Home » Articole » Articole » Știință » Psihologie » Inteligența emoțională » Mayer, Salovey și Caruso: Elemente cheie referitoare la inteligența emoțională

Mayer, Salovey și Caruso: Elemente cheie referitoare la inteligența emoțională

Dacă, așa cum susținem, inteligența emoțională (IE) implică o sursă unică de variație care reflectă o nouă inteligență, atunci ar trebui să prezinte o anumită suprapunere cu alte scale de inteligență. Studiile indică faptul că IE, măsurată de MSCEIT și de testul său precursor, MEIS, se corelează cu r = .35 sau mai mult cu inteligența verbală și mai scăzut cu IQ perceptiv-organizațional. Cea mai mare parte a suprapunerii cu inteligența verbală este contabilizată de cea de-a treia ramură a MSCEIT, Înțelegerea emoțiilor.

IE ar trebui, de asemenea, să fie relativ independentă de scalele de personalitate mai tradiționale. Pentru a testa acest lucru, scalele IE pot fi corelate cu trăsăturile de personalitate Big Five. Cele cinci mari trăsături sunt Extraversiunea-Introversiunea, Neuroticism-Stabilitate, Deschidere-Închidere, Agreabilitate-Dezagreabilitate și Conștiinciozitate-Neglijență. Fiecare dintre cele cinci mari trăsături pot fi împărțite în mai multe trăsături specifice. De exemplu, o abordare a Big Five împarte Extraversiunea-Introversiunea în fațete precum gregaritate, asertivitate și căldură. Big Five reprezintă un bun punct de plecare pentru dimensiunile personalității frecvent studiate, deși unele caracteristici, probabil, nu sunt măsurate de Big Five (de exemplu, educat-needucat, diplomatic-umoristic, religios-nereligios).

IE, definită aici ca o abilitate, ar trebui să aibă corelații minime cu trăsăturile Big Five, precum Extraversiunea sau Neuroticismul: indiferent dacă oamenii sunt sociabili sau emoționali, pot fi deștepți în ceea ce privește emoțiile. Am prezis că IE va avea o relație modestă cu Deschiderea, întrucât Deschiderea se corelează adesea cu inteligențele. Unele corelații reprezentative între MSCEIT și Big Five sunt prezentate în primul rând al tabelului 1; scala a corelat r = .25 cu Deschiderea, și r = .28 cu Agreabilitatea, o trăsătură care include conținut empatic și sensibil interpersonal și a avut corelații mai mici cu restul.

În schimb, scările de auto-evaluare cu modelul mixt etichetate „inteligență emoțională” par să măsoare multe variabile care sunt relevante pentru motivații, abilități sociale și alte domenii ale personalității, dar nu neapărat pentru o inteligență emoțională. Deși variabilele precum optimismul, autocontrolul și altele asemenea au o variație specifică și deosebit de importantă, întrucât se măsoară multe astfel de trăsături la un loc, ele încep să reflecte trăsături mai largi și mai generale de tipul celor cinci mari ramuri.

Relațiile mai multor scale de model mixt cu NEO-PI-R, o măsură a trăsăturilor de personalitate Big Five, sunt ilustrate în rândurile următoare ale tabelului 1. În special, scalele de model IE mixte sunt corelate cu r = -.57 și -70 cu Neuroticism în două cazuri, și r = .47 și .65 cu Extraversiune în alte două; relațiile lor sunt oarecum inferioare la Deschidere sau chiar la Agreabilitate. Suprapunerea dintre măsurile de model mixt ale IE și NEO-PI-R devine mai izbitoare atunci când este pusă în context. Luați în considerare un test conceput în mod explicit pentru a fi paralel cu NEO-PI-R – Big Five Inventory. Corelațiile Big Five Inventory cu NEO-PI-R nu sunt mai mari decât multe dintre corelațiile prezentate de scala de IE a modelului mixt. Adică, scalele de model mixt IE se suprapun cu cele cinci mari, uneori la fel de mult ca scalele concepute în mod explicit pentru a măsura suprapunerea celor cinci mari între ele. Scala de model mixt renunță la predicție pentru trăsături precum Deschidere și Agreabilitate, care sunt cel mai probabil legate de IE. În general, MSCEIT arată cea mai mare independență față de Big Five. Suprapunerea ridicată a scărilor de modelul mixt și modelul lor de suprapunere cu Big Five indică faptul că pentru astfel de măsuri cu model mixt, predomină variația irelevantă.

O ultimă problemă referitoare la scalele cu model mixt etichetată inteligență emoțională este aceea că, eliberată de orice constrângeri ale terminologiei IE, acestea eșantionează pe domeniul trăsăturilor psihologice în mod întâmplător. În consecință, cel puțin unele dintre diferitele scale de IE cu model mixt de auto-evaluare din zonă se corelează la niveluri mai mici unul cu altul decât cu Big Five.

Desigur, teste precum MSCEIT trebuie să îndeplinească și standarde psihometrice suplimentare: fiabilitate, validitate structurală, convergentă și discriminanță, printre ele.

În comparație cu probele de validitate convergente, probele de valabilitate discriminante sunt promițătoare. Corelațiile foarte modeste între scorurile MSCEIT și trăsăturile Big Five (și alte măsuri de personalitate), precum și inteligențele tradiționale, indică cu tărie că capacitatea de a raționa despre emoții (adică inteligența emoțională) este un construct nou.

O serie de observatori și comentatori pe teren și-au exprimat rezerve cu privire la faptul că aceste teste sunt măsuri adecvate de inteligență emoțională și dacă prevăd rezultate importante.

Sursa: Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2008a). Emotional intelligence: New ability or eclectic traits? American Psychologist, 63, 503-517.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *