiunea este mult mai flagrantă. Din nou, sunt oferite detalii, în ordinea lor, despre contemporanii săi Wu Yüan și ministrul P‘ei. Este credibil că numai Sun Wu ar fi trebuit să fie omis?

Sursa: Sun Tzŭ, Art of War. Traducere Nicolae Sfetcu. © 2022 MultiMedia Publishing

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *