Home » Articole » RO » Educaţie » Cercetarea științifică » Ghid pentru implementarea Planului S despre accesul deschis la publicațiile de cercetare

Ghid pentru implementarea Planului S despre accesul deschis la publicațiile de cercetare

Plan S, o inițiativă COAlition S

1. Scopul și domeniul de aplicare

Planul S urmărește accesul complet și imediat la publicațiile de cercetare finanțate din fonduri publice. Coaliția de finanțatori de cercetare care s-au angajat să pună în aplicare Planul S, cunoscută sub numele de cOAlition S, solicită, prin urmare, o schimbare definitivă către noile modele de publicare academică. COAlition S își propune să accelereze tranziția către un sistem de publicare științifică care se caracterizează printr-un acces online imediat și gratuit, și prin utilizarea în mare măsură fără restricții și reutilizarea publicațiilor științifice. COAlition S recunoaște că finanțatorii de cercetare, instituțiile, cercetătorii, societățile învățate, bibliotecarii și editorii trebuie să colaboreze la un sistem de publicare științifică mai accesibilă, mai eficientă, mai echitabilă și mai transparentă. COAlition S va promova, de asemenea, o cultură care să asigure că tinerii savanți au oportunități de a excela și de a-și dezvolta cariera.

cOAlition S se angajează să îndeplinească obiectivul specific stabilit în Planul S – acces imediat imediat la toate publicațiile științifice din cercetare finanțată de membrii coaliției începând cu 2020. cOAlition S nu favorizează niciun model de afacere specific pentru publicarea Open Access sau nu susține nici un anumit traseu către Open Access, având în vedere că ar trebui să existe loc pentru noi modele inovatoare de publicare. Planul S se aplică tuturor rezultatelor științifice revizuite conform standardelor acceptate în cadrul disciplinelor relevante și se bazează pe rezultatele cercetărilor finanțate integral sau parțial de membrii COAlition S. În plus, cOAlition S încurajează puternic ca datele de cercetare, pretipăririle și alte rezultate de cercetare să devină accesibile în mod deschis, sub rezerva principiilor juridice și etice obișnuite. CoALizarea S sprijină intențiile Declarației de la San Francisco privind evaluarea cercetării (DORA), conform căreia cercetarea trebuie evaluată pe baza propriilor merite și nu pe baza locului în care este publicată cercetarea. membrii COAlition S intenționează să semneze DORA și să implementeze aceste cerințe în politicile lor.

Următoarele îndrumări specifică în continuare principiile Planului S și oferă modalități de implementare a acestora în ceea ce privește articolele științifice. Orientarea este îndreptată către membrii Coaliției S și către comunitatea internațională de cercetare internațională. În scurt timp, COAlition S va emite îndrumări privind monografiile cu acces liber și capitolele de carte.

2. Conformitatea Plaului S

Toate articolele științifice care rezultă din cercetările finanțate de membrii cOAlition S trebuie să fie disponibile în mod deschis imediat după publicare, fără nicio perioadă de embargo. Acestea trebuie să fie permanent accesibile în baza unei licențe deschise care să permită reutilizarea în orice scop, sub rezerva atribuirii corespunzătoare a autorului. cOAlition S recomandă utilizarea licențelor Creative Commons (CC) pentru toate publicațiile științifice și, în mod implicit, va necesita licența CC BY Attribution 4.0 pentru articole științifice.

Articolele științifice sunt compatibile cu Planul S dacă sunt publicate în jurnale de acces Open Access sau pe platforme Open Access compatibile. În plus, în condiții specifice, COAlition S va accepta depunerea articolelor științifice în registrele de acces deschis și, în perioada de tranziție, publicarea accesului deschis în reviste de abonament (“acces liber hibrid”) în cadrul acordurilor transformative, ca mijloc de realizare a planului S.

Reviste cu acces deschis sau platforme Open Access

 • Autorii publică într-un jurnal Open Access compatibil cu Planul S sau pe o platformă Open Access compatibilă Plan S cu licență CC BY.

