Home » Articole » Articole » Afaceri » Economie » Energia » Geopolitica și resursele regenerabile

Geopolitica și resursele regenerabile

Conform lui Jacobson et al. [1], împiedicarea creșterii încălzirii globale peste 1,5 °C va necesita atingerea a 80% energie cu emisii zero până în 2030 și 100% până în 2050, iar o mare parte din aceasta ar trebui realizată prin utilizarea sporită a energiei regenerabile. Aceasta, la rândul său, inspiră o literatură în continuă creștere cu privire la o serie de întrebări referitoare la consecințele geopolitice ale tranziției la energia regenerabilă. Va deveni lumea mai sigură dacă energia regenerabilă va fi adoptată pe scară largă? Poate fi folosit transportul de energie electrică drept instrument de politică externă sau armă similară modului în care au fost utilizate resursele de petrol și gaze în trecut? Liderii energiei regenerabile precum China, Danemarca și Germania își vor consolida pozițiile în afacerile mondiale? Cât de probabil este o reacție din partea petrostatelor în declin în timpul fazei de tranziție?

Definirea domeniului

Având în vedere abundența literaturii despre geopolitică și energie regenerabilă, este necesar să se definească acești termeni. Definițiile au implicații pentru care lucrări trebuie incluse și excluse din revizuire.

Pentru „energie regenerabilă”, aderăm la definiția Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), care o consideră „energie derivată din procese naturale care sunt reînnoite în mod constant [cum ar fi] solar, eolian, biomasă, geotermal, hidroenergie, resursele oceanice [mareea și valurile] și biocombustibili, electricitate și hidrogen derivate din aceste resurse regenerabile” [2].

„Geopolitica” este ceva mai greu de definit. Inițial, a fost concepută ca „o relație cauzală deterministă între geografie și relațiile internaționale concentrată pe rivalitatea permanentă, expansiunea teritorială și strategiile militare ale puterilor imperiale” (Overland [3], p. 36; vezi și Ó Tuathail [4], Mahan). [5]; Ratzel [6]; Mackinder [7]; Haushofer [8]; Spykman [9]; Kissinger [10]; Brzezinski [11]).

De-a lungul timpului, însă, geopolitica a început să „desemneze influența geografiei asupra puterii statelor și a afacerilor internaționale în sens mai larg, cu mai puțin accent pe determinism și mai mult pe importanța strategică a resurselor naturale, locația acestora, rutele de transport și punctele de sufocare” ( Overland [3], p. 36). Sfârșitul anilor 1990 a văzut ascensiunea geopoliticii critice (Agnew [12]; Ó Tuathail și Dalby [13]; Amineh [14]). De atunci, principala diviziune în domeniu a fost între geopolitica clasică și cea critică (Dodds [15]; Flint [16]; Moisio [17]; Agnew [12]; Painter și Jeffrey [18]). Într-o perspectivă critică a geopoliticii, „aranjamentele geografice [sunt văzute ca] construcții sociale care sunt modificabile în timp în funcție de schimbările politice, economice și tehnologice” (Amineh [14], p. 24). În această lucrare, rămânem la o înțelegere mai convențională a termenului „geopolitică”: „concurență de mare putere asupra accesului la locații strategice și resurse naturale” [Overland [19], p. 3517). Ne limităm la lucrările care acoperă probleme care se încadrează în acele definiții. Aceasta înseamnă că alte corpuri de literatură au fost excluse în mod intenționat. Primele dintre acestea sunt lucrări mai teoretice care se concentrează pe conceptualizarea geopoliticii în general și nu sunt direct legate de energie. În al doilea rând, excludem lucrările privind geopolitica combustibililor fosili care abordează doar pe scurt energia regenerabilă (Bromley [20]; Clingendael [21]; O’Sullivan [22]; Hoegselius [23]). În al treilea rând, nu acoperim lucrări despre geopolitica schimbărilor climatice și a mediului, subiecte care au primit o mare atenție (de exemplu, Dalby [[24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31]], Dalby și O’Lear [32], O’Lear [33], Chaturvedi și Doyle [34], Harmer [35]). Aceste studii se întind considerabil mai mult decât ale noastre. Deși uneori se referă și la energia regenerabilă, nu se concentrează asupra acesteia. Am susține că geopolitica schimbărilor climatice și a mediului merită să fie clasificată ca domeniu propriu, legat de, dar suficient de distinctă de, geopolitica energiei regenerabile pentru a nu fi acoperită aici. În al patrulea rând, nu acoperim lucrări care pun accentul pe dezvoltarea, integrarea sistemelor și difuzarea pe piață a tehnologiilor de energie regenerabilă, politicile de sprijinire a acestora sau politicile lor interne (Aklin și Urpelainen [36], Gallagher [37], Haas și colab. [38] , Scoones și colab. [39], Tellam [40]; Verbong și Geels [41]). Accentul lor este pus pe realizarea tranziției energetice, nu pe implicațiile geopolitice ale acesteia. În al cincilea și în cele din urmă, nu am inclus literatura privind securitatea energetică care este ocupată exclusiv de conceptul de securitate energetică (definiții, cadre și operaționalizări), de exemplu Sovacool și Mukherjee [42] sau Winzer [43], sau care îl aplică doar la combustibilii fosili. În timp ce le lăsăm deoparte, am dori totuși să recunoaștem bogăția teoretică și empirică a acestor lucrări, de ale căror lecții ar putea beneficia literatura despre geopolitica energiilor regenerabile. De exemplu, prin relaţionarea noţiunilor de spaţiu şi teritoriu.

Originea literaturii

De la sfârșitul anilor 1950 încoace, literatura de geopolitică energetică s-a ocupat în cea mai mare parte de interfața dintre afacerile internaționale și resursele petroliere (de exemplu, Irlanda [46], Conant și Gold [47], Klare [48,49], Barnes și Jaffe [50], Harris. [51], Yergin [52], Krane și Medlock [53]). Acest subiect a primit o atenție considerabilă din partea comunității academice, precum și a presei. A fost adesea inclusă în programele de studii universitare de relații internaționale, guvernanță globală, politică externă, studii de securitate și studii energetice. Începând cu 2018, petrolul și gazele au dominat în continuare agenda de cercetare geopolitică, primind mult mai multă atenție decât sursele regenerabile (a se vedea tabelul 1).

Tabel 1. Căutări pentru geopolitică, petrol și energie regenerabilă (11 septembrie 2018).

Celulă goală Șirul de căutare A: „geopolitic* ȘI petrol”, în titlu, cuvinte cheie sau rezumat 2016–2018 Șirul de căutare B: „geopolitic* ȘI energie regenerabilă”, în titlu, cuvinte cheie sau rezumat 2016–2018
ISI Web of Science 131 23
Scopus 100 38

Instalațiile de energie solară și eoliană au început să se extindă exponențial din jurul anului 2006, iar geopolitica energiei regenerabile a primit o atenție crescândă din partea comunităților de experți și academice începând cu 2010. Multe dintre publicațiile rezultate evidențiază noutatea acestui subiect (de exemplu, Scholten și Bosman [54], Goldthau și colab. [55]); cu toate acestea, nu este atât de nou pe cât s-ar putea crede. În 1972, Fundația Națională pentru Știință (NSF) și Administrația Națională pentru Aeronautică și Spațiu (NASA) [56] au susținut că energia solară are o importanță strategică pentru Statele Unite și că utilizarea energiei solare ar avea inevitabil consecințe de mediu, sociale și politice care trebuia să fie înțeles. În 1974, Williams [57] a observat că adoptarea și utilizarea pe scară largă a energiei solare ar evita crizele energetice internaționale asociate cu consumul de combustibili fosili. În 1980, Academia de Științe din California [58] a pregătit un raport pentru Agenția Federală de Management al Urgențelor din SUA despre modul în care energia regenerabilă ar putea reduce vulnerabilitățile energetice ale SUA și probabilitatea unui război. Autorii au declarat:

”Sistemele energetice actuale din SUA (combustibili și electricitate) sunt extrem de vulnerabile, din cauza cerințelor pentru resursele importate și datorită naturii centralizate a sistemelor în sine. Sursele de energie dispersate, descentralizate și regenerabile pot reduce vulnerabilitatea națională și probabilitatea de război prin înlocuirea resurselor centralizate vulnerabile” (p. 2).

Impactul pozitiv al energiei regenerabile asupra economiei globale și securității internaționale a fost, de asemenea, subliniat de Omo-Fadaka în 1980 [59] și Shea în 1988 [60].

Revitalizarea subiectului

După cum am văzut în secțiunea anterioară, savanții și experții americani au fost primii care au ridicat problema geopoliticii energiei regenerabile în anii 1970 și 1980. Cu toate acestea, după anul 2000, cercetătorii nord-europeni au ajuns să domine domeniul. Europa de Nord este locul în care utilizarea pe scară largă a surselor regenerabile moderne – inițial energie eoliană și solară – a luat amploare. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că savanții din Germania și țările Benelux au fost printre pionierii studiului geopoliticii energiei regenerabile. În Germania, aceasta a inclus Krewitt și colab. [61], Westphal [62], Casertano [63], Westphal și Droege [64], Huebner [65], Strunz și Gawel [66]; în țările Benelux a inclus Criekemans [67], Scholten și Bosman [54], [68], De Ridder [69], Sweijs et al. [70] și Scholten [71]. Una dintre cele mai cuprinzătoare lucrări în domeniu este volumul editat de Scholten [71], cu 12 capitole care se concentrează pe diverse aspecte ale domeniului problematicii și pe majoritatea colaboratorilor din țările Benelux sau Germania. În câțiva ani, academicienii nordici s-au alăturat dezbaterii, consolidând aroma sa distinctă nord-europeană (vezi Månsson [72], Overland [19], Tynkkynen și colab. [73]).

Nivelul ridicat de activitate în rândul cercetătorilor nord-europeni a fost parțial determinat de ministerele de externe din Finlanda, Germania, Țările de Jos și Norvegia, care au inițiat și finanțat cercetări relevante. Problema a atras atenția și în Spania, unde Ministerul Apărării a publicat un raport pe această temă (vezi Ministerio de la Defensa [74]).

Biroul Federal de Externe al Germaniei și Ministerul Afacerilor Externe din Norvegia au fost deosebit de active, unindu-și forțele cu Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA) pentru a sprijini o inițiativă analitică internațională majoră din 2016 până în 2017 (O’Sullivan și colab. [75]) , care a condus la formarea Comisiei globale pentru geopolitica transformării energetice sub IRENA în 2018. Constatările Comisiei au fost publicate în 2019, iar membrii sai proeminenti – inclusiv Anatoli Chubais, Joschka Fischer, Pascal Lamy, Maria van der Hoeven – au atras atenție suplimentară acordată domeniului (IRENA [76]).

Referințe

 • [1] M. Jacobson, M. Delucchi, Z. Bauer, S. Goodman, W. Chapman, M. Cameron, et al., 100% Clean and renewable wind, water, and sunlight all-sector energy roadmaps for 139 countries of the world,  Joule, 1 (1) (2017), pp. 108-121
 • [2] International Energy Agency (IEA), World energy outlook 2004, OECD, Paris (2004)
 • [3] I. Overland, The geopolitics of renewable energy: debunking four emerging myths, Energy Res Soc Sci, 49 (2019), pp. 36-40
 • [4] G. Ó Tuathail, Imperialist geopolitics. Introduction, G. Ó Tuathail, S. Dalby, P. Routledge (Eds.), The Geopolitics reader, Routledge, London (1998), pp. 15-26
 • [5] A. Mahan, The influence of sea power upon history, 1660–1783, Little, Brown, Boston, MA (1890)
 • [6] F. Ratzel, Politische geographie, Oldenbourg, München (1897)
 • [7] H. Mackinder, The geographical pivot of history, Geogr J, 23 (1904), pp. 421-442
 • [8] K. Haushofer, Weltpolitik von heute, Zeitgeschichte-Verlag Wilhelm Undermann (1934)
 • [9] N. Spykman, The geography of the peace, Harcourt: Brace and Company (1944)
 • [10] H. Kissinger, Diplomacy, Simon & Schuster, New York (1994)
 • [11] Z. Brzezinksi, The grand chessboard: American primacy and its geostrategic imperatives, Basic Books, New York (1997)
 • [12] J. Agnew, Geopolitics: Re-visioning world politics, Routledge, New York (1998)
 • [13] G. Ó Tuathail, S. Dalby, Rethinking geopolitics, Routledge, London (1998)
 • [14] M. Amineh, Globalisation, geopolitics and energy security in Central Eurasia and the Caspian Region, CIEP Clingendael International Energy Programme, The Hague (2003)
 • [15] K. Dodds, Geopolitics: a very short introduction, Oxford University Press, New York (2017)
 • [16] C. Flint, Introduction to geopolitics, Routledge, New York (2017)
 • [17] S. Moisio, Geopolitics/critical geopolitics, J.A. Agnew, V. Mamadouh, A.J. Secor, J.P. Sharp (Eds.), The Wiley Blackwell companion to political geography, Wiley-Blackwell, Hoboken (2015), pp. 220-234
 • [18] J. Painter, A. Jeffrey, Political geography: An introduction to space and power, SAGE, Los Angeles (2009)
 • [19] I. Overland, Future petroleum geopolitics: consequences of climate policy and unconventional oil and gas, J. Yan (Ed.), Handbook of Clean Energy Systems, Wiley, Chichester (2015), pp. 3517-3544
 • [20] S. Bromley, American hegemony and world oil: the industry, the state system and the world economy, University Park: The Pennsylvania State University Press (1991)
 • [21] Clingendael International Energy Programme (CIEP), Study on energy supply and geopolitics, Final Report for DG TREN. Den Haag (2004)
 • [22] M. O’Sullivan, Windfall, Simon & Schuster, New York (2017)
 • [23] P. Högselius, Energy and geopolitics, Taylor & Francis Ltd (2019)
 • [24] S. Dalby, Environmental security, University of Minnesota Press, Minneapolis (2002)
 • [25] S. Dalby, Environmental geopolitics – nature, culture, urbanity, K. Anderson, M. Domosh, S. Pile, N. Thrift (Eds.), Handbook of cultural geography, Sage, Thousand Oaks (2003), pp. 498-510
 • [26] S. Dalby, Ecology, security, and change in the Anthropocene, Brown J World Aff, 13 (2) (2007), pp. 155-164
 • [27] S. Dalby, Security and Environmental Change, Polity, Malden (2009)
 • [28] S. Dalby, The geopolitics of climate change, Political Geogr, 37 (2013), pp. 38-47
 • [29] S. Dalby, Anthropocene formations: environmental security, geopolitics and disaster, Theory Cult Soc, 34 (2–3) (2017), pp. 233-252
 • [30] S. Dalby, Climate change and geopolitics, H. van Storch (Ed.), Oxford research encyclopedia of climate science, Interactive Factory, Oxford (2017)
 • [31] S. Dalby, Canadian geopolitical culture: climate change and sustainability, Can Geogr/Le Géographe canadien, 63 (1) (2019), pp. 100-111
 • [32] S. Dalby, S. O’Lear, Towards ecological geopolitics: climate change reframed, S. Dalby, S. O’Lear (Eds.), Reframing climate change: Constructing ecological geopolitics, Routledge, New York (2015), pp. 203-216
 • [33] S. O’Lear, Environmental geopolitics, Rowman & Littlefield, Lanham (2018)
 • [34] S. Chaturvedi, T. Doyle, Climate terror: A critical geopolitics of climate change, Palgrave Macmillan, New York (2015)
 • [35] N. Harmer, Crude geopolitics: Territory and governance in post-peak oil imaginaries, Territory, Politics, Governance, 6 (4) (2018), pp. 405-428
 • [36] M. Aklin, J. Urpelainen, Renewables: The politics of a global energy transition, The MIT Press, Cambridge (2018)
 • [37] K.S. Gallagher, Why & how governments support renewable energy, Daedalus, 142 (1) (2013), pp. 59-77
 • [38] R. Haas, W. Eichhammer, C. Huber, O. Langniss, A. Lorenzoni, R. Madlener, P. Menanteau, P. Morthorst, A. Martins, A. Oniszk, J. Schleich, A. Smith, Z. Vass, A. Verbrüggen, How to promote renewable energy systems successfully and effectively, Energy Policy, 32 (6) (2004), pp. 833-839
 • [39] I. Scoones, M. Leach, P. Newell, The politics of green transformations, Routledge, New York (2015)
 • [40] I. Tellam, Fuel for change: World bank energy policy – rhetoric and reality, Zed Books, New York (2000)
 • [41] G. Verbong, F. Geels, The ongoing energy transition: lessons from a socio-technical, multi-level analysis of the Dutch electricity system (1960–2004), Energy Policy, 35 (2007), pp. 1025-1037
 • [42] B. Sovacool, I. Mukherjee, Conceptualizing and measuring energy security: a synthesized approach, Energy, 36 (2011), pp. 5343-5355
 • [43] C. Winzer, Conceptualizing energy security, Energy Policy, 46 (2012), pp. 36-48
 • [44] G. Stoeglehner, N. Niemetz, K. Kettl, Spatial dimensions of sustainable energy systems: new visions for integrated spatial and energy planning, Energ Sustain Soc, 1 (2) (2011), pp. 1-9
 • [45] G. Bridge, S. Bouzarovski, M. Bradshaw, N. Eyre, Geographies of energy transition: space, place and the low-carbon economy, Energy Policy, 53 (2013), pp. 331-340
 • [46] A. Ireland, Geopolitics and oil development in the Middle East, Tulsa Geol Soc Dig, 26 (1958), pp. 74-78
 • [47] M. Conant, F. Gold, The geopolitics of energy, Westview Press, Boulder (1978)
 • [48] M. Klare, Resource wars: the new landscape of global conflict, Henry Holt, New York (2001)
 • [49] M. Klare, Blood and oil: the dangers and consequences of America’s growing dependency on imported petroleum, Metropolitan Books, New York (2004)
 • [50] J. Barnes, A. Myers Jaffe, The Persian Gulf and the geopolitics of oil, Survival, 48 (1) (2006), pp. 143-162
 • [51] K. Harris, Geopolitics of oil, Nova Science Publishers, New York (2009)
 • [52] D. Yergin, The quest: energy, security, and the remaking of the modern world, Penguin Press, London (2011)
 • [53] J. Krane, K. Medlock, Geopolitical dimensions of US oil security, Energy Policy, 114 (2018), pp. 558-565
 • [54] D. Scholten, R. Bosman, The geopolitics of renewables; exploring the political implications of renewable energy systems, Technol Forecast Soc, 103 (2016), pp. 273-283
 • [55] A. Goldthau, K. Westphal, M. Bazilian, M. Bradshaw, Model and manage the changing geopolitics of energy, Nature, 569 (2019), pp. 29-31
 • [56] NSF/NASA, An assessment of solar energy as a national energy resource, National Science Foundation/NASA Solar Energy Panel, Grant from the Research Applications Directorate of the National Science Foundation to the Department of Mechanical Engineering, University of Maryland (1972)
 • [57] J. Williams, Solar energy: technology and applications, Science Publishers, Ann Arbor, Michigan (1974)
 • [58] California Academy of Sciences, Dispersed, decentralized and renewable energy sources: alternatives to national vulnerability and war, Final report prepared for the Federal Emergency Management Agency (FEMA) (1980), Contract No.: DCPA 01-79-C-0320
 • [59] J. Omo-Fadaka, Alternative sources of energy: indigenous renewable resources, Alternatives, 6 (3) (1980), pp. 409-417
 • [60] C. Shea, Renewable energy: today’s contribution, tomorrow’s promise, Worldwatch Institute, Washington, DC (1988), Worldwatch Paper No. 81
 • [61] Krewitt W, Nitsch J, Nienhaus K. Bedeutung der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz in verschiedenen globalen Energieszenarien (The importance of renewable energy and energy efficiency in various global energy scenarios). Annual Meeting of the Forschungs Verbunds Erneuerbare Energien (FVEE) in Cooperation with the Agency for Renewable Energy (AEE); 2009 Nov 24-25. Umweltforum Berlin, Germany.
 • [62] K. Westphal, Energy in an era of unprecedented uncertainty: international energy governance in the face of macroeconomic, geopolitical, and systemic challenges, D. Koranyi (Ed.), Transatlantic energy futures: strategic perspectives on energy security, climate change and new technologies in Europe and the United States, Center for Transatlantic Relations (2011), pp. 1-26
 • [63] S. Casertano, Risiken neuer Energie – Konflikte durch erneuerbare Energien und Klimaschutz (Risks of new energy – risks posed by renewable energy and climate protection), vol. 9, Brandenburg Institute for Society and Security (BIGS) (2012)
 • [64] K. Westphal, S. Droege, Global energy markets in transition: implications for geopolitics, economy and environment, Global Trends (2015), Prospects for World Society; 2015
 • [65] C. Huebner, Politische Agenda. Globale Energiewende–Geopolitik (Political agenda. Global energy transition and geopolitics), Konrad Adenauer Stiftung, Regional Program for Energy Security and Climate Change in Latin America (EKLA) (2016)
 • [66] S. Strunz, E. Gawel, Importabhängigkeit und Energiewende – ein neues Risikofeld der Versorgungssicherheit? (Import dependency and energiewende – a new risk for security of supply?), Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ), Department of Economics (2016), Discussion Papers 5/2016
 • [67] D. Criekemans, The geopolitics of renewable energy: different or similar to the geopolitics of conventional energy?, ISA Annual Convention (2011 Mar 19), [Montréal, Canada]
 • [68] D. Scholten, R. Bosman, The geopolitics of renewables; a mere shift or landslide in energy dependencies?, PoliticologenEtmaal (2013), May 30-31; Ghent, Belgium
 • [69] M. De Ridder, The Geopolitics of Mineral Resources For Renewable Energy Technologies, The Hague Centre for Strategic Studies, The Hague (2013)
 • [70] T. Sweijs, M. de Ridder, S. de Jong, W. Oosterveld, E. Frinking, W. Auping, et al., Time to Wake Up: The Geopolitics of Eu 2030 Climate and Energy Policies, The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), The Hague (2014)
 • [71] D. Scholten (Ed.), The geopolitics of renewables, Springer Nature, Cham (2018)
 • [72] A Månsson, A resource curse for renewables? Conflict and cooperation in the renewable energy sector, Energy Res Soc Sci, 10 (2015), pp. 1-9
 • [73] V.-P. Tynkkynen, K. Pynnöniemi, S. Höysniemi, Global energy transitions and Russia’s energy influence in Finland. Prime minister’s Office of Finland, government’s analysis, assessment and research activities, (2017), Policy Brief No. 19
 • [74] Ministerio de la Defensa, Energía y geoestrategia 2016 (Energy and geostrategy 2016), Ministerio de la Defensa (2015)
 • [75] M O’Sullivan, I Overland, D Sandalow, H Begg, A Behrens, N Bhatiya, A Clark, T Cremer, J Elkind, M Fessler, N Lemphers, M Nakagawa, M Seol, C Soylu, R Vakulchuk, The geopolitics of renewable energy. Harvard University, Columbia University and the Norwegian Institute of International Affairs (2017)
[76] International Renewable Energy Agency (IRENA), The Global Commission on the Geopolitics of Energy Transformation. A new world. The geopolitics of the energy transformation, IRENA, Abu Dhabi (2019)

Sursa: Roman Vakulchuka, Indra Overlanda, Daniel Scholtenb, Renewable energy and geopolitics: A review, în Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 122, April 2020, 109547, https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109547, licența CC BY 4.0. Traducere și adaptare Nicolae Sfetcu. © 2022 MultiMedia Publishing, Geopolictica resirselor regenerabile, volumul 1

Filosofie - Noțiuni de bază, Volumul 2
Filosofie – Noțiuni de bază, Volumul 2

O introducere prin noțiuni de bază în lumea filosofiei, cu răspunsuri la cele mai profunde întrebări pe care ni le punem cu toții, prin prisma celor mai mari filozofi din lume, de la Platon și Confucius până la gânditorii moderni. … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $6.99$32.45 Selectează opțiunile
Politica - Introducere în Politologie
Politica – Introducere în Politologie

Cartea oferă o imagine de ansamblu asupra disciplinei științelor politice prin examinarea conceptelor, abordărilor și temelor sale majore. Se constituie într-un ghid pentru a oferi o înțelegere solidă a celor mai mari provocări cu care se confruntă lumea de astăzi. … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $6.99$26.42 Selectează opțiunile
Harta politică – Dicţionar explicativ
Harta politică – Dicţionar explicativ

Un mic ghid despre conceptele politice pentru politicieni şi activişti. Politica este procesul de luare a deciziilor de către grupuri de oameni. Termenul se aplică guvernelor civile, dar acest proces s-a observat în toate interacţiile între grupurile umane, inclusiv în … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $0.00 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *