Home » Articole » EN » Business » Translation » Openning of an irrevocable letter of credit

Openning of an irrevocable letter of credit

posted in: Translation 0
Openning of an irrevocable letter of credit Deschiderea unei scrisori de credit irevocabilă

1. Please open an irrevocable letter of credit of… in favour of Messrs… available to them until…payable against documents in respect of a shipment of…
2. Please pay against… days’ sight draft on you.
3. The documents required are bills of lading in duplicate, 3 copies ot the commercial invoice, insurance policy, certificate of origin, consular invoice.
4. Please send us the Documents immediately after receipt together with your account.
5. Please hand the documents against payment of our
invoice in cash to Messrs… .
6. We have instructed the… Bank to open an irrevocable credit tor… in your favour valid until… The Bank will accept your draft on them at… days for the amount of your invoice. Please attach the following documents to your draft:
7. We have received instruction from… to open an irrevocable letter of credit in your favour which will be valid until… You are authorized to draw a… days’ bill on us for the amount of your invoice after shipment has been effected. We shall require you to produce the documents listed below before we accept your draft, which should include all charges:

1. Vă rog să deschideţi o scrisoare de credit irevocabilă de…în favoarea domnilor…valabilă până la…. plătibilă la prezentarea documentelor cu privire la transportul….
2. Va rog să plătiţi la prezentarea cecului la vedere valabil…zile.
3. Documentele cerute sunt scrisoarea de expediţie (conosament) în duplicat, factura comercială în trei exemplare, poliţa de asigurare, certificatul de origine, factura consulară.
4. Vă rugăm să ne trimiteţi documentele imediat după primirea împreună cu contul dumneavoastră.
5. Vă rugăm să înmânaţi documentele la achitarea facturii noastre în numerar către domnii…
6. Am dat instrucţiuni băncii…să deschidă o scrisoare de credit irevocabilă în valoare de…în favoarea dumneavoastră valabilă până la….Banca va accepta cecul dumneavoastră la…zile pentru suma facturată. Vă rog să anexaţi la cec următoarele documente:
7. Am primit instrucţiuni de la… pentru a deschide o scrisoare de credit irevocabilă în favoarea dumneavoastră care va fi valabilă până la… Sunteţi autorizat să emiteţi un cec (o poliţă) valabil….zile asupra noastră pentru suma din factura dumneavoastră după efectuarea transportului. Vă vom cere să prezentaţi documentele menţionate mai jos înainte de a accepta cecul dumneavoastră, care trebuie să cuprindă toate cheltuielile.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *