Tehnologia informaţiei

Toyota_Commemorative_Museum

Tehnologia informaţiei (TI), aşa cum este definită de Asociaţia Americană a Tehnologiei Informaţiei (Information Technology Association of America, ITAA), este “studiul, proiectarea, dezvoltarea, suportul sau managementul sistemelor informaţionale bazate pe calculatoare, în particular aplicaţii software şi hardware pentru calculatoare.”TI se ocupă cu folosirea calculatoarelor electronice şi a software pentru calculatoare pentru a converti, stoca, procesa, transmite şi extrage în siguranţă informaţia. ‘Tehnologia Informaţiei este un termen general care descrie şi o tehnologie care ajută producerea, manipularea, stocarea comunicaţiilor, şi/sau diseminarea informaţiilor.”

Azi, termenul tehnologia informaţiei s-a extins incluzând multe aspecte ale tehnologiei şi calculului, termenul devenind foarte cunoscut. Profesioniştii TI se ocupă de o mare varietate de sarcini, de la instalarea aplicaţiilor la proiectarea reţelelor complexe de calculatoare şi baze de date informaţionale. Câteva din responsabilităţile profesioniştilor TI pot include managementul datelor, reţelistica, ingineria hardware pentru calculatoare, proiectarea bazelor de date şi software, ca şi managementul şi administrarea sistemelor în totalitatea lor.

Când calculatoarele şi tehnologiile de comunicare se combină, rezultatul este denumit tehnologia informaţiei, sau “infoteh“.

În ultimii ani, Comisia de Acreditare pentru Inginerie şi Tehnologie (Accreditation Board for Engineering and Technology, ABET) şi Asociaţia pentru Maşini de Calcul (Association for Computing Machinery, ACM) din SUA au colaborat pentru a forma standarde şi curicule de acreditare pentru specializarea în Tehnologia Informaţiei ca un domeniu distinct de studiu separat de Ştiinţa calculatoarelor şi Sistemele Informaţionale. SIGITE este grupul de lucru al ACM pentru definirea acestor standarde.

Referinte:

  • Adelman, C. (2000). A Parallel Postsecondary Universe: The Certification System in Information Technology. Washington, D.C.: U.S. Department of Education.

  • Allen, T., and M.S. Morton, eds. 1994. Information Technology and the Corporation of the 1990s. New York: Oxford University Press.

  • Shelly, Gary, Cashman, Thomas, Vermaat, Misty, and Walker, Tim. (1999). Discovering Computers 2000: Concepts for a Connected World. Cambridge, Massachusetts: Course Technology.

  • Webster, Frank, and Robins, Kevin. (1986). Information Technology—A Luddite Analysis. Norwood, NJ: Ablex.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *