Home » Articole » Articole » Jocuri » Jocuri de noroc » Jocuri de noroc în UE » Principalele provocări şi soluţiile propuse de Uniunea Europeană pentru jocurile de noroc online

Principalele provocări şi soluţiile propuse de Uniunea Europeană pentru jocurile de noroc online

Statele membre sunt, în principiu, libere să-și fixeze obiective proprii pentru politicile privind jocurile de noroc și să definească în detaliu nivelul de protecție urmărit, însă cadrele naționale de reglementare trebuie să respecte legislația UE și principiile și normele pieței interne.

Asigurarea conformității legislației naționale cu tratatul este așadar o condiție prealabilă pentru aplicarea cu succes a politicii UE cu privire la jocurile de noroc online.

Având în vedere particularitățile provocărilor generate de dezvoltarea jocurilor de noroc online și ținând cont de implicațiile acestora pentru fiecare stat membru, nu este posibil ca statele membre să răspundă eficient acestor provocări pe cont propriu sau să garanteze individual o ofertă de jocuri de noroc online suficient de reglementată și de sigură. Acțiunile Comisiei în domeniul cooperării administrative vor ajuta statele membre să-și înțeleagă mai bine cadrele de reglementare unele altora, să facă schimb de bune practici și să îmbunătățească convergența în abordarea problemelor comune. În plus, o colaborare mai aprofundată și pe termen mai lung între statele membre ar îmbunătăți capacitatea UE de a aborda mai eficient dimensiunea internațională a jocurilor de noroc online.

Îmbunătățirea protecției consumatorilor și a mediului de reglementare este în interesul tuturor statelor membre și al tuturor părților interesate. Dezvoltarea unei game atrăgătoare de posibilități de a juca jocuri de noroc online în mod legal este, la rândul său, esențială pentru a preveni utilizarea site-urilor nereglementate de către consumatori. Prin urmare, acțiunea la nivelul UE ar trebui să urmărească protecția adecvată a tuturor cetățenilor din Europa, într-un mediu reglementat și echilibrat. În lumina celor de mai sus, Comisia își propune să întreprindă, împreună cu statele membre, acțiuni care să ofere un nivel ridicat de protecție comună a tuturor consumatorilor și cetățenilor europeni, inclusiv a minorilor și a grupurilor vulnerabile. Acțiunile propuse vizează riscurile generate de piețele nereglementate și de criminalitatea organizată, cum ar fi frauda și meciurile aranjate.

În general, inițiativele ar trebui să contribuie la îmbunătățirea cadrului care reglementează serviciile de jocuri de noroc online în UE și să deschidă calea pentru o cooperare mai strânsă între autoritățile de reglementare din statele membre.

Comisia va crea în 2012 un grup de experți care se va ocupa de jocurile de noroc, compus din reprezentanți ai statelor membre, pentru a face schimb de experiență și bune practici și pentru a oferi consiliere și expertiză în pregătirea inițiativelor UE.

Sursa ec.europa.eu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *