Home » Articole » Articole » Jocuri » Jocuri de noroc » Jocuri de noroc în UE » Garantarea integrității în sport și prevenirea meciurilor aranjate în Uniunea Europeană

Garantarea integrității în sport și prevenirea meciurilor aranjate în Uniunea Europeană

Box

Meciurile aranjate în contextul pariurilor sportive reprezintă un tip aparte de fraudă care contravine intereselor organizațiilor sportive, ale sportivilor, jucătorilor (consumatorilor) și operatorilor reglementați.

Aranjarea meciurilor vine în contradicție cu principiul fairplay-ului în cadrul competițiilor sportive, unul dintre obiectivele acțiunii UE în domeniul sportului (articolul 165 din TFUE). Abordarea acestei chestiuni necesită eforturi concertate și coordonate din partea autorităților publice, a organizațiilor sportive și a operatorilor de jocuri de noroc. În UE sunt în vigoare diferite mecanisme de reglementare (condiții de acordare a licențelor pentru jocurile de noroc, regulamente ale federațiilor sportive) și de autoreglementare (coduri de conduită) și au fost puse la punct campanii educaționale, reguli referitoare la conflictele de interes, sisteme de monitorizare a pariurilor și instrumente de alertare (denunțuri, linii de asistență telefonică etc.). Există cooperare între părțile interesate, dar sfera sa este limitată. Există o nevoie clară de o cooperare mai strânsă între organismele sportive, operatorii de pariuri și autoritățile competente, inclusiv autoritățile de reglementare a jocurilor de noroc, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Promovarea cooperării între părțile interesate

Acordurile de cooperare reprezintă un instrument util în acest domeniu, iar Comisia încurajează dezvoltarea lor și includerea tuturor părților interesate relevante (operatori de jocuri de noroc, organizații sportive, autorități de reglementare). Aceste acorduri facilitează crearea unor puncte de contact naționale în cadrul cărora actorii implicați în combaterea aranjării meciurilor la nivel național se pot întâlni, pot face schimb de informații și pot coordona acțiuni. Punctele de contact naționale sunt un element esențial al cooperării eficiente în vederea combaterii meciurilor aranjate atât la nivelul UE, cât și la nivel mondial.

Măsuri de combatere a aranjării meciurilor

Măsurile luate de statele membre pentru finanțarea măsurilor de combatere a aranjării meciurilor variază considerabil, fără a se fi constatat că vreunul dintre modele de finanțare aplicate în prezent ar fi mai mult sau mai puțin eficient decât altele.

Comisia va propune, prin intermediul unei recomandări, o serie de măsuri de combatere a aranjării meciurilor, aplicabile în toate statele membre și disciplinele sportive, în cooperare cu părțile interesate. Acest demers are următoarele obiective:

1) să promoveze un schimb mai eficient de bune practici în prevenirea meciurilor aranjate în contextul pariurilor sportive, printre care să se numere inițiative de sensibilizare și formare pentru actorii din domeniul sportului,

2) să asigure acțiuni reciproce de alertă și urmărire a activităților suspecte de către organismele sportive, operatori și autoritățile de reglementare, inclusiv colectare de date fiabile cu privire la anvergura problemelor identificate,

3) stabilirea unor prevederi minimale privind conflictele de interese, cum ar fi interzicerea pariurilor pentru sportivi și oficiali din domeniul sportului sau excluderea evenimentelor pentru tineret din sfera activităților de pariuri și 4) introducerea liniilor de asistență telefonică sau a altor mecanisme de raportare sau denunțare.

În acest scop se vor organiza ateliere specializate, cu participarea unor experți în domeniul jocurilor de noroc.

Măsuri pentru descurajarea meciurilor aranjate

În urma studiului privind meciurile sportive aranjate s-a constatat că acest fenomen este considerat o infracțiune penală în toate statele membre. Conform acestui studiu, condamnarea infracțiunilor din sport nu duce neapărat la o mai bună aplicare a legii sau la împuținarea cazurilor suspecte. Principalele neajunsuri în ceea ce privește urmărirea penală a cazurilor de aranjare a meciurilor sunt de natură operațională, motiv pentru care inițiativele UE ar trebui să vizeze îmbunătățirea aplicării normelor de combatere a aranjării meciurilor.

Comisia participă la lucrările Consiliului Europei, care dezbate ideea unei eventuale convenții privind combaterea manipulării rezultatelor sportive. Scopul demersului este să pună la dispoziția sistemelor naționale instrumentele, expertiza și resursele necesare pentru a combate acest pericol.

Promovarea cooperării internaționale

Comisia va lansa, utilizând o parte din fondurile disponibile în cadrul Acțiunii pregătitoare pentru parteneriate europene în domeniul sportului 2012, o serie de proiecte pilot care vizează promovarea cooperării internaționale în prevenirea aranjării meciurilor. De asemenea, Comisia va continua cooperarea cu Comitetul Internațional Olimpic (CIO) și Consiliul Europei, deoarece ambele instituții au propus și elaborat măsuri pentru a aborda această problemă la nivel internațional. Comisia va analiza posibilitatea de a include protecția integrității sportului și combaterea fenomenului meciurilor aranjate în discuțiile cu țările terțe și organizațiile internaționale competente în domeniul sportului.

ACȚIUNI PRINCIPALE

Comisia:

Va adopta în 2014 o recomandare privind bunele practici în prevenirea și combaterea aranjării meciurilor în contextul pariurilor sportive,

Va participa la lucrările Consiliului Europei pe marginea unei eventuale convenții pentru combaterea manipulării rezultatelor sportive,

Va promova cooperarea internațională și dialogul pentru prevenirea meciurilor aranjate.

Statele membre sunt invitate:

Să înființeze puncte naționale de contact care să reunească toți actorii relevanți implicați în lupta împotriva fenomenului meciurilor aranjate,

Să doteze sistemele juridice și administrative naționale cu instrumentele, expertiza și resursele necesare pentru combaterea aranjării meciurilor,

Să asigure o finanțare sustenabilă a măsurilor de garantare a integrității în sport.

Sursa ec.europa.eu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *