Home » Articole » Articole » Jocuri » Jocuri de noroc » Jocuri de noroc în UE » Reglementarea jocurilor de noroc online în UE – Evoluţii şi provocări

Reglementarea jocurilor de noroc online în UE – Evoluţii şi provocări

Serviciile de jocuri de noroc online sunt astăzi oferite și utilizate pe scară largă în UE, iar importanța economică a sectorului este în creștere. Oferta online este segmentul pieței jocurilor de noroc cu cea mai rapidă creștere; în 2008, acesta reprezenta 7,5% din veniturile anuale ale pieței globale a jocurilor de noroc și se estimează dublarea volumului său până în 2013. În același timp, cadrul de reglementare aplicabil jocurilor de noroc diferă semnificativ între statele membre. În timp ce unele state membre restricționează sau chiar interzic oferirea anumitor jocuri de noroc, altele au piețe mai deschise. De asemenea, în multe state membre, având în vedere dezvoltarea serviciilor de jocuri de noroc online, legislația privind jocurile de noroc a fost recent revizuită sau este în curs de revizuire.

Apariția internetului și înmulțirea rapidă a posibilităților de a juca jocuri de noroc online, combinate cu reglementările naționale care diferă în mod considerabil, au condus nu numai la creșterea ofertei legale de servicii de jocuri de noroc în unele state membre, ci și la dezvoltarea unei piețe transfrontaliere neautorizate semnificative. Aceasta constă atât dintr-o piață neagră (jocuri și pariuri clandestine, fără licență, provenind inclusiv din țări terțe), cât și dintr-o piață așa-numită „gri” (pe care operatori licențiați în mod corespunzător în unul sau mai multe state membre promovează și/sau furnizează servicii de jocuri de noroc cetățenilor din alte state membre fără să fi obținut în țările respective o autorizație specifică). Piața transfrontalieră neautorizată rămâne accesibilă consumatorilor, ca urmare fie a toleranței de facto, fie a lipsei unei impuneri eficiente a normelor, și completează ofertele naționale legale disponibile consumatorilor, în funcție de situația juridică existentă în statele membre în care se află aceștia.

După cum a confirmat Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în conformitate cu legislația Uniunii Europene, serviciile de jocuri de noroc intră sub incidența articolului 56 din TFUE și sunt reglementate, prin urmare, de normele privind prestarea serviciilor. În conformitate cu aceste norme, operatorii autorizați într-un stat membru pot presta servicii consumatorilor din alte state membre, cu excepția cazului în care acestea impun restricții justificate de motive imperioase de interes public, precum protecția consumatorilor sau necesitatea generală de a menține ordinea publică. Politica generală a statelor membre în domeniul jocurilor de noroc nline trebuie să fie proporțională și aplicată în mod coerent și sistematic. Mai mult, astfel de restricții trebuie să fie, de asemenea, compatibile cu legislația secundară a UE: deși serviciile de jocuri de noroc nu fac obiectul unei reglementări sectoriale la nivelul UE și nici al unor acte orizontale precum Directiva privind serviciile (Directiva 2006/123/CE) sau Directiva privind comerțul electronic (Directiva 2000/31/CE), acestea sunt supuse unui număr de norme din legislația secundară a UE.

Având în vedere tendințele recente, se poate estima că restricțiile impuse asupra jocurilor de noroc online de către fiecare stat membru vor continua să varieze considerabil, având ca rezultat faptul că ceea ce este, sau va fi, considerat ca fiind o ofertă legală într-un stat membru, va continua să fie considerat „nelegal” (în sensul că nu a fost autorizat implicit sau explicit) pe teritoriul altui stat membru. În consecință, sub rezerva condițiilor juridice susmenționate, rezultă că impunerea eficientă a aplicării normelor va fi esențială pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor politicii unui stat membru în domeniul jocurilor de noroc.

Credit © Uniunea Europeană

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *