Home » Articole » Articole » Societate » Filozofie » Etica » Principiul beneficiarității în cercetarea științifică biomedicală

Principiul beneficiarității în cercetarea științifică biomedicală

John Harris, în ”Scientific research is a moral duty” (J. Med. Ethics 2005;31;242-248, doi:10.1136/jme.2005.011973) susține polemic că “prezumția majoritară a fost și rămâne că participarea la cercetare este un act neobligatoriu, și probabil riscant, nu o obligație” (p. 242). Această prezumție ar trebui abandonată, susține el, pe baza “regulii de salvare”:

“Acolo unde acțiunile noastre vor preveni sau probabil pot preveni, un rău grav, atunci, dacă putem rezonabil (având în vedere echilibrul riscului și al răspunderii față de noi și în beneficiul celorlalți), ar trebui să acționăm în mod clar, pentru a nu face asta înseamnă să acceptăm responsabilitatea pentru răul care are loc.” (p 242)

El numește această regulă “partea mai puternică” a principiului beneficiarității, datoria de a ajuta pe cei în nevoie.

Pe baza acestei reguli de salvare, Harris argumentează că, dacă acțiunile noastre pot preveni un rău și putem să le îndeplinim în mod rezonabil, atunci ar trebui să acționăm.

Aplicarea de către Harris a regulii de salvare poate fi schematizată după cum urmează:

  1. Dacă acțiunile noastre pot preveni vătămări grave și putem acționa în mod rezonabil în acest sens, atunci ar trebui să acționăm astfel.
  2. Multe boli vătămează grav.
  3. Cercetarea medicală este o componentă necesară pentru prevenirea sau ameliorarea acestor vătămări.
  4. Prin urmare, dacă putem lua măsuri rezonabile pentru continuarea cercetării medicale (prin voluntariat ca participant la cercetare), avem obligația să facem acest lucru.

Sandra Shapshay și Kenneth D Pimple consideră punctele 2 și 3 ca declarații adevărate, dar premisa 1 necesită specificații suplimentare: ar trebui să stabilim dacă datoria noastră morală de a preveni vătămarea gravă atunci când putem în mod rezonabil înseamnă că avem o datorie:

  1. pentru a preveni orice vătămare gravă ori de câte ori putem în mod rezonabil; sau
  2. prevenirea numai a celor mai grave vătămări atunci când putem în mod rezonabil; sau
  3. pentru a preveni anumite subseturi de vătămări grave la propria noastră alegere atunci când putem în mod rezonabil.

Pentru ca argumentul lui Harris să fie valabil, el trebuie să facă apel la (a), formularea cea mai generală și mai stringentă. Dacă datoria noastră era numai de a preveni (b), cele mai grave vătămări, sau dacă datoria noastră era de a împiedica (c), anumite subcategorii de vătămări grave la propria noastră alegere, nu este clar de ce gravele vătămări cauzate în special de boală ar trebui neapărat să implice ajutorul nostru. Cu formulările mai puțin generale ale regulii de salvare, s-ar putea decide în mod justificat să se prevină alte forme de vătămări grave, de exemplu, persecuția politică sau analfabetismul. Numai dacă suntem obligați să prevenim orice vătămări grave, atunci când putem în mod rezonabil, suntem obligați să prevenim în special boala. Fără formularea cea mai generală, am fi destul de justificați să depunem eforturi pentru a preveni vătămarea tinerilor aflați în situații de risc, în loc să participăm la cercetarea biomedicală, chiar dacă am fi capabili în mod rezonabil să participăm astfel.

Dar cea mai generală formulare a regulii de salvare, că “trebuie să prevenim orice vătămare gravă, atunci când putem în mod rezonabil”, este improbabilă în mare parte deoarece este excesivă. În caz contrar, această formă de regulă de salvare se referă la actul utilitarist, întotdeauna să acționăm astfel încât să minimalizăm răul sau stările nepotrivite (construcția negativă a principiului utilității).

O persoană care acționează în mod consecvent asupra acestei formulări a regulii de salvare nu ar deveni nimic mai mult decât “un canal între contribuția tuturor proiectelor, inclusiv a propriei persoane, și o decizie de optimizare”. Prin urmare, acest principiu îl reduce la o conduită care minimizează vătămătile și îi distruge integritatea personală, combinând acțiunile sale cu convingerile și proiectele sale profunde în viață.

S-ar putea argumenta că respectiv calificativul “când putem în mod rezonabil” poate salva integritatea individuală; cu greu poate fi considerat “rezonabil” să se aștepte ca toată lumea să renunțe la toate obiectivele personale pentru a reduce la minimum toate vătămările grave. Poate că aceasta este ceea ce intenționează Harris, dar el este de fapt favorabil unei formulări mai slabe a principiului binefacerii, (c) de mai sus: în cazul în care în mod rezonabil, poate, ar trebui să se prevină unele subseturi de vătămări grave, la propria noastră alegere. Dacă adoptăm această formulă mai slabă, nu avem datoria de a participa în cercetarea biomedicală în sine. Mai degrabă, avem o datorie imperfectă de a alege din toate posibilele vătămări pe care ne vom strădui să le prevenim.

O datorie imperfectă kantiană este datoria de a adopta anumite scopuri – propria perfecțiune și fericirea altora. În consecință, nu se poate neglija în totalitate fericirea altora sau desăvârșirea de sine, dar cineva are o mare libertate în ceea ce face pentru a atinge aceste scopuri. Potrivit savantului kantian Thomas Hill, sarcinile imperfecte ne permit să facem ce ne place în anumite ocazii … sau dacă, deși avem o datorie imperfectă de binefacere, uneori putem rata o ocazie de a face pe alții fericiți, pur și simplu pentru că mai degrabă facem altceva.

În ciuda unor controverse cu privire la cât de mult latitudine permit obligațiile imperfecte kantiene, la lecturarea punctului (c)al principiului lui Harris, cineva se poate considera achitat de obligația imperfectă pentru a preveni vătămarea altora prin voluntariat la un adăpost pentru animale, sau prin donarea de bani pentru acte de caritate, sau prin participarea la cercetarea medicală – dar nu se poate spune că are datoria de a face acest lucru în special.

Poate că argumentul lui Harris ar putea fi salvat prin utilizarea versiunii (b) a regulii de salvare – și anume “avem obligația de a preveni cele mai grave vătămări, atunci când putem în mod rezonabil”. Prin această formulare, ar fi obligat să abordeze numai cele mai grave daune pe care le-ar putea preveni în mod rezonabil. Cu siguranță, cele mai semnificative prejudicii cu care se confruntă oamenii din lumea de astăzi nu sunt acelea care trebuie abordate prin cercetarea biomedicală (sărăcia, de ex., este departe de cel mai important factor în explicarea deficitului de sănătate nu boala).

O analiză similară a regulii de salvare a lui Harris s-ar putea realiza de-a lungul oricăreia dintre următoarele dimensiuni:

  • Suntem obligați să salvăm numai persoanele din gospodăria noastră sau cele din prezența noastră fizică, sau cele pe care le cunoaștem, care există sau vor exista în viitor (nenăscute încă)?
  • Suntem obligați să prevenim numai vătămările evidente și iminente sau vătămările potențiale dar improbabile?
  • Trebuie să luăm măsuri numai dacă e sigură prevenirea unei vătămări sau și dacă este doar posibilă prevenirea?

Concluzia ar fi aceeași, indiferent care dintre aceste dimensiuni au fost urmărite: cu cât formularea este mai extinsă și mai strictă, cu atât este mai puțin rezonabil să o interpretăm ca o obligație morală perfectă.

În esență, principala problemă cu argumentul general al lui Harris până în prezent este că el stabilește o dilemă falsă: fie participarea la cercetare este neobligatorie, fie este o obligație morală pozitivă și perfectă. Cu toate acestea, există o a treia posibilitate: regula de salvare poate constitui o “obligație imperfectă”, ceea ce înseamnă că trebuie să considerăm fericirea altora drept scopul nostru și să acționăm cu bună credință pentru a ajuta pe unii și alții în anumite momente, dar putem să facem aceasta în mod justificat la propria noastră discreție cu privire la cine, cum și cât de mult să ajutăm. Astfel, putem spune că participarea la cercetare în sine nu este obligatorie din punct de vedere moral, dar nici nu este neobligatorie; este o modalitate prin care oamenii pot alege să-și îndeplinească obligația imperfectă de a-i ajuta pe alții.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *