Home » Articole » Articole » Afaceri » Prezentarea unui plan de afaceri

Prezentarea unui plan de afaceri

postat în: Afaceri 0

Plan de afaceri

Formatul unui plan de afaceri depinde de contextul său de prezentare. Este o situație comună pentru întreprinderi, în special start-up-uri, să aibă trei sau patru formate pentru același plan de afaceri.

Un “elevator pitch” este un scurt rezumat al rezumatului planului. Acesta este adesea folosit ca o evidențiere a valorii pentru a trezi interesul potențialilor investitori, clienți, sau parteneri strategici.

O prezentare de vânzări (”pitch deck”) este o expunere de diapozitive și prezentare orală, care are menirea de a declanșa discuții și trezi interesul potențialilor investitori pentru a citi prezentarea scrisă. Conținutul prezentării este de obicei limitat la rezumat și câteva grafice care arată tendințele financiare și reperele decizionale cheie. În cazul în care un nou produs este propus și timpul permite, poate fi inclusă o demonstrație a produsului.

O prezentare în scris pentru părțile interesate externe este un plan detaliat, bine scris, și formatat într-un mod plăcut, care vizează părțile interesate externe.

Un plan operativ intern este un plan detaliat care descrie detaliile de planificare de care are nevoie echipa managerială, dar nu poate fi de interes pentru părțile interesate externe. Astfel de planuri au un grad ceva mai mare de candoare și informalitate decât versiunea care vizează părțile interesate externe și altele.

Structura tipică pentru un plan de afaceri pentru o societate lansare start up:

 • coperta și cuprins
 • rezumat
 • declarație de misiune
 • sescriere afacere
 • analiza mediului de afaceri
 • analiza SWOT
 • informații despre domeniul afacerii
 • analiza concurenți
 • analize de piață
 • plan de marketing
 • plan operațional
 • rezumat management
 • plan financiar
 • atașamente și repere

Întrebări tipice abordate de un plan de afaceri pentru o societate start up:

 • Ce probleme rezolvă produsul sau serviciul companiei? Ce nișă va umple?
 • Care este soluția companiei la problemă?
 • Cine sunt clienții companiei, și cum va promova și vinde compania produsele acestora?
 • Care este dimensiunea pieței pentru această soluție?
 • Care este modelul de afaceri pentru această afacere (cum va face acesta bani)?
 • Cine sunt concurenții și modul în care va compania va menține un avantaj competitiv?
 • Cum va planifica compania să gestioneze operațiunile sale în creștere?
 • Cine va conduce companiei și ce îl recomandă pentru aceasta?
 • Care sunt riscurile și amenințările cu care se confruntă afacerea, și ce se poate face pentru a le atenua?
 • Care sunt cerințele de capital și de resurse ale companiei?
 • Care sunt situațiile financiare istorice și prognozate ale companiei?

Revizuirea planului de afaceri

Depășiri de costuri și scăderi ale veniturilor

Costurile și veniturile estimările sunt esențiale pentru orice plan de afaceri pentru a decide viabilitatea societății planificate. Dar costurile sunt de multe ori subestimate și venituri supraestimate, ceea ce va duce la depășiri de costuri ulterioare, scăderea veniturilor, și, eventual, non-viabilitate. În timpul bulei dot-com din 1997-2001 aceasta a fost o problemă pentru multe start-up-uri din domeniul tehnologiei. Prognoza clasei de referință a fost dezvoltată pentru a reduce riscurile depășirii de costuri și, prin urmare, scăderea veniturilor, și a genera planuri de afaceri mai precise

Probleme juridice și de responsabilitate

Cerințe de publicare

Un plan de afaceri pe plan extern ca țintă ar trebui să enumere toate problemele juridice și pasivele financiare care ar putea afecta negativ investitorii. În funcție de dimensiunea fondurilor acumulate și publicul căruia este prezentat planul, eșecul acestei prezentări poate avea consecințe juridice grave.

