Home » Articole » RO » Știință » Biosferele şi locul acestora în cadrul metagalaxiei

Biosferele şi locul acestora în cadrul metagalaxiei

Biosfere (Foto: NASA)

Atunci când se definesc biosferele se ţine cont de următorii parametri:

1) Parametri fizici – (parametri mecanici – forţe, mişcare, impulsuri, energii, momente cinetice, etc.; parametri termodinamici – temperatură, entropie, presiune, volum, etc.; parametri gravitaţionali – intensitatea câmpului gravitaţional, raza gravitaţională, etc.; parametri electrici şi magnetici – câmpul electrostatic şi magnetic al planetei şi al biosferei, etc.; parametri electromagnetici – intensitatea câmpului electromagnetic, lumina şi în general radiaţia electromagnetică de diferite frecvenţe, etc.; parametri radioactivi – radiaţii şi dezintegrări radioactive, etc.; parametri energetici diverşi şi parametri cuantici.

2) Parametri chimici – (spre exemplu – compoziţia chimică, atât în ceea ce priveşte elementele chimice componente cât şi compuşii chimici, precum şi reactivitatea chimică, varietatea energetică chimică – termogeochimia planetei, etc.).

3) Parametri planetari (geologici) – (spre exemplu – masa planetei, precesia planetei, iradierea planetei, evoluţia planetei în jurul stelei centrale, etc.).

4) Parametri stelari – (sunt biosfere care depind de o sursă de energie (în general de energia generată de o stea), aşadar depind de caracteristicile stelei, de evoluţia acesteia).

5) Parametri galactici şi cosmici – (natura sau tipul galaxiei, depărtarea de nucleul galactic, etc.).

6) Parametri interni şi ecologici – (sunt parametri structurali interni, de organizare a biosferei, de exemplu pentru biosfera terestră – parametri individuali, de specie, de gen, de regn, etc., respectiv, parametri ecologici (de biotop, de biocenoză, de relaţii trofice, etc.).

7) Ecosfera – reprezintă un ansamblu de parametri reprezentând limitele spaţiale, fizico-chimice, cosmice, până la care o anumită biosferă se poate extinde.

Apariţia şi apoi evoluţia vieţii este încă un mister… Cu toate că sunt multe ipoteze, multe observaţii şi multe experimente, încă nu este nimic cert în ceea ce priveşte geneza vieţii… Putem admite următoarele posibilităţi…

Ipoteza unicităţii vieţii (biogeocentrică) – viaţa este ceva unic, irepetabil; viaţa a apărut numai pe planeta Pământ, datorită unor împrejurări excepţionale, dar care nu se vor mai repeta; odată apărută viaţa pe Pământ, aceasta nu va face altceva decât să evolueze neîncetat. Viitorul vieţii pe Pământ este fie dispariţia la un moment dat, fie expansiunea limitată sau nelimitată (a se vedea anexa 1)… Totuşi se impun unele întrebări… De ce a părut viaţa în Univers şi în particular pe planeta Pământ ? Ce rol sau ce funcţie are viaţa în Univers ?…

Ipoteza vieţii sincronice (ipoteza complexă) – viaţa a apărut cândva în Univers, datorită unui sincronism perfect între energia, substanţa şi informaţia Universului, iar apoi, viaţa s-a perpetuat, s-a dezvoltat, s-a diversificat… De asemenea, ar fi de presupus că viaţa este de fapt un efect cuantic, efect care a exista cândva pe la începuturile Universului, dar apoi a dispărut (nu a mai fost posibil să existe, datorită evoluţiei de ansamblu a Universului); de asemenea ar fi posibil ca viaţa să fie un efect al interacţiunii unui câmp fizic special care exista la începuturile Universului, un câmp complex, care apoi s-a diminuat sau s-a disipat într-un anumit fel…

Schema ar putea fi următoarea:

….→ Big Bang → evoluţia nucleară → formarea particulelor elementare, a nucleelor atomice → evoluţia chimică (formarea atomilor şi a elementelor chimice) → astrogeneza (formarea stelelor şi a altor corpuri cosmice + biogeneza cosmică: formarea primelor formaţiuni biologice) → consolidarea agregatelor cosmice →…

Este de presupus că viaţa are un anumit rol, o anumită funcţie în existenţa Universului.

Ipoteza multilaterală – este de fapt, într-un fel, derivată din ipoteza vieţii sincronice şi anume se poate presupune că viaţa a apărut numai în anumite condiţii, imediat după formarea galaxiilor şi are un anumit rol în stabilitatea şi funcţionalitatea acestora… Care este, concret, acest rol, este o problemă care urmează să fie rezolvată cândva, în viitor…

Interacţiunea dintre mediul cosmic şi biosfere

Aşa cum se cunoaşte, biosfera terestră a apărut şi s-a dezvoltat datorită existenţei condiţiilor fizice, chimice, geologice, cosmice, favorabile apariţiei şi dezvoltării sale. În general toate biosferele care ar putea să existe în metagalaxie, depind de anumite valori ale unor parametri fizico-chimici, planetari, stelari, cosmici. Dacă valorile acestor parametri sunt prea mari sau dimpotrivă prea mici, dacă modificările acestor parametri sunt prea bruşte, atunci biosferele fie nu pot să apară, fie dacă au apărut, pot dispare. Interacţiunile dintre mediul cosmic şi biosfere au loc, simultan, cu perturbarea acestor parametri. Cele mai frecvente interacţiuni sunt de natură fizică şi chimică, apoi sunt interacţiuni reciproce (de natură biologică); mai rar sunt interacţiuni geologice (locale), planetare (catastrofale) şi cosmice (meteoriţi, radiaţii cosmice, explozii stelare, etc.).

Extras din Iluzie sau realitate? (Reflecții și fantezii despre misterul vieții și comunicarea temporală), de Constantin M. N. Borcia

Save

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.