Zonele care vor fi cel mai mult afectate de schimbările climatice

|

Impactul schimbărilor climatice poate fi măsurat ca un cost economic (Smith et al., 2001:936-941).[12] Acest lucru este deosebit de potrivit pentru impactul pieței, adică impactul care este legat de tranzacțiile de pe piață și afectează direct PIB-ul. Măsurile monetare ale … Citeşte mai mult

Actorii sociopolitici ai schimbărilor climatice și recunoașterea societală: advocacy și opinia publică

|

Schimbările climatice au fost o problemă politică majoră pe tot globul, iar mișcările privind schimbările climatice la nivel internațional și național au fost văzute ca o componentă critică a schimbării sociale [46]. Studiile sociologice au evidențiat că instituțiile societății civile … Citeşte mai mult

Forțele care conduc schimbările climatice – Teoria benzii rulante a producției și teoria modernizării ecologice

|

Schimbările climatice sunt afectate de factori antropici în care creșterea gazelor cu efect de seră (GES) este în mare parte produsă de activitățile umane. Presiunile asupra mediului, cum ar fi emisiile de GES și diverse alte presiuni asupra mediului, pot … Citeşte mai mult

Schimbările climatice pot duce la creșterea conflictelor și amenințări la adresa securității internaționale

|

(Harta Pământului cu o creștere a nivelului mării de șase metri reprezentată în roșu (distribuția uniformă, creșterea reală a nivelului mării va varia la nivel regional). Punctele fierbinți ale SLR pot devia de 3-4 ori în rata de creștere, comparativ … Citeşte mai mult

Schimbările climatice cresc inegalitățile economice

|

Schimbările climatice și sărăcia sunt profund legate, deoarece schimbările climatice afectează în mod disproporționat oamenii săraci din comunitățile cu venituri mici și din țările în curs de dezvoltare din întreaga lume. Cei aflați în sărăcie au șanse mai mari de … Citeşte mai mult

Schimbările climatice și inegalitatea economică

|

Schimbările climatice și inegalitatea economică sunt adesea considerate independent unele de altele. Dar nu este posibil să abordăm nici una dintre aceste provocări fără a ne angaja cu cealaltă: ele sunt indisolubil legate. Schimbările climatice neîncetate vor avea efecte dramatice … Citeşte mai mult

Schimbările climatice, constructivismul social și antropocentrismul

|

Mike Hulme, un savant de frunte în domeniul schimbărilor climatice, susține că definițiile științifice ale climei: ”mențin prea ușor o falsă separare între o lume fizică (pentru a fi înțeleasă prin anchetă științifică) și una imaginativă (pentru a fi înțeleasă prin narațiuni … Citeşte mai mult

Influența caniculei determinată de schimbările climatice asupra sănătății

|

Căldura este o problemă specifică în ceea ce privește schimbările climatice din cauza efectelor negative asupra morbidității/mortalității și asupra sănătății umane în general. Măsurile și recomandările împotriva căldurii și a efectelor acesteia ar trebui să ajungă la persoanele afectate, ajutoarele … Citeşte mai mult

Adaptarea la schimbările climatice

|

Adaptarea la schimbările climatice este un răspuns la încălzirea globală (cunoscută și sub numele de “schimbare climatică” sau “schimbare climatică antropică”), care urmărește reducerea vulnerabilității sistemelor sociale și biologice la schimbări relativ subite și, prin urmare, compensarea efectelor încălzirii globale. … Citeşte mai mult

Reacții la schimbările climatice – Modele climatice

|

Reacții la schimbările climatice (Suprafața întunecată a oceanului reflectă doar 6% din radiațiile solare; în schimb, gheața din mare reflectă 50-70%. ) Sistemul climatic include o serie de reacții (feedback), care modifică răspunsul sistemului la schimbările datorate forțelor externe. Reacțiile … Citeşte mai mult

Schimbările climatice datorate vulcanilor, plăcilor tectonice și activității umane

|

Vulcanism  (La temperatura atmosferică din 1979 până în 2010, determinată de sateliții MSU NASA, efectele apar de la aerosoli eliberați de erupțiile vulcanice majore (El Chichón și Pinatubo). El Niño este un eveniment separat, de la variabilitatea oceanică.) Erupțiile considerate … Citeşte mai mult