Limitări privind conținutul și audiența

Acordurile de nedivulgare către terți, acordurile de neconcurență, conflictele de interese, protecția vieții private, precum și protecția secretelor comerciale, pot limita sever audiența căreia i s-ar putea arăta planul de afaceri. Alternativ, se poate solicita fiecărei părți care a primit planul de afaceri să semneze un contract de acceptare cu clauze și condiții speciale.

Această situație este complicată de faptul că mulți investitori de risc vor refuza să semneze un astfel de acord înainte de a vedea un plan de afaceri, ca nu cumva să fie puși în poziția de neconceput de a vedea două planuri de afaceri elaborate în mod independent, asemănătoare, ambele susținând că sunt originale. În astfel de situații trebuie să se dezvolte două versiuni ale planului de afaceri: un plan simplificat, care poate fi folosit pentru a dezvolta o relație, și un plan detaliat care este arătat numai atunci când investitorii au interes suficient și încredere să semneze un acord de nedivulgare.

Planuri de afaceri deschise

În mod tradițional planurile de afaceri au fost foarte confidențiale și destul de limitate în audiență. Planul de afaceri în sine este în general considerat ca secret. Cu toate acestea, apariția de software gratuit și în sursă deschisă a schimbat perspectiva și a făcut posibilă noțiunea de plan de afaceri deschis.

Un plan de afaceri deschis este un plan de afaceri cu audiență nelimitată. Planul de afaceri este de obicei publicat pe web și pus la dispoziția tuturor.

În software-ul gratuit și modelul de afaceri în sursă deschisă, secretele comerciale, drepturile de autor și brevetele nu mai pot fi utilizate ca mecanisme eficiente de blocare pentru a oferi avantaje durabile unei anumite afaceri și, prin urmare, un plan de afaceri secret este mai puțin relevant în acele modele.

Utilizări

 • Educaţie
  • Planurile de afaceri sunt utilizate în unele programe primare și secundare pentru a preda principii economice.
 • Strângerea de fonduri – Strângerea de fonduri este scopul principal pentru multe planuri de afaceri, deoarece aceasta este legată de succesul/eșecul probabil inerent al riscului companiei.
  • Investitori informali (angel investors)
  • Credite pentru afaceri
  • Granturi
  • Finanțarea companiei start up
  • Capital de risc
 • Uz intern
  • Managementul prin obiective este un proces de acord asupra obiectivelor (care pot fi detaliate în planurile de afaceri) în cadrul unei organizații, astfel încât managerii și angajații sunt de acord cu obiectivele și înțeleg valoarea lor în cadrul organizației.
  • Planificarea strategică este un proces al unei organizații de a defini strategia, sau direcția, și luarea deciziilor cu privire la alocarea resurselor pentru a urmări această strategie, inclusiv capital și oameni. Planurile de afaceri pot ajuta factorii de decizie să vadă legătura dintre anumite proiecte specifice și planul strategic al organizației.
  • Managementul calității totale este o strategie de management de afaceri care vizează integrarea gradului de conștientizare a calității în toate procesele organizaționale. Managementul calității totale a fost utilizat pe scară largă în industria prelucrătoare, învățământ, centre de apel, guvern, și industriile de servicii, precum și în programele de spațiu și știință NASA.

Planul de afaceri pentru organizațiile non-profit

Obiectivele de afaceri pot fi definite atât pentru firme comerciale cât și pentru organizații non-profit. Planurile de afaceri pentru firme se concentrează de obicei pe obiectivele financiare, cum ar fi profitul sau crearea de capital. Planurile de afaceri pentru organizațiile non-profit și agențiile guvernamentale tind să se concentreze pe “misiunea organizațională”, care este baza pentru statutul lor non-profit sau guvernamental, respectiv statutul lor ca fiind scutite de impozit – deși organizațiile non-profit se pot concentra, de asemenea, pe optimizarea veniturilor.

Diferența principală dintre organizațiile profit și non-profit, este că organizațiile “pentru-profit” caută să maximizeze câștigul, spre deosebire de organizațiile non-profit, care încearcă să ofere bunuri mai de calitate pentru societate. În organizațiile non-profit, tensiunile creative se pot dezvolta în efortul de a echilibra misiunea cu “marja” (sau veniturile).

Traducere din Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *