Home » Articole » Articole » Societate » Filozofie » Știința cogniției

Știința cogniției

postat în: Filozofie 0
Domeniile care au contribuit la nașterea științei cognitive
Sursa https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cognitive_Science_Hexagon.svg

(Domeniile care au contribuit la nașterea științei cogniției, inclusiv lingvistică, neuroștiință, inteligență artificială, filozofie, antropologie și psihologie)

Știința cogniției este studiul interdisciplinar, științific al minții și proceselor sale. Ea analizează natura, sarcinile și funcțiile cunoașterii (într-un sens larg). Oamenii de știința cogniției studiază inteligența și comportamentul, cu accent pe modul în care sistemele nervoase reprezintă, procesează și transformă informațiile. Printre facultățile mintale de care sunt interesați oamenii de știința cogniției se numără limba, percepția, memoria, atenția, raționamentul și emoția; pentru a înțelege aceste facultăți, oamenii de știința cogniției împrumuta din domenii precum lingvistica, psihologia, inteligența artificială, filosofia, neuroștiința și antropologia. Analiza tipică a științei cogniției se întinde pe mai multe niveluri de organizare, de la învățare și decizie la logică și planificare; de la circuitele neuronale la organizarea modulară a creierului. Conceptul fundamental al științei cogniției este că „gândirea poate fi cel mai bine înțeleasă din punctul de vedere al structurilor reprezentative din mintea și procedurile computaționale care operează pe aceste structuri”.

Mai simplu spus: Știința cogniției este studiul interdisciplinar al cunoașterii la oameni, animale și mașini. Aceasta cuprinde disciplinele tradiționale de psihologie, informatică, neuroștiințe, antropologie, lingvistică și filozofie. Scopul științei cogniției este de a înțelege principiile inteligenței cu speranța că aceasta va duce la o mai bună înțelegere a minții și a învățării și la dezvoltarea unor dispozitive inteligente. Științele cogniției au început ca o mișcare intelectuală în anii 1950, numită adesea revoluția cognitivă.

Principii

Niveluri de analiză

Un principiu central al științei cogniției este că înțelegerea completă a minții/creierului nu poate fi atinsă prin studierea unui singur nivel. Un exemplu ar fi problema memorării unui număr de telefon și reapelarea acestuia mai târziu. O abordare a înțelegerii acestui proces ar fi studierea comportamentului prin observare directă sau observare naturalistă. O persoană ar putea fi prezentată cu un număr de telefon și să fie rugată să fie apelată după o anumită perioadă de timp; atunci poate fi măsurată acuratețea răspunsului. O altă abordare pentru măsurarea capacității cognitive ar fi studierea activării neuronilor individuali în timp ce o persoană încearcă să-și amintească numărul de telefon. Niciuna dintre aceste experimente nu ar explica pe deplin cum funcționează procesul de amintire a unui număr de telefon. Chiar dacă tehnologia de a mapa fiecare neuron din creier în timp real ar fi fost disponibilă și se știa când fiecare neuron ar fi fost activat, ar fi încă imposibil săse știe cum o activare speciala a neuronilor se traduce în comportamentul observat. Astfel, o înțelegere a modului în care se corelează aceste două niveluri este imperativă. În cartea The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience se spune: Știința cogniției și experiența umană spun că „noile științe ale minții trebuie să-și extindă orizontul pentru a cuprinde atât experiența umană trăită, cât și posibilitățile de transformare inerente experienței umane”. Acest lucru poate fi furnizat de o explicație de nivel funcțional a procesului. Studierea unui anumit fenomen de la mai multe niveluri creează o mai bună înțelegere a proceselor care apar în creier pentru a da naștere unui comportament particular. Marr a dat o descriere faimoasă a trei nivele de analiză:

  1. Teoria computațională, specificând obiectivele calculului;
  2. Reprezentare și algoritmi, care dau o reprezentare a intrărilor și ieșirilor și a algoritmilor care se transformă unul în celălalt; și
  3. Implementarea hardware, sau modul în care algoritmul și reprezentarea pot fi realizate fizic.

Caracterul interdisciplinar

Știința cogniției este un domeniu interdisciplinar cu contribuitori din diverse domenii, inclusiv psihologie, neuroștiințe, lingvistică, filozofie a minții, informatică, antropologie și biologie. Oamenii de știința cogniției lucrează colectiv în speranța de a înțelege mintea și interacțiunile sale cu lumea înconjurătoare, la fel ca și alte științe. Domeniul se consideră compatibil cu științele fizice și utilizează metoda științifică, precum și simularea sau modelarea, adesea comparând rezultatul modelelor cu aspectele cunoașterii umane. În mod similar cu domeniul psihologiei, există o dispută dacă există o știință a cogniției unificată, care a determinat pe unii cercetători să prefere „științele cogniției” la plural.

Mulți, dar nu toți, care se consideră oameni de știința cogniției, dețin o viziune funcțională asupra minții – concepția că stările mentale și procesele trebuie explicate prin funcția lor – ceea ce și fac. Conform explicației multiplelor reazabilități a funcționalității, chiar sistemelor non-umane, cum ar fi roboții și computerele, li se pot atribui ideea ca având cogniție.

Știința cogniției: termenul

Termenul „cogniție” din „știința cogniției” este folosit pentru „orice fel de operație sau structură mentală care poate fi studiată în termeni exacți.” Această conceptualizare este foarte largă și nu trebuie confundată cu modul în care termenul „cogniție” este folosit în unele tradiții ale filozofiei analitice, unde „cogniția” nu are de-a face decât cu reguli formale și semantică condiționată de adevăr.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *