Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Filosofia politică » Forme de guvernare și sisteme economice

Forme de guvernare și sisteme economice

Forme

O metodă de clasificare a guvernelor este care este autoritatea oamenilor de a conduce. Aceasta poate fi fie o singură persoană (o autocrație, precum monarhia), un grup select de oameni (o aristocrație), fie poporul în ansamblu (o democrație, precum republica).

Thomas Hobbes a declarat despre clasificarea guvernelor:

”Diferența dintre guverne constă în diferența dintre suveran sau persoana reprezentativă a tuturor și fiecare din mulțime. Și pentru că suveranitatea este fie într-un singur om, fie într-o adunare de mai mulți; și în acea adunare fiecare om are dreptul să intre sau doar anumiți oameni deosebiți de restul; este evident că nu pot exista decât trei tipuri de guverne. Căci reprezentantul trebuie să fie un singur om sau mai mulți; și dacă sunt mai mul‘i, atunci este ansamblul tuturor, sau doar al unei părți. Când reprezentantul este un singur om, atunci guvernarea este o monarhie; atunci când este o adunare a tuturor, este o democrație sau guvernare populară; când este o adunare doar a unei părți este numită aristocrație. Alte tipuri de guvernări nu pot exista: pentru că una, sau mai multe sau toate trebuie să aibă puterea suverană (pe care am arătat-o ​​indivizibilă) întreagă.”

Autocraţie

O autocrație este un sistem de guvernare în care puterea supremă este concentrată în mâinile unei singure persoane, ale cărei decizii nu sunt supuse nici restricțiilor legale externe, nici mecanismelor regularizate de control popular (cu excepția poate a amenințării implicite a unei lovituri de stat sau a unei revolte în masă).

Aristocraţie

Aristocrația (greacă ἀριστοκρατία aristokratía, din ἄριστος aristos „excelent”, și κράτος kratos „putere”) este o formă de guvernare care puterea este în mâinile unei clase dominante mici și privilegiate.

Multe monarhii erau aristocrații, deși în monarhiile constituționale moderne monarhul însuși are puțină putere reală. Termenul de aristocrație s-ar putea referi, de asemenea, la clasele non-țărănești, non-servitoare și rurale din sistemul feudal.

Democraţie

Democrația este un sistem de guvernare în care cetățenii își exercită puterea prin vot. Într-o democrație directă, cetățenii în ansamblu formează un organ de conducere și votează direct asupra fiecărei probleme. Într-o democrație reprezentativă, cetățenii aleg reprezentanți dintre ei. Acești reprezentanți se întâlnesc pentru a forma un organ de conducere, cum ar fi un legislativ. Într-o democrație constituțională, puterile majorității sunt exercitate în cadrul unei democrații reprezentative, dar constituția limitează majoritatea și protejează minoritatea, de obicei prin acordarea tuturor drepturilor individuale, de ex. libertatea de exprimare sau libertatea de asociere.

Republici

O republică este o formă de guvernare în care țara este considerată o „chestiune publică” (latină: res publica), nu interesul privat sau proprietatea conducătorilor, și în care funcțiile statelor sunt ulterior direct sau indirect alese sau numite, mai degrabă decât moștenite. Oamenii, sau o parte semnificativă din aceștia, au controlul suprem asupra guvernului și a locurilor în care funcțiile de stat sunt alese. O definiție simplificată comună a unei republici este un guvern în care șeful statului nu este un monarh. Montesquieu a inclus ca forme republicane de guvernare atât democrațiile, în care toți oamenii au o cotă de conducere, cât și aristocrațiile sau oligarhiile, unde doar unii dintre oameni guvernează.

Alți termeni folosiți pentru a descrie diferite republici includ republica democratică, republica parlamentară, republica semi-prezidențială, republica prezidențială, republica federală și republica islamică.

Federalism

Federalismul este un concept politic în care un grup de membri sunt legați împreună printr-un legământ cu un șef reprezentativ de guvernare. Termenul „federalism” este, de asemenea, folosit pentru a descrie un sistem de guvernare în care suveranitatea este împărțită în mod constituțional între o autoritate centrală de guvernare și unități politice constitutive, denumite în mod diferit state, provincii sau altfel. Federalismul este un sistem bazat pe principii și instituții democratice în care puterea de a guverna este împărțită între guvernele naționale și provinciale / de stat, creând ceea ce este adesea numit federație. Susținătorii sunt adesea numiți federaliști.

Sisteme economice

Din punct de vedere istoric, majoritatea sistemelor politice își au originea în ideologiile socioeconomice. Experiența cu acele mișcări la putere și legăturile puternice pe care acestea le pot avea cu anumite forme de guvernare le pot determina să fie considerate ca forme de guvernare în sine.

  • Termen >>> Definiție
  • Capitalism >>> Un sistem social-economic în care mijloacele de producție (mașini, scule, fabrici etc.) se află în proprietate privată și utilizarea lor este în scop de profit.
  • Comunism >>> Un sistem social-economic în care mijloacele de producție sunt deținute în mod obișnuit (fie de către oameni în mod direct, prin punerea în comun, fie de către societatea comunistă), iar producția este pentru utilizare, mai degrabă decât pentru profit. Astfel, societatea comunistă este apatridă, fără clasă, fără bani și democratică.
  • Distributism >>> Un sistem social-economic în care proprietatea răspândită este considerată drept fundamental; mijloacele de producție sunt răspândite cât mai larg posibil în loc să fie centralizate sub controlul statului (socialismul de stat), al câtorva indivizi (plutocrație) sau al corporațiilor (corporatocrație). Distributismul se opune fundamental socialismului și capitalismului, pe care distribuitiștii îl consideră la fel de defectuoase și exploatatoare. În contrast, distributismul caută să subordoneze activitatea economică vieții umane în ansamblu, vieții noastre spirituale, vieții noastre intelectuale, vieții noastre de familie.
  • Feudalism >>> Un sistem social-economic al proprietății și îndatoririlor funciare. Sub feudalism, tot pământul dintr-un regat era al regelui. Cu toate acestea, regele putea să dea o parte din pământ domnilor sau nobililor care au luptat pentru el. Aceste cadouri în pământ au fost numite conace. Apoi nobilii au dat o parte din pământul lor vasalilor. Vasalii trebuiau atunci să îndeplineacsă diferite activități pentru nobili. Regiunile vasalilor erau numite feude.
  • Socialism >>> Un sistem social-economic în care lucrătorii, în mod democratic și social, dețin mijloacele de producție și cadrul economic pot fi descentralizate, distribuite sau centralizate planificate sau autogestionate în unități economice autonome. Serviciile publice ar fi în mod obișnuit colective sau deținute de stat, cum ar fi asistența medicală și educația.
  • Statism >>> Un sistem social-economic care concentrează puterea în stat în detrimentul libertății individuale. Printre alte variante, termenul cuprinde teocrație, monarhie absolută, nazism, fascism, socialism autoritar și dictatură directă. Astfel de variante diferă în funcție de formă, tactică și ideologie.
  • Statul social >>> Un sistem social-economic în care statul joacă un rol cheie în protecția și promovarea bunăstării economice și sociale a cetățenilor săi. Se bazează pe principiile egalității de șanse, distribuției echitabile a bogăției și responsabilității publice pentru cei care nu pot beneficia de dispozițiile minime pentru o viață bună.

Traducere din Wikipedia

Politica - Introducere în Politologie
Politica – Introducere în Politologie

Cartea oferă o imagine de ansamblu asupra disciplinei științelor politice prin examinarea conceptelor, abordărilor și temelor sale majore. Se constituie într-un ghid pentru a oferi o înțelegere solidă a celor mai mari provocări cu care se confruntă lumea de astăzi. … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 6.8321.86 Selectează opțiunile
Filosofia contează - Prezentări și recenzii
Filosofia contează – Prezentări și recenzii

Prezentări și recenzii ale unor lucrări filosofice care au influențat conceptele și discursurile filosofice, și viziunea actuală asupra lumii. CUPRINS: Despre sens și referință Structura normativă a științei – Universalism – “Comunism” – Dezinteresare – Scepticism organizat Natura teoriilor – … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 1.944.54 Selectează opțiunile
Moartea – Aspecte psihologice, ştiinţifice, religioase, culturale şi filozofice
Moartea – Aspecte psihologice, ştiinţifice, religioase, culturale şi filozofice

Despre moarte, durere, doliu, viaţa de după moarte şi nemurire. De ce trebuie să murim ca oameni pentru a trăi ca specie. “Nimeni nu vrea să moară. Chiar și cei care doresc să ajungă în cer, nu ar vrea să … Citeşte mai mult

Nu a fost votat 3.90 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.