Depunerea articolelor științifice în registrele de acces cu acces liber

 • Imediat după publicare, autorii depun ultima versiune publicată a unei publicații științifice (Versiunea înregistrării (VoR)) sau a unui manuscris acceptat de autor (AAM), într-un depozit compatibil Plan S. Documentul este pus la dispoziție cu acces imediat deschis (fără embargo) sub licența CC BY.

Acorduri de transformative

 • Autorii publică Access Open cu licență CC BY într-un jurnal de abonament care este acoperit de un acord transformator care are un angajament clar și specificat în timp pentru o tranziție completă cu acces liber.

Mai multe detalii privind cerințele pentru publicațiile individuale și pentru reviste, platforme, depozite și acorduri transformative pot fi găsite mai jos în secțiunea “Orientări și cerințe tehnice”.

cOAlition S intenționează să colaboreze cu Directorul Jurnalurilor cu Acces Deschis (DOAJ) și cu Directorul OpenDOAR pentru a stabili mecanisme de identificare și de semnalizare dacă jurnalele / platformele și depozitele respective sunt în conformitate cu cerințele COAlition S. Indiferent de forma de publicare, cOAlition S recomandă ca toate publicațiile și alte rezultate de cercetare să fie depuse în depozite deschise și să solicite editorilor să faciliteze depozitarea. Depunerea rezultatelor cercetării în depozite deschise este recomandată pentru a asigura arhivarea pe termen lung, gestionarea cercetării și pentru a sprijini reutilizarea maximă.

3. Costurile de publicare

Există diferite modele de finanțare și de plată pentru publicația Open Access. solicitarea de transparență și monitorizarea integrală a costurilor și taxelor de publicare a Accesului Deschis. Transparența privind costurile și taxele de publicare a accesului deschis este inclusă ca unul dintre criteriile care definesc conformitatea Planului S cu jurnalele și platformele.

În cazul în care se aplică taxe de prelucrare a produselor (APC), COAALIU S va contribui la stabilirea unui nivel APC echitabil și rezonabil, inclusiv politici de renunțare echitabilă, care să reflecte costurile implicate în procesul de asigurare a calității, editare și publicare și cum aceasta adaugă valoare publicației . Pentru a contribui la informarea cu privire la eventuala standardizare a comisioanelor și / sau a plafoanelor APC, COAlition S va solicita un studiu independent privind costurile și taxele de publicare a Accesului Deschis (inclusiv APC).

membrii COAlition S vor asigura suport financiar pentru publicarea OA prin intermediul traseelor ​​prescrise pentru conformare. Granturile pot fi utilizate pentru finanțarea APC-urilor pentru publicația Open Access în reviste de subscripție (“acces liber hibrid”) numai în cadrul acordurilor de transformare. HOTĂRÂREA SOCIETĂȚII CONTRACTANTE subliniază faptul că membrii individuali ai CO alității nu sunt obligați să încheie acorduri de transformare și nici să finanțeze APC care fac obiectul unor astfel de acorduri.

4. Susținerea jurnalelor și platformelor de calitate cu acces liber

Coaliția S intenționează să sprijine în comun mecanisme pentru crearea de jurnale, platforme și infrastructuri de acces deschis, acolo unde este necesar, pentru a oferi rute pentru publicarea accesului deschis în toate disciplinele. ACORDAREA S recunoaște în mod explicit importanța unei diversități de modele și a unor puncte de desfacere non-APC. cOAlition S va comanda o analiză a decalajelor între revistele / platformele de acces deschis pentru a identifica domenii și discipline în care este necesară creșterea numărului de reviste / platforme de acces deschis. membrii COAlition S vor stabili în mod colectiv stimulente pentru crearea de jurnale / platforme de acces cu acces liber sau pentru revizuirea jurnalelor existente în Open Access, în special acolo unde există lacune și nevoi.

5. Cronologie

cOAlition S apreciază că termenul de implementare a Planului S va varia în funcție de organizațiile membre. Implementarea planului S va avea loc începând cu 1 ianuarie 2020, având impact asupra fiecăruia dintre 1) subvențiile existente, 2) noile proiecte / subvenții sau, cel mai târziu, 3) noile apeluri. membrii CALENDAR ar trebui, cel puțin, să pună în aplicare noile cerințe în toate apelurile emise după 1 ianuarie 2020.

6. Revizuirea

În anul 2023, COAlition S va iniția un proces de revizuire formală care examinează efectele Planului S. Scopul principal al revizuirii va fi de a examina efectul acordurilor transformative, precum și opțiunea de a furniza imediat accesul deschis la conținutul de abonament prin intermediul depozitelor deschise , privind realizarea unei tranziții către Accesul Deschis complet și imediat.

7. Respectarea și sancționarea

Membrii individuali ai cOAlition S își vor alinia acordurile și / sau contractele de subvenționare cu Planul S și vor monitoriza respectarea și nerespectarea sancțiunilor prin aplicarea cerințelor contractuale.

Orientări și cerințe tehnice

8. Licențiere și drepturi

cOAlition S necesită ca autori să fie în postura de a-și publica publicațiile într-o platformă sau un jurnal compatibil, la alegere, și să poată reutiliza conținutul în orice mod se consideră potrivit. Pentru articolele științifice, publicului ar trebui să i se acorde o licență irevocabilă, gratuită, neexclusivă, neexclusivă, de a împărți (de exemplu, copierea și redistribuirea materialului în orice mediu sau format) și să se adapteze (adică să remixeze, să transforme și să construiască pe material) lucrarea pentru orice scop, inclusiv din punct de vedere comercial, cu condiția ca atribuirea să fie atribuită autorului. Dreptul de autor al operei este lăsat de deținătorul legal al drepturilor de autor (de obicei autorul sau instituția acestuia).

cOAlition S recomandă, în general, utilizarea licențelor Creative Commons (CC) pentru toate publicațiile științifice. Pentru articolele științifice, cOAlition S necesită utilizarea licenței Creative Commons Attribution (CC BY) 4.0. În plus, ACȚIUNEA S va accepta utilizarea licenței CC BY-SA 4.0 și publicarea în domeniul public (CC0), în conformitate cu obiectivul COAliția S de reutilizare maximă a finanțării cercetării. Recunoscând că definiția privind accesul liber la Declarația de la Berlin nu respectă restricțiile necomerciale, COAlition S nu va accepta, prin urmare, varianta necomercială (CC BY-NC). CC BY 4.0 cere ca licențiații să indice dacă se fac modificări la reutilizarea materialelor licențiate, ceea ce înseamnă că licența CC BY-ND nu ar trebui să fie necesară pentru protecția corespunzătoare a drepturilor autorului. Pentru protecția drepturilor juridice și morale ale autorilor la materialul publicat, legătura S se referă fie la Regulile de bune practici de cercetare respective, fie la Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice.

Conținutul unei terțe părți inclus într-o publicație (de exemplu, imagini sau grafică) nu este afectat de aceste cerințe. Deși trebuie depuse toate eforturile pentru a face ca acest conținut să fie cât mai deschis și mai reutilizabil, licențele mai restrictive privind aceste aspecte ale conținutului sunt acceptabile dacă acest lucru este cerut de titularul de drepturi al unei părți terțe.

9. Jurnale și platforme de acces deschise

Platformele Open Access la care se face referire în această secțiune sunt platformele de publicare pentru publicarea inițială a rezultatelor cercetării (de exemplu, articole științifice și lucrări de conferințe). Nu sunt incluse platforme care servesc exclusiv la agregarea sau re-publicarea conținutului deja publicat în altă parte.

9.1 Criterii de bază obligatorii pentru jurnalele și platformele Open Access conforme Planului S:

Jurnalul / platforma trebuie să fie înregistrată în Directorul Jurnaliilor de Acces Deschis (DOAJ) sau în curs de înregistrare.

 • Conținutul științific trebuie să fie accesibil în mod deschis (site-ul revistei sau platforma dedicată) și să fie liber de citit și descărcat imediat după publicare, fără niciun fel de obstacole tehnice sau de altă natură.
 • Jurnalul / platforma trebuie să permită autorilor să publice sub licență CC BY 4.0 (alternativ CC BY-SA 4.0 sau CC0).
 • Jurnalul / platforma trebuie să ofere autorilor / instituțiilor opțiunea de păstrare integrală a drepturilor de autor fără nicio restricție, adică fără transfer de drepturi de autor sau cu o licență pentru a publica faptul că fâșia autorului drepturilor esențiale.
 • Jurnalul / platforma trebuie să dispună de un sistem solid pentru revizuire în conformitate cu standardele din cadrul disciplinei relevante și în conformitate cu standardele Comitetului pentru etică publicării (COPE). Detaliile despre acest lucru trebuie să fie disponibile în mod deschis pe site.
 • Jurnalul / platforma trebuie să ofere derogări automate APC pentru autori din țările cu venituri mici și reduceri pentru autori din țările cu venituri medii.
 • Jurnalul nu trebuie să aibă un jurnal de abonare oglindă / sora cu suprapunere substanțială în colegiul de redacție, pentru a evita modelele de afaceri care se taxează atât pentru acces cât și pentru publicare. Astfel de jurnale vor fi de facto considerate jurnale hibride (a se vedea “Acordurile de transformare” de mai jos).
9.2 Criteriile de calitate obligatorii pentru revistele, platformele și alte locații compatibile Planului S:
 • Costuri și prețuri transparente: informațiile privind costurile de publicare și despre toți ceilalți factori care influențează taxele de publicare (de exemplu, subvenționarea încrucișată) trebuie să fie disponibile în mod deschis pe site-ul revistei / platforma de publicare. Acestea trebuie să includă detalii privind costurile directe, costurile indirecte și excedentul potențial.
 • Utilizarea DOI ca identificatori permanenți (PID cu versiuni, de exemplu în cazul revizuirilor).
 • Depunerea conținutului cu un program de păstrare sau arhivare digitală pe termen lung (cum ar fi CLOCKSS).
 • Disponibilitatea textului complet (inclusiv text și date suplimentare, atunci când este posibil și fezabil), în format citibil în mașină (de exemplu, XML), permițând o prelucrare fără text și prelucrarea datelor (TDM).
 • Conectarea la datele de bază, codul și altele disponibile în depozitele externe.
 • Metadatele de nivel înalt de nivel de articol – inclusiv referințele citate – în format standard interoperabil, sub o dedicare a domeniului public CC0. Metadatele trebuie să includă informații complete și fiabile cu privire la finanțarea oferită de finanțatorii din cadrul CO.
 • Informațiile care pot fi citite de mașină despre starea de acces deschis și despre licența încorporată în articol.
9.3 Criterii suplimentare recomandate pentru jurnale și platforme:
 • Sprijin pentru PID pentru autori (cum ar fi ORCID), finanțatori, programe de finanțare și granturi, instituții și așa mai departe.
 • Depunerea directă a publicațiilor de către editor în autorii care respectă Planul S desemnați sau depozitați centralizat de acces deschis.
 • Datele accesibile în mod deschis privind citările în conformitate cu standardele din cadrul inițiativei privind citările deschise I4OC.

10. Depunerea conținutului științific în depozitele de acces cu acces liber

10.1 Cerințe pentru autori și editori:

O copie a lucrării publicate trebuie să fie disponibilă în mod deschis într-un depozit compatibil în următoarele condiții fără costuri pentru deponent / autor, dacă nu este disponibil într-un jurnal sau platformă compatibilă:

 • Versiune: versiunea finală publicată a publicației (Versiunea înregistrării) sau cel puțin manuscrisul autorului (AAM).
 • Embargo: nu se poate aplica nici o perioadă de embargo; publicația trebuie să fie pe deplin disponibilă în momentul publicării (inclusiv versiunea de vizualizare timpurie).
 • Licența și drepturile de autor: Autori / instituții trebuie să își păstreze drepturile de autor și articolele trebuie să fie puse la dispoziție în baza licenței CC BY 4.0 (alternativ CC BY-SA 4.0 sau CC0).
 • Politica de auto-arhivare: Politica de auto-arhivare a locului în care articolul este publicat trebuie să fie înregistrată în Sherpa / Romeo.
 • Asigurarea calității / revizuirea colegială: locul în care articolul este publicat trebuie să aibă un sistem solid pentru a fi revizuit în conformitate cu standardele din cadrul disciplinei relevante și în conformitate cu standardele Comitetului pentru etică publicării (COPE). Detaliile despre acest lucru trebuie să fie disponibile în mod deschis pe site.
 • Criteriile de calitate: Locul în care articolul este publicat trebuie să respecte aceleași criterii de calitate ca și jurnalele și platformele cu acces deschis (vezi mai sus) în măsura în care acest lucru este posibil. “Criteriile suplimentare recomandate pentru reviste și platforme” (a se vedea punctul 9.3) se aplică și aici.
10.2 Cerințe pentru depozitele de acces deschise conforme Planului S:

Depozitarul trebuie să fie înregistrat în directorul Open Access Repository (OpenDOAR) sau în curs de înregistrare.

În plus, sunt necesare următoarele criterii pentru depozite:

 • Dispozitiv de ingerare manuscrisă automată
 • Textul integral stocat în XML în standardul JATS (sau echivalent)
 • Metadate de calitate garantate în format interoperabil standard, inclusiv informații despre DOI ale publicației inițiale, despre versiunea depusă (AAM / VoR), despre statutul de acces deschis și despre licența versiunii depuse. Metadatele trebuie să îndeplinească aceleași criterii de calitate ca și jurnalele și platformele de acces deschis (a se vedea mai sus). În special, metadatele trebuie să includă informații complete și fiabile cu privire la finanțarea furnizată de finanțatorii din comitetul S. Aplicarea OpenAIRE este recomandată.
 • Open API pentru a permite altor persoane (inclusiv mașinilor) să acceseze conținutul
 • Procesul QA de integrare a textului integral cu servicii de tip abstract și de indexare (de exemplu, PubMed)
 • Disponibilitate continuă
 • Ghișeu de ajutor

Este încurajată înscrierea preimprimărilor manuscrisului completat într-un depozit sau pe un server de preprint în baza unei licențe CC BY. Cu toate acestea, postarea de pretipări nu este suficientă pentru a fi conform cu Planul S.

11. Acordurile de transformare

cOAlition S recunoaște modele care evită prețurile netransparente și necorespunzătoare, cum ar fi modelele “offsetting” și “read & publish”, ca modalitate de a realiza conformitatea cu Planul S în perioada de tranziție. ACORDAREA S va impune ca detaliile acestor acorduri să fie înscrise pe un site web pentru a asigura transparența și încurajează consorțiile să elaboreze cerințe comune în acest sens. Coaliția S intenționează să colaboreze cu inițiativa privind eficiența și standardele pentru taxele de stat (ESAC) pentru a asigura înregistrarea și difuzarea acordurilor.

COAliția S recunoaște acordurile de transformare existente. Cu toate acestea, începând cu 2020, noile acorduri trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a asigura respectarea planului S:

 • Contractele (inclusiv costurile) acestor acorduri trebuie să fie făcute publice.
 • Negocierea negocierilor trebuie încheiată înainte de sfârșitul anului 2021, iar contractele nu pot dura mai mult de trei ani.
 • Acordurile negociate trebuie să includă un scenariu care să descrie modul în care locurile de publicare vor fi convertite în Acces deschis complet după expirarea contractului.

Efectele acordurilor transformative vor fi revizuite în 2023.

cOAlition S recunoaște faptul că unii editori au creat jurnale oglindă cu o parte bazată pe abonament, iar cealaltă parte fiind Open Access. Astfel de jurnale nu sunt conforme cu Planul S, cu excepția cazului în care fac parte dintr-un acord transformator, deoarece acestea de facto duc la tarifarea atât pentru accesul, cât și pentru publicare, la fel ca un jurnal hibrid. Finanțarea pentru publicarea în astfel de jurnale va fi suportată numai în baza unui acord transformator.

Licența: Creative Commons Attribution License (CC BY)

Sursa: Marc Schiltz, Implementation, https://www.coalition-s.org/implementation/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *