Home » Articole » Articole » Știință » Fizica » Notații obișnuite în fizică

Notații obișnuite în fizică

postat în: Fizica 0

Caractere latine

Simbol Sens Unitate de măsură SI
A aria metru pătrat (m2)
potențial vectorial magnetic
amplitudine metru
număr de masă atomică
a accelerație metri per secunde la pătrat (m/s2)
B densitate de flux magnetic
de asemenea denumit densitate de câmp magnetic sau inducție magnetică
tesla (T), sau echivalent,
weber per metru pătrat (Wb/m2)
C capacitanța farad (F)
capacitate calorică joule per kelvin (J K−1), sau echivalent, joule per grad Celsius (J °C−1)
constanta de integrare variază în funcție de context
c viteza luminii (în vid) 299,792,458 metru per secundă (m/s)
viteza sunetului 340.29 metru per secundă (m/s)
capacitate calorică specifică joule per kilogram per kelvin (J kg−1 K−1), sau echivalent, joule per kilogram per grad Celsius (J kg−1 °C−1)
coeficient de amortizare vâscos kilogram per secundă (kg/s)
D câmp de deplasare electrică
de asemenea denumit densitate de flux electric
coulomb per metru pătrat (C/m2)
D densitate kilogram per metru cub (kg/m3)
d distanță metru (m)
direcție fără unitate
parametru de impact metru (m)
diametru metru (m)
diferențial (de ex. dx )
dA element vectorial diferențial al suprafeței de arie A, cu magnitudine infinitezimal de mică și direcție normală la suprafața S metru pătrat (m2)
dV element vectorial diferențial al volumului V inclus de suprafața S metru cub (m3)
E câmp electric newton per coulomb (N C−1), sau echivalent, volt per metru (V m−1)
E energie joule (J)
Modul Young Pascal (Pa) or newton per metru pătrat (N/m2) or kilogram per metru per secunde la pătrat (kg·m−1·s−2)
e excentricitate fără unitate
2.71828… (baza logaritmului natural)
sarcina elementară coulomb (C)
electron
F forța newton (N)
f frecvența hertz (Hz)
funcție
frecare newton (N)
G constanta gravitațională newton metru pătrat per kilogram pătrat (N m2/kg2)
g acccelerația datorită gravitației metru per secunde la pătrat (m/s2), sau echivalent, newton per kilogram (N/kg)
H intensitatea câmpului magnetic ampere per metru (A/m)
H Hamiltonian joule (J)
h înălțime metru (m)
constanta Planck joule secundă (J s)
constanta Planck redusă ( h 2 π ) joule secundă (J s)
I acțiune joule secundă (J s)
intensitate watt per metru pătrat (W/m2)
intensitatea sunetului watt per metru pătrat (W/m2)
curent electric ampere (A)
momentul inerției kilogram metru pătrat (kg m2)
i intensitate watt per metru pătrat (W/m2)
unitate imaginar
i^ vector unitate cartezian cu baza pe aza x fără unitate
J densitate de curent liber (fără să includă curenții de suprafață datorați polarizării sau magnetizării) ampere per metru pătrat (A/m2)
impuls kilogram metru per secundă (kg m/s)
j^ vector unitate cartezian cu baza pe aza y fără unitate
K energie cinetică joule (J)
k constanta Boltzmann joule per kelvin (J/K)
număr de undă, vector de undă radians per metru (m−1)
k^ vector unitate cartezian cu baza pe aza z fără unitate
L inductanța henry (H)
luminozitatea watt (W)
moment unghiular newton metru secundă (N m s or kg m2 s−1)
lagrangian joule (J)
l lungime metru (m)
M magnetizare ampere per metru (A/m)
momentul forței
adesea denumit simplu moment sau cuplu
newton metru (N m)
m masa kilogram (kg)
N vector normal unitatea variază în funcție de context
număr atomic fără unitate
n index refracție fără unitate
număr cuantic principal fără unitate
P putere watt (W)
p impuls kilogram metru per secundă (kg m/s)
presiune pascal (Pa)
Q sarcina electrică coulomb (C)
Căldura joule (J)
q sarcina electrică coulomb (C)
R rezistența electrică ohm (Ω)
tensor Ricci fără unitate
radianța
constanta gaz joule per kilogram kelvin (J/kgK)
r vector rază (poziția) metru (m)
r raza de rotație sau distanța între două lucruri precum masele în legea universală a lui Newton metru (m)
S aria suprafeței m2
entropie joule per kelvin (J/K)
acțiune
s arc length metru (m)
deplasarea
T perioada secundă (s)
temperatura kelvin (K)
t timp secundă (s)
U cvadriviteza metru per secundă (m/s)
U energie potențială joule (J)
energie internă joule (J)
u masa relativistă kilogram (kg)
densitate energetică joule per metru cub (J/m3) sau joule per kilogram (J/kg) în funcție de context
V tensiune electrică
de asemenea numit diferență de potențial electric
volt (V)
volum metru cub (m3)
forță opusă
v viteza metru per secundă (m/s)
W lucru mecanic joule (J)
w grosime metru (m)
x un necunoscut generic variază în funcție de context
deplasare metru (m)
Z impedanța electrică ohm (Ω)

Caractere grecești

Simbol Nume Sens Unitate de măsură SI
α alfa accelerația unghiulară radian per secundă pătrat (rad/s2)
β beta viteza în termeni de viteza luminii c fără unitate
γ gama factor Lorentz fără unitate
foton
radiație gama
deformație opusă
raportul capacității calorice fără unitate
Δ delta o schimbare în variabilă (o schimbare de !spațiu gol”) (de ex. Δx) fără unitate
operator Laplace
δ deplasare (de obicei mică)
ϵ epsilon permitivitate farad per metru (F/m)
deformare fără unitate
ε 0 epsilonzero constanta de permitivitate în vid
ζ zeta raport de amortizare fără unitate
η eta eficiența energetică fără unitate
coeficient de vâscozitate
de asemenea numit vâscozitate simplă
pascal second (Pa s)
θ teta deplasare unghiulară radian (rad)
K kapa coeficient de torsiune
de asemenea numit constanta de torsiune
newton metru per radian (N m/rad)
Λ lambda constanta cosmologică per secundă pătrat (s−2)
λ lungime de undă metru (m)
valoare proprie vector non-zero
μ miu moment magnetic ampere metru pătrat (A m2)
coeficient de frecare fără unitate
vâscozitate dinamică Pascal secundă (Pa s)
ăermeabilitate (electromagnetism) Henry per metru (H/m)
masa redusă kilogram (kg)
parametru gravitațional
ν niu frecvența hertz (Hz)
vâscozitate cinematică metru pătrat per secundă (m2/s)
π pi 3.14159… (număr irațional)
ρ ro densitatea masei
de obicei numită simplu densitate
kilogram per metru cub (kg/m3)
densitatea sarcinii electrice libere,
nu include sarcinile electrice de suprafață într-un material
coulomb per metru cub (C/m3)
rezistivitate Ohm metru ( Ω m)
Σ sigma operator sumă
σ sigma conductivitate electrică Siemens per metru (S/m)
efort normal
τ tau cuplu newton metru (N m)
efort opus
constantă de timp secundă (s)
6.28318… (2π)
Φ fi intensitatea câmpului unitatea variază în funcție de context
flux magnetic weber (Wb)
ϕ fi potențial electric volt (V)
lucrul mecanic de extracție pentru câmpul Higgs
Ψ psi funcție de undă metre−3/2
ω omega frecvență unghiulară2πf radian per secundă (rad/s)
Ω omega rezistență electrică ohm

Alte caractere

Simbol Nume Sens Unitate de măsură SI
∇· nabla dot operator de divergență
adesea pronunțat “del dot”
per metru (m−1)
∇× nabla cross operator curl
adesea pronunțat “del cross”
per metru (m−1)
nabla del (operator diferențial)
Δ delta operator Laplace per metru pătrat (m−2)
“der”, “dow”, “die”, “parțial” sau simplu “d” derivată parțială (de ex. ∂y/∂x)
operator d’Alembert 2 − ∂t2

 

De la Big Bang la singularități și găuri negre
De la Big Bang la singularități și găuri negre

Singularitățile la care se ajunge în relativitatea generală prin rezolvarea ecuațiilor lui Einstein au fost și încă mai sunt subiectul a numeroase dezbateri științifice: Există sau nu, singularități? Big Bang a fost o singularitate inițială? Dacă singularitățile există, care este … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $2.99 Selectează opțiunile
Electricitate și magnetism - Electromagnetism fenomenologic
Electricitate și magnetism – Electromagnetism fenomenologic

O introducere în lumea electricității și a magnetismului, explicată în principal fenomenologic, cu ajutorul unui aparat matematic minimal, și cu exemple și aplicații din viața reală. O prezentare compactă, clară și precisă a unui domeniu care reprezintă o parte importantă … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $4.99$8.81 Selectează opțiunile
Teoria specială a relativității
Teoria specială a relativității

Teoria relativității speciale a fost propusă în 1905 de Albert Einstein în articolul său “Despre electrodinamica corpurilor în mișcare”. Titlul articolului se referă la faptul că relativitatea rezolvă o neconcordanță între ecuațiile lui Maxwell și mecanica clasică. Teoria se bazează … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $1.99 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *