Home » Articole » RO » Afaceri » Traduceri » Ghid traduceri » Ghid UE pentru traduceri: Întâi reflectaţi, apoi redactaţi

Ghid UE pentru traduceri: Întâi reflectaţi, apoi redactaţi

postat în: Ghid traduceri 0

Ghid-reflectati

Redactarea unui text clar are ca punct de pornire și depinde de claritatea etapei premergătoare de reflecţie.

Puneţi-vă următoarele întrebări:

Cine va citi documentul?

Există trei grupuri principale de cititori ai documentelor Comisiei Europene:

• personalul UE – colegi din cadrul Comisiei Europene sau al altor instituţii;

• specialiști externi;

• publicul larg – care reprezintă, de departe, cel mai numeros grup.

Majoritatea documentelor Comisiei Europene sunt, în momentul de faţă, publicate pe internet și sunt disponibile publicului. Toate textele pe care le redactăm, le traducem și le publicăm în activitatea noastră în cadrul Comisiei Europene infl uenţează în mod inevitabil imaginea publică a UE. A se vedea recomandarea 2 – „Cititorul are întâietate”.

Care este rezultatul urmărit?

Care este scopul documentului dumneavoastră? Ce trebuie să facă cititorii după ce citesc textul?

• Să ia o decizie?

• Să trateze o anumită situaţie?

• Să rezolve o anumită problemă?

• Să își schimbe atitudinea faţă de un anumit subiect?

Ce trebuie să includă documentul dumneavoastră?

• Hotărâţi care este mesajul de transmis.

• Întocmiţi o listă sau o schemă logică (a se vedea ilustraţia de mai jos) care să includă toate elementele pe care intenţionaţi să le prezentaţi, fără să respectaţi o anumită ordine.

• Eliminaţi elementele nerelevante.

• Grupaţi elementele rămase pe categorii.

• Completaţi-vă cunoștinţele: notaţi datele pe care trebuie să le verifi caţi și/sau experţii pe care trebuie să îi consultaţi.

Această metodă se aplică practic tuturor textelor, cu excepţia celor literare: procese-verbale, rapoarte, corespondenţă, ghiduri de utilizare etc. În ceea ce privește documentele ofi ciale, precum actele legislative, trebuie respectate reguli speciale de redactare.

O alternativă este metoda celor „7 întrebări”.

Aceasta este o metodă structurată de prezentare a informaţiilor relevante:

CE? Mesajul de bază

CINE? Persoanele vizate

CÂND? Zile, ore, calendare, termene

UNDE? Locuri

CUM? Circumstanţe, explicaţii

DE CE? Cauze și/sau obiectiv

CÂT? Date calculabile și măsurabile

Sursa: Comisia Europeană

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.