Home » Articole » Articole » Societate » Filozofie » Filosofia limbajului » Puzzle-ul lui Frege cu privire la rapoartele privind atitudinea propozițională

Puzzle-ul lui Frege cu privire la rapoartele privind atitudinea propozițională

Frege este, în general, creditat cu identificarea următorului puzzle despre rapoartele de atitudine propozițională, deși el nu a descris puzzle-ul exact în termenii utilizați mai jos. O atitudine propozițională este o relație psihologică între o persoană și o propoziție.

x consideră că p
x dorește ca p
x intenționează ca p
x a descoperit că p
x știe că p

Dacă înlocuim variabila “x” cu numele unei persoane și înlocuim variabila “p” cu o propoziție care descrie obiectul propozițional al atitudinii, obținem rapoarte specifice de atitudine. Deci, prin înlocuirea “x” cu “John” și “p” cu “Mark Twain a scris Huckleberry Finn” în primul exemplu, rezultatul ar fi următorul raport de credință specific:

John crede că Mark Twain la scris Huckleberry Finn.

Pentru a vedea problema reprezentată de analiza rapoartelor de atitudine propozitivă, luați în considerare ceea ce pare a fi un simplu principiu al raționamentului, și anume Principiul substituției identității (acest lucru nu trebuie confundat cu regula de substituție discutată mai devreme). Dacă un nume, să spunem n, apare într-o propoziție adevărată S și propoziția identității n = m este adevărată, atunci Principiul substituției identității ne spune că substituirea numelui m pentru numele n în S nu afectează adevărul din S. De exemplu, S este propoziția adevărată “Mark Twain a fost un autor”, să fie numele “Mark Twain”, și să fie numele “Samuel Clemens”. Apoi, deoarece fraza de identitate “Mark Twain = Samuel Clemens” este adevărată, putem înlocui “Samuel Clemens” pentru “Mark Twain” fără a afecta adevărul propoziției. Într-adevăr, fraza rezultată “Samuel Clemens a fost un autor” este adevărată. Cu alte cuvinte, argumentul următor este valabil:

Mark Twain a fost un autor.
Mark Twain = Samuel Clemens.
De aceea, Samuel Clemens a fost un autor.

În mod similar, argumentul următor este valabil.

4 > 3
4 = 8/2
Prin urmare, 8/2 > 3

În general, atunci, principiul substituției identității pare să ia forma următoare, unde S este o propoziție, n și m sunt nume și S (n) diferă de S (m) numai de faptul că cel puțin o apariție a m înlocuiește n:

Din S(n) și n = m, deducem S(m)

Acest principiu pare să surprindă ideea că dacă spunem ceva adevărat despre un obiect, atunci chiar dacă vom schimba numele prin care ne referim la acel obiect, ar trebui să spunem în continuare ceva adevărat despre acest obiect.

Dar, de fapt, Frege a observat următorul exemplu de principiu al substituției identității. Luați în considerare următorul argument:

John crede că Mark Twain la scris pe Huckleberry Finn.
Mark Twain = Samuel Clemens.
De aceea, John crede că Samuel Clemens a scris Huckleberry Finn.

Acest argument nu este valabil. Există circumstanțe în care premisele sunt adevărate și concluzia este falsă. Edward N. Zalta a descris astfel de circumstanțe, adică unul în care John învață numele “Mark Twain” prin citirea lui Huckleberry Finn, dar învață numele “Samuel Clemens” în contextul învățării despre autori americani din secolul al XIX-lea (fără a învăța că numele “Twain” a fost un pseudonim pentru Samuel Clemens). John nu poate să creadă că Samuel Clemens a scris pe Huckleberry Finn. Premisele argumentului de mai sus, prin urmare, nu implică în mod logic concluzia. Prin urmare, principiul substituției identității pare să nu mai fie valabil în contextul rapoartelor de atitudine propozițională. Prin urmare, puzzle-ul este de a spune ce anume cauzează eșecul în aceste contexte. De ce nu spunem încă ceva adevărat despre omul în cauză dacă tot ceea ce am făcut este schimbarea numele prin care ne referim la el?

Sursa: Zalta, Edward N., “Gottlob Frege”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/frege/>.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *