Home » Articole » EN » Business » Translation » Business letters » The layout » Rejecting an offer

Rejecting an offer

posted in: The layout 0

Rejecting an offer

Respingerea unei oferte

1. We regret to be unable to accept the kind offer you made us in your letter of the… We shall however bear it in mind.
2. Thank you for your quotation for the supply of…. but, your prices are higher than those previously paid, I regret not being able to give you an immediate order.
3. We appreciate your offer of a reduced price, but fel that goods would not be suitable for this market.

1. Regretăm că nu putem accepta amabila ofertă pe care ne-aţi făcut-o în scrisoarea dumneavoastă din……
O vom avea însă în vedere în viitor.
2. Vă mulţumesc pentru cotarea ofertei de… dar, întrucât preţurile dumneavoastră sunt mai mari decât cele plătite anterior, regret că nu pot să vă fac o comandă imediată.
3. Apreciem oferta dumneavoastră la un preţ redus dar considerăm (credem) că mărfurile nu sunt potrivite (adecvate) pentru această piaţă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *