Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Filozofia științei » Influența metodologiei lui Isaac Newton asupra lui David Hume și John Locke

Influența metodologiei lui Isaac Newton asupra lui David Hume și John Locke

Sir Isaac Newton (1643-1727)David Hume îl urmează pe Isaac Newton pentru a înlocui idealul demonstrativ al filozofiei științei prin idealul din Principia al dovezilor inductive (în special așa cum este formulat în Regula III a lui Newton); în acest sens, Hume diferă de Locke. Hume este, de asemenea, influențat de criticile lui Newton despre ipotezele filozofilor mecanici. Prima etapă a argumentului sceptic al lui Hume cu privire la cauzalitate vizează principiile centrale ale concepției filosofilor mecaniciști (în special, Locke) despre cauzalitate, toate bazându-se a priori pe o configurație ascunsă a calităților primare. Argumentul sceptic privind inferența inductivă cauzală (cu principiul său implicit că natura este, în cuvintele lui Newton, “consnantă cu ea însăși”) ridică apoi îndoieli cu privire la ceea ce Hume consideră el însuși ca cea mai bună metodă inductivă. Regulile lui Hume susțin în continuare dependența de Newton. În cele din urmă, distincția lui Locke între “Cunoaștere” și “Probabilitate” (“Opinie”) nu lasă loc pentru noțiunea newtoniană a lui Hume de dovadă inductivă.

”Cu Newton, această insulă se poate lăuda că a produs cel mai mare și mai rafinat geniu care a apărut vreodată pentru ornamentul și instruirea speciei.”
-David Hume, Istoria Angliei

John LockeDin anii 1690 până în cel puțin a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, cercurile științifice și literare europene au perceput în mod standard sistemele lui Locke și Newton ca fiind bazate pe principii și metode foarte asemănătoare; frontierele dintre aceste sisteme au fost în mod obișnuit neclare, formând o viziune unică compusă din filozofie naturală și morală. Mai mult, o lungă tradiție a adepților lui Locke care se extinde până în prezent a găsit legături strânse între punctele lui Locke și Newton asupra metodologiei științei naturale. Într-adevăr, nu există nicio îndoială că Locke și Newton împărtășesc o concepție similară a metodei științifice, dacă aceasta este pur și simplu descrisă ca fiind una bazată pe experimente și observații raționale și regulate și pe utilizarea generalizării și a deducerii. Astfel G. A. Rogers scrie:

”Ceea ce a găsit Locke în Principia a fost exemplificarea unei metode la care el deja a subscris deja. El credea deja că o combinație de observare, generalizare sau inducție și deducere e singura cale spre cunoașterea naturii, și că Principia a expus exact această metodă în modul său cel mai fructuos. . . . A confirmat pentru el toate concluziile metodologice proprii. . . . Principiul era pentru Locke îndreptățirea unei abordări metodologice generale la care se abonase probabil de douăzeci de ani.”

David HumeDe asemenea, și Hume își asociază în mod explicit lucrarea și metoda lui cu Newton, aspirând să fie Newton al unei noi științe a naturii umane; acest lucru este foarte proeminent, în particular, în Introducere în Tratat și secțiunea 1 din prima incheiere. Astfel, dacă atât Locke cât și Hume sunt newtonieni, se poate identifica plauzibil concepția lui Hume despre metodologia științei cu Locke. Cu toate acestea, există o distincție clară între inductivismul lui Hume și concepția lui Locke despre metodologia științei naturale în Eseu. În concepția sa atât despre metoda științifică, cât și despre originea și semnificația ideii de cauzalitate, Hume este profund îndatorat față de ceea ce se dorește a fi metodologia inductivă newtoniană pentru studiul naturii. Acest lucru nu implică negarea influenței enorme a lui Locke asupra lui Hume: ca orice tip de dezvoltare istorică a ideilor filozofice, opiniile epistemologice ale lui Hume nu ar fi fost posibile fără contribuțiile predecesorilor săi, în special Locke. Cu toate acestea, Locke reprezintă o tranziție crucială între raționalismul cartezian și empirismul complet al lui Hume și, în particular, există vestigii foarte importante ale raționalismului în epistemologia lui Locke care influențează concepția lui despre metodologia științifică: ideea de izolare a efectului în cauză, postularea unei microstructuri ascunse a calităților sau proprietăților primare a corpurilor, noțiunea însoțită de o legătură necesară metafizică între cauză și efect, și idealul (pentru Locke inaccesibil) al unei cunoașteri a priori demonstrative sau a naturii.

Hume urmărește pe Newton în substituirea idealului de dovadă inductivă pentru caracteristica ideală a filosofiei mecanice – a unei științe demonstrative a naturii bazată pe o microstructură ascunsă postulată. Deși el nu se supune pe deplin unui aspect fundamental al metodologiei newtoniene – matematizarea naturii -Hume adoptă ideile de bază ale metodei inductive a lui Newton așa cum este prezentată în Regulile pentru studiul filosofiei naturale în Principia III, articulată în regula crucială III. Noțiunea lui Hume de dovadă inductivă, care se află în centrul concepției sale despre cauzalitate și metodologie științifică, constă într-o universalizare (ori de câte ori este posibil și supusă unor revizuiri experimentale viitoare) a experienței noastre anterioare , cu ipoteza însoțitoare că natura este, în cuvintele lui Newton, “mereu în consonanță cu ea însăși”. Abordarea lui Hume a metodei inductive a lui Newton marchează un punct central de plecare de la concepția lui Locke privind metodologia științifică, deoarece, după cum susțin mai jos, în dezideratul de a realiza dovezi inductive Newton înlocuiește idealul cunoașterii demonstrative a naturii și eliberează metoda științifică din ipotezele a priori ale filosofiei mecaniciste. În special, derivarea inductivă a legilor din fenomenele uniforme manifeste are prioritate față de postulația ipotetică, înainte de ceea ce ne poate învăța experiența, de o microstructură ascunsă a calităților primare – care, conform filosofiei mecaniciste (împărtășită atât de Descartes, cât și de Locke) , necesită relațiile cauzale între corpuri și între corpuri și simțurile noastre. Prin urmare, în ciuda influenței extinse a lui Locke, Hume nu are o concepție lockeană despre legătura de cauzalitate și metodologia științifică.

Sursa: Graciela De Pierris, Hume and Locke on Scientific Methodology: The Newtonian Legacy

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.