Home » Articole » Articole » Regional » Europa » Uniunea Europeana » Pactul ecologic european

Pactul ecologic european

Atmosfera se încălzește, iar clima se schimbă tot mai mult de la un an la altul. Din cele opt milioane de specii de plante și animale de pe planetă, riscăm să pierdem un milion. Pădurile și oceanele sunt tot mai poluate și devastate (1).

Pactul ecologic european prezintă o nouă strategie de creştere care are drept scop transformarea UE într-o societate echitabilă şi prosperă, cu o economie modernă, competitivă şi eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 şi în care creşterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor.

Pactul urmăreşte, de asemenea, să protejeze, să conserve şi să consolideze capitalul natural al UE, precum şi să protejeze sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor împotriva riscurilor legate de mediu şi a impacturilor aferente. In acelaşi timp, tranziţia trebuie să fie echitabilă şi favorabilă incluziunii, trebuie să pună oamenii pe primul plan şi să acorde atenţie regiunilor, industriilor şi lucrătorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultăţi. întrucât va aduce schimbări substanţiale, participarea activă a cetăţenilor şi încrederea acestora în tranziţie sunt de o importanţă capitală dacă ne dorim ca politicile să funcţioneze şi să fie acceptate. Este necesar un nou pact pentru a aduce laolaltă cetăţenii Europei, în deplina lor diversitate, şi pentru ca autorităţile naţionale, regionale, locale, societatea civilă şi sectorul industrial să colaboreze strâns cu instituţiile şi organismele consultative ale UE.

UE are capacitatea colectivă de a-şi transforma economia şi societatea pentru a le plasa pe o traiectorie mai durabilă. UE se poate baza pe atuurile sale de lider mondial în ceea ce priveşte măsurile privind clima şi mediul înconjurător, protecţia consumatorilor şi drepturile lucrătorilor. Realizarea unor reduceri suplimentare ale emisiilor reprezintă o provocare. Acest demers va necesita investiţii publice masive şi eforturi sporite pentru a direcţiona capitalul privat către acţiuni în domeniul climei şi al mediului, evitându-se totodată continuarea unor practici care nu au un caracter durabil. UE trebuie să se afle în prima linie a coordonării eforturilor internaţionale în direcţia creării unui sistem financiar coerent care să sprijine identificarea de soluţii durabile. Aceste investiţii iniţiale reprezintă, de asemenea, o ocazie de a înscrie decisiv Europa pe o nouă traiectorie de creştere durabilă şi favorabilă incluziunii. Pactul ecologic european va accelera şi va sprijini tranziţia necesară în toate sectoarele.

Obiectivele ambiţioase în materie de mediu ale pactului nu vor putea fi realizate prin eforturile izolate ale Europei. Factorii determinanţi ai schimbărilor climatice şi ai declinului biodiversităţii sunt aceiaşi la nivel mondial şi nu se limitează la frontierele naţionale. UE îşi poate valorifica influenţa, expertiza şi resursele financiare pentru a-i coopta pe vecinii şi pe partenerii săi pe această traiectorie durabilă. UE va continua să fie în avangarda eforturilor internaţionale în acest sens şi doreşte să creeze alianţe cu ţările care împărtăşesc aceeaşi viziune, recunoscând totodată necesitatea de a-şi menţine securitatea aprovizionării şi competitivitatea, chiar şi atunci când alte state nu doresc să ia poziţie.

Prezenta comunicare cuprinde o foaie de parcurs iniţială a principalelor politici şi măsuri necesare pentru realizarea Pactului ecologic european. Aceasta va fi actualizată în funcţie de evoluţia nevoilor şi de măsurile de politică ce vor fi luate. Toate acţiunile şi politicile UE vor trebui să contribuie la obiectivele Pactului ecologic european. Provocările sunt complexe şi interconectate. Măsurile întreprinse ca răspuns la această stare de fapt trebuie să fie temerare şi cuprinzătoare şi să urmărească maximizarea beneficiilor pentru sănătate, calitatea vieţii, rezilienţă şi competitivitate. Acest demers va necesita o coordonare intensă pentru a exploata sinergiile existente între toate domeniile de politică. (2)

Pactul ecologic european este o parte integrantă a acestei strategii a Comisiei de punere în aplicare a Agendei 2030 a Organizaţiei Naţiunilor Unite şi a obiectivelor de dezvoltare durabilă (3), precum şi a celorlalte priorităţi anunţate de preşedinta von der Leyen în orientările sale politice4. Ca parte a Pactului ecologic, Comisia va reorienta procesul semestrului european de coordonare macroeconomică spre integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, spre plasarea durabilităţii şi a bunăstării cetăţenilor în centrul politicii economice şi a obiectivelor de dezvoltare durabilă în centrul procesului de elaborare a politicilor şi al acţiunilor UE.

Figura de mai jos ilustrează diferitele elemente ale Pactului ecologic.

Pactul ecologic european

Referințe

  • (1) Surse: (i) Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC): Raportul special privind impactul încălzirii globale cu 1,5 C; (ii) Platforma interguvernamentală științifico-politică privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice: Raportul de evaluare globală pentru 2019 privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice; (iii) Comitetul internațional pentru gestionarea durabilă a resurselor: Perspective globale privind resursele pentru 2019: Resurse naturale pentru viitorul pe care ni-l dorim; (iv) Agenția Europeană de Mediu: Mediul european – starea și perspectiva 2020: cunoștințe necesare pentru tranziția către o Europă durabilă
  • (2) În conformitate cu concluziile raportului intitulat „Mediul european – starea și perspectiva 2020: cunoștințe necesare pentru tranziția către o Europă durabilă (Agenția Europeană de Mediu)
  • (3) https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
  • (4) A se vedea Orientările politice ale președintei alese Ursula von der Leyen: Orientări politice pentru următoarea Comisie (2019-2024) – „O Uniune mai ambițioasă:Programul meu pentru Europaˮ:

Credit © European Union

Schimbări climatice - Încălzirea globală
Schimbări climatice – Încălzirea globală

Există în prezent o mare varietate de dispute privind încălzirea globală, atât în discursurile politice și sociale cât și în media populară și ​​literatura științifică, cu privire la natura, cauzele și consecințele încălzirii globale. Principala controversă o reprezintă cauzele creșterii … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $2.99$3.99 Selectează opțiunile
Lumina – Optica fenomenologică
Lumina – Optica fenomenologică

O introducere în fenomenologia opticii geometrice (reflexia, refracția, principiul lui Fermat, oglinzi, miraje, dispersia, lentile), opticii fizice (undele luminoase, principiul Huygens–Fresnel, difracția, interferența, polarizarea, vederea tridimensională, holografia), opticii cuantice (fotoni, efectul fotoelectric, dualitatea undă-particulă, principiul incertitudinii, complementaritatea) și culorilor (transparența, … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $3.99 Selectează opțiunile
Fizica fenomenologică - Compendiu - Volumul 1
Fizica fenomenologică – Compendiu – Volumul 1

Un compendiu care se dorește a fi exhaustiv pentru domeniul fizicii, cu accent pe explicarea fenomenelor și aplicațiilor practice. O carte pentru studiul personal, concisă și ușor de citit, care clarifică aceste teorii ale fizicii, cel mai important domeniu al … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $9.99$34.55 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *