Home » Articole » Articole » Știință » Încălzirea globală » Riscuri și vulnerabilități în schimbările climatice

Riscuri și vulnerabilități în schimbările climatice

Schimbările climatice reprezintă o amenințare globală gravă. Cercetările privind schimbările climatice și vulnerabilitatea la pericolele naturale au făcut progrese semnificative în ultimele decenii. Cea mai mare parte a cercetării a fost dedicată îmbunătățirii calității informațiilor climatice și a datelor privind pericolele, inclusiv expunerea la fenomene specifice, cum ar fi inundațiile sau creșterea nivelului mării. S-a acordat mai puțină atenție evaluării vulnerabilității și condițiilor sociale, economice și istorice încorporate care favorizează vulnerabilitatea societăților. În ultimii ani au fost elaborate o serie de evaluări globale a vulnerabilității bazate pe indicatori. Cu toate acestea, o întrebare esențială rămâne cum să validăm acele evaluări la scară globală.

Necesitatea și relevanța evaluării vulnerabilității la schimbările climatice și la pericolele naturale se bazează pe ipoteza că riscurile climatice și pierderile reale cauzate de evenimente de pericol, cum ar fi furtunile, inundațiile sau secetele, nu sunt doar un rezultat al hazardului climatic, ci și sunt determinate de societăți și precondiții economice care modelează modul în care oamenii sunt pregătiți sau răspund la astfel de evenimente (Birkmann, 2013; Cardona și colab., 2012; Cutter și colab., 2003; IPCC, 2012; UNDRR, 2019). Discursul despre vulnerabilitate în cercetarea schimbărilor climatice și a riscurilor climatice cuprinde diverse interpretări ale conceptului de vulnerabilitate, cum ar fi vulnerabilitatea ca punct de plecare versus vulnerabilitatea ca rezultat (Füssel, 2007). Începând cu raportul IPCC SREX (IPCC, 2012) și în cadrul conceptualizării mai noi a riscurilor climatice din cel de-al cincilea raport de evaluare (IPCC, 2014b), există un consens emergent că vulnerabilitatea societăților sau ecosistemelor este mai bine încadrată ca punct de plecare, decât ca un rezultat. Abordările care conceptualizează vulnerabilitatea ca rezultat includ adesea informații despre pericol și, prin urmare, nu diferențiază suficient între vulnerabilitate și risc.

Vulnerabilitatea societală sistemică se referă la caracteristicile societății sau ale subsistemelor acesteia (de exemplu, grupuri demografice sau infrastructuri construite) și este în mare măsură independentă de hazardul climatic specific. Termenul sistemic se referă la barierele inerente pe care oamenii le întâmpină în ceea ce privește capacitatea lor de a face față și de a se adapta la schimbările climatice și pericolele naturale. Deși există încă tensiune cu privire la modul de a defini cu precizie riscul, pericolul sau vulnerabilitatea (Garschagen și colab., 2016; Hagenlocher și colab., 2019), discursul științific (IPCC, 2014b; UNDRR, 2017) a ajuns la un consens că riscul în contextul schimbărilor climatice rezultă din interacțiunea dinamică a pericolelor, expunerii și vulnerabilității sistemelor umane și ecologice. Spre deosebire de informațiile despre climă și pericole care caracterizează adesea fenomenele fizice – cum ar fi schimbarea medie a temperaturii, frecvența sau intensitatea secetelor, inundațiilor sau furtunilor – vulnerabilitatea este definită ca înclinația și predispoziția unui sistem de a fi afectat negativ de șocuri externe. și astfel este legat de caracteristicile unui sistem social-ecologic sau ale unei comunități care determină nivelul lor de pregătire pentru a anticipa sau a răspunde la riscuri (IPCC, 2014b; Sharma și Ravindranath, 2019). Vulnerabilitatea societală sistemică recunoaște importanța vulnerabilității elementelor individuale – oameni, clădiri, mijloace de trai – dar agregate, urmărind să ofere o viziune cuprinzătoare asupra vulnerabilității societăților. Provocări ale agregării și disponibilității datelor există întotdeauna în evaluarea vulnerabilității societale sistemice la scară globală și, prin urmare, astfel de evaluări (având în vedere metodologiile lor diferite) sunt cruciale.

Evaluările cantitative ale riscului și vulnerabilității se bazează adesea pe indicatori care surprind vulnerabilitatea ca fenomen dependent de pericol sau ca fenomen independent de pericol (EC-DRMKC, 2020; Peduzzi, 2013; Welle și Birkmann, 2015). În timp ce compararea evaluărilor la scară globală a vulnerabilității și a riscurilor cu rezoluția națională subliniază că diferite evaluări ale vulnerabilității arată un acord relativ ridicat cu privire la punctele fierbinți de vulnerabilitate globale (vezi Birkmann și colab., 2021; Hagenlocher și colab., 2019; de Sherbinin și colab., 2019; Feldmeyer et al., 2021; Garschagen et al., 2021), s-a acordat mai puțină atenție întrebării cum să valideze astfel de evaluări. Această întrebare este complexă, deoarece vulnerabilitatea și vulnerabilitatea societală sistemică, în special, nu este doar rezultatul unui eveniment specific sau al unui simplu fenomen, ci mai degrabă o predispoziție de a fi afectat negativ, care este adesea ascunsă până când o criză concretă sau evenimente hazardate o dezvăluie.

Diferiți cercetători subliniază lacune semnificative de cunoștințe și incertitudine cu privire la relația cantitativă dintre măsurile de vulnerabilitate socială și/sau socială și rezultatele dezastrelor (Bakkensen și colab., 2017; Burton, 2010; Rufat și colab., 2019; Schmidtlein și colab., 2011). Ei au concluzionat că, deoarece există o utilizare din ce în ce mai mare a metricilor de vulnerabilitate în planificare și luarea deciziilor, este esențial să se caracterizeze și să se înțeleagă mai bine aceste relații dintre vulnerabilitate sau vulnerabilitatea societală sistemică și rezultatele dezastrelor și, într-un sens mai larg, să se exploreze validitatea evaluărilor vulnerabilității și modele (Rufat et al., 2019). Aceste studii validează adesea indici de vulnerabilitate la nivel subnațional și local, cu accent pe un pericol specific (Bakkensen și colab., 2017; Rufat și colab., 2019). În timp ce ei subliniază necesitatea de a valida evaluările vulnerabilității în raport cu funcția lor de prognostic în zonele de proiect în care cele mai mari decese și pierderi vor avea loc sau au avut loc în trecut din cauza pericolelor naturale sau induse de climă (Rufat et al., 2019), alți autori susțin că validarea necesită o evaluare atentă, deoarece contextele sociale și percepția riscului sunt specifice (Fekete, 2009; Simpson et al., 2021). Alte lucrări examinează validitatea evaluărilor vulnerabilității în ceea ce privește rezultatele specifice dezastrelor observate în anumite regiuni sau cu privire la un eveniment de pericol specific (Bakkensen și colab., 2017; Rufat și colab., 2019; Schmidtlein și colab., 2011). Deși aceste studii sunt importante, este, în general, discutabil dacă un singur eveniment de pericol și rezultatele sale pot fi într-adevăr utilizate pentru a valida astfel de evaluări.

Unele abordări de evaluare a vulnerabilității folosesc propriile măsuri de fiabilitate, cum ar fi Indexul de risc INFORM (Marin-Ferrer et al., 2017, p. 16) care clasifică fiabilitatea în ceea ce privește disponibilitatea și calitatea datelor disponibile pentru o anumită țară. Relevanța indicatorilor pentru explicarea vulnerabilității a fost rareori făcută sau discutată în literatură (folosind cele mai recente date) și, prin urmare, aceste rezultate pot crește fiabilitatea și gradul de utilizare a metricilor de vulnerabilitate de către comunitatea de cercetare mai largă. Componentele de vulnerabilitate ale WorldRiskIndex (WRI) și indicelui INFORM1 folosind granițele naționale și regionale sunt două abordări care acoperă problemele de vulnerabilitate mai cuprinzător în comparație cu alte abordări. Alături de problemele legate de calitatea datelor și de validarea statistică a unor astfel de sisteme de indicatori, legătura dintre un indicator și indicandumul subiacent este esențială, inclusiv viziunea și obiectivul.

Sursa: Joern Birkmann, Ali Jamshed, Joanna M. McMillan, Daniel Feldmeyer, Edmond Totinb, William Solecki, Zelina Zaiton Ibrahimd, Debra Roberts, Rachel Bezner Kerr, Hans-Otto Poertner, Mark Pellingh, Riyanti Djalante, Matthias Garschagen, Walter Leal Filho, Debarati Guha-Sapir, Andrés Alegríam (2021). Understanding human vulnerability to climate change: A global perspective on index validation for adaptation planning, Science of the Total Environment 803 (2022) 150065, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150065, sub licența CC BY 4.0. Traducere și adaptare © 2023 Nicolae Sfetcu

Lumina – Optica fenomenologică
Lumina – Optica fenomenologică

O introducere în fenomenologia opticii geometrice (reflexia, refracția, principiul lui Fermat, oglinzi, miraje, dispersia, lentile), opticii fizice (undele luminoase, principiul Huygens–Fresnel, difracția, interferența, polarizarea, vederea tridimensională, holografia), opticii cuantice (fotoni, efectul fotoelectric, dualitatea undă-particulă, principiul incertitudinii, complementaritatea) și culorilor (transparența, … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $3.99 Selectează opțiunile
Schimbări climatice - Încălzirea globală
Schimbări climatice – Încălzirea globală

Există în prezent o mare varietate de dispute privind încălzirea globală, atât în discursurile politice și sociale cât și în media populară și ​​literatura științifică, cu privire la natura, cauzele și consecințele încălzirii globale. Principala controversă o reprezintă cauzele creșterii … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $2.99$3.99 Selectează opțiunile
Fizica fenomenologică - Compendiu - Volumul 1
Fizica fenomenologică – Compendiu – Volumul 1

Un compendiu care se dorește a fi exhaustiv pentru domeniul fizicii, cu accent pe explicarea fenomenelor și aplicațiilor practice. O carte pentru studiul personal, concisă și ușor de citit, care clarifică aceste teorii ale fizicii, cel mai important domeniu al … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $9.99$34.55 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *