Home » Articole » Articole » Afaceri » Economie » Sisteme economice

Sisteme economice

postat în: Economie 0

Modelul de circulație a fluxurilor economice pentru o economie de piață închisă(Modelul de circulație a fluxurilor economice pentru o economie de piață închisă, https://en.wikipedia.org/wiki/File:DiagFuncMacroSyst.pdf)

Un sistem economic este un sistem de producție, de alocare a resurselor, precum și de distribuție de bunuri și servicii, în cadrul unei societăți sau a unei anumite zone geografice specifică. Acesta include combinarea diferitelor instituții, agenții, entități, procesele de luare a deciziilor și tiparele de consum care includ structura economică a unei comunități. Ca atare, un sistem economic este un tip de sistem social. Modul de producție este un concept conex. Toate sistemele economice au trei întrebări de bază la care trebuie să răspundă: ce să producă, cum să producă și în ce cantități, și cine primește rezultatul producției.

Studiul sistemelor economice include modul în care aceste diferite agenții și instituții sunt legate una de alta, modul în care informațiile curg între ele, precum și relațiile sociale din cadrul sistemului (inclusiv drepturile de proprietate și structura de management).

Analiza sistemelor economice în mod tradițional s-a focalizat pe dihotomiile și comparațiile între economiile de piață și economiile planificate, precum și pe deosebirile dintre capitalism și socialism. Ulterior, clasificarea sistemelor economice s-a extins pentru a include și alte subiecte și modele care nu sunt conforme cu dihotomia tradițională. Astăzi, forma dominantă de organizare economică la nivel mondial se bazează pe economii mixte orientate spre piață.

Sistemele economice este categoria din codul de clasificare în Jurnalul literaturii economice care include studiul unor astfel de sisteme. Un domeniu care le intersectează este sisteme economice comparative, care include următoarele subcategorii de sisteme diferite:

 • planificare, coordonare și reformă
 • întreprinderi productive; piețe ale factorilor de producție și ale produselor; prețuri; populație
 • economie publică; economie financiară
 • venit național, produs, și cheltuieli; bani; inflație
 • comerț internațional, finanțe, investiții și ajutoare
 • economie de consum; bunăstarea și sărăcia
 • performanță și perspective
 • resurse naturale; energie; mediu inconjurator; studii regionale
 • economie politică; instituții juridice; drepturi de proprietate.

Componente

Există mai multe componente pentru sisteme economice. Structurile decizionale ale unei economii determină utilizarea datelor economice (factorii de producție), distribuția producției, nivelul de centralizare în procesul de luare a deciziilor, și cine ia aceste decizii. Deciziile pot fi luate de către consiliile industriale, de către o agenție guvernamentală sau de către proprietarii privați.

Pe scurt, fiecare sistem economic reprezintă o încercare de a rezolva trei probleme fundamentale și interdependente:

 • Ce bunuri și servicii sunt produse, și în ce cantități?
 • Cum se vor produce bunuri și servicii? Respectiv, de către cine și cu ce resurse și tehnologii?
 • Pentru cine se produc bunuri și servicii? Respectiv, cine se va bucura de beneficiile bunurilor și serviciilor și modul în care este cantitatea totală de produse urmează să fie distribuită între indivizi și grupuri în societate?

Astfel, fiecare economie este un sistem care alocă resurse pentru schimb, producție, distribuție și consum. Sistemul este stabilizat printr-o combinație de amenințare și de încredere, care sunt rezultatul aranjamentelor instituționale. Un sistem economic posedă următoarele instituții:

 • Metode de control asupra factorilor sau mijloacelor de producție: aceasta poate include proprietatea asupra, sau drepturile de proprietate asupra mijloacelor de producție și, prin urmare, poate da naștere unor pretenții privind veniturile din producție. Mijloacele de producție pot fi proprietate privată, de stat, sau ale celor care le folosesc sau pot să fie deținute în comun.
 • Un sistem de luare a deciziilor: acest lucru determină cine este eligibil pentru a lua decizii asupra activităților economice. Agenții economici cu competențe de luare a deciziilor pot încheia contracte de legătură între ei.
 • Un mecanism de coordonare: acest lucru determină modul în care se obțin informații și sunt utilizate în procesul de luare a deciziilor. Cele două forme dominante de coordonare sunt de planificare și a piețelor; planificarea poate fi fie de-centralizată fie centralizată, iar cele două mecanisme de coordonare nu se exclud reciproc și de multe ori coexistă.
 • Un sistem de stimulare: acest lucru induce și motivează agenții economici să se angajeze în activități productive. El se poate baza fie pe recompensă materială (de compensare sau de auto-interes) fie pe persuasiunea morală (de exemplu, prestigiu social sau printr-un proces de luare a deciziilor democratice, care leagă pe cei implicați). Sistemul de stimulare poate încuraja specializarea și diviziunea muncii.
 • Forma de organizare: există două forme de bază de organizare: actori și autoritățile de reglementare. Actorii economici includ gospodării, grupuri de muncă și echipe de producție, firme, joint-ventures și carteluri. Organizațiile regulatoare economic sunt reprezentate de către autoritățile de stat și de piață; acestea din urmă pot fi entități private sau publice.
 • Un sistem de distribuție: acesta alocă veniturile din activitatea de producție, care este distribuit ca venit între organizațiile economice, persoanele și grupurile din cadrul societății, cum ar fi proprietari, lucrători și non-lucrători, sau stat (din taxe).
 • Un mecanism de alegere publică pentru procesul legislativ, stabilind reguli, norme și standarde și colectarea taxelor. De obicei aceasta este responsabilitatea statului, dar sunt posibile și alte mijloace de luare a deciziilor colective, cum ar fi camerele de comerț sau consiliile muncitorești.

Traducere din Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *