Home » Articole » RO » Jocuri » Jocuri de noroc » Jocuri de noroc în UE » Cartea verde a jocurilor de noroc din Uniunea Europeană

Cartea verde a jocurilor de noroc din Uniunea Europeană

Piața jocurilor de noroc online este segmentul cu cea mai rapidă creștere al pieței globale a jocurilor de noroc, care a înregistrat în 2008 venituri anuale de peste 6,16 miliarde EUR1.

Astfel, monopolurile au fost deseori autorizate să dezvolte activități online, iar unele state membre2 cu regimuri de monopol au optat progresiv pentru o deschidere a pieței lor de jocuri de noroc și pariuri online. Este important de remarcat că, în anumite regimuri naționale de reglementare, pariurile sportive sunt supuse unor regimuri de licențiere relativ mai laxe, în comparație cu alte forme de jocuri de noroc. În rezumat, ca urmare a dezvoltării internetului și a ofertei sporite de servicii de jocuri de noroc online, coexistența acestor modele naționale de reglementare diferite a devenit mai dificilă.

Provocările generate de coexistența unor modele de reglementare diferite sunt ilustrate de numărul de hotărâri preliminare pronunțate în acest domeniu, precum și de dezvoltarea în statele membre a unor semnificative piețe online ilegale, așa-numite „gri”3. Impunerea aplicării normelor naționale întâmpină multe provocări, ridicând problema eventualei necesități a unei cooperări administrative mai strânse între autoritățile naționale competente, sau a altor tipuri de acțiune. Mai mult, din 14 823 de site-uri active de jocuri de noroc din Europa, peste 85% funcționau fără licență4.

Având în vedere impactul transfrontalier evident al acestei dezvoltări a serviciilor de jocuri de noroc online, atât legale, cât și neautorizate, precum și legătura sa cu mai multe aspecte acoperite deja de legislația UE, Comisia intenționează să cerceteze în mod exhaustiv o serie de probleme legate de efectele dezvoltării activității de jocuri de noroc online, și de posibilele răspunsuri pe care politica publică le poate da în acest caz, pentru a avea o imagine de ansamblu completă a situației existente, a facilita schimbul de bune practici între statele membre și a stabili dacă modelele naționale diferite de reglementare a jocurilor de noroc pot continua să coexiste și dacă sunt necesare acțiuni specifice în acest scop în UE. Prezenta consultare răspunde, de asemenea, unei serii de concluzii ale Președinției (2008-2010), precum și Rezoluției Parlamentului European referitoare la integritatea jocurilor de noroc online (2009).

1 Datele disponibile cu privire la jocurile de noroc online sunt limitate. Aceste cifre furnizate de H2 Gambling Capital sunt estimări bazate în principal pe informații publice provenind de la autorități de reglementare, monopoluri și companii. Au fost, de asemenea, furnizate, în mod confidențial, orientări și date suplimentare (cifrele din 2008). H2 Gambling Capital a evaluat și situația din statele membre unde activează operatori despre care nu există informații primare.

2 Comisia are cunoștință de faptul că anumite servicii de jocuri de noroc online sunt reglementate la nivel regional într-o serie de state membre. Totuși, din motive de simplificare, prezenta Carte verde se referă numai la „statele membre” sau la „nivelul național”.

3 Noțiunea de piață „gri” este utilizată deseori pentru a descrie o situație factuală sau juridică în contextul legislației UE (de exemplu, privind, printre altele, importurile paralele de mărfuri). În sensul prezentei consultări, noțiunea respectivă este utilizată pentru a descrie piețe pe care activează operatori licențiați în mod corespunzător în unul sau mai multe state membre, care furnizează servicii de jocuri de noroc online în alte state membre, fără să fi obținut o autorizație în acest sens în conformitate cu legislația națională relevantă. În schimb, termenul de piață ilegală sau „neagră” este utilizat pentru a descrie piețele pe care operatori nelicențiați încearcă să furnizeze servicii de jocuri de noroc online.

4 Cartea albă a CERT-LEXSI (Laboratoire d’Expertise en Securité Informatique – Laborator de expertiză în domeniul securității informatice) intitulată „Cyber-criminality in Online Gaming” (Criminalitatea în spațiul virtual în domeniul jocurilor de noroc online), iulie 2006.

Credit © European Union

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.