Home » Articole » RO » Știință » Fizica » Unități de măsură folosite în fizică

Unități de măsură folosite în fizică

postat în: Fizica 0

SI Base Units and Constants

Cantitate Simbol comun Unitate Unitatea în termenii unităților SI de bază
Accelerație a⃗ a→ m/s2 m/s2
Cantitatea de substanță n mol mol
Unghi θ,ϕθ,ϕ radian (rad)
Accelerație unghiulară α⃗ α→ rad/s2 s−2
Frecvență unghiulară ωω rad/s s−1
Moment cinetic L⃗ L→ kg⋅m2/skg·m2/s kg⋅m2/skg·m2/s
Viteză unghiulară ω⃗ ω→ rad/s s−1
Arie A m2 m2
Număr atomic Z
Capacitate electrică C farad (F) A2⋅s4/kg⋅m2A2·s4/kg·m2
Sarcină q, Q, e coulomb (C) A⋅sA·s
Densitate de sarcină:
– Liniară λλ C/m A⋅s/mA·s/m
– Superficială σσ C/m2 A⋅s/m2A·s/m2
– Volumică ρρ C/m3 A⋅s/m3A·s/m3
Conductivitate σσ 1/Ω⋅m1/Ω·m A2⋅s3/kg⋅m3A2·s3/kg·m3
Curent I amper A
Densitate de curent J⃗ J→ A/m2 A/m2
Densitate ρρ kg/m3 kg/m3
Constantă dielectrică κκ
Moment de dipol electric p⃗ p→ C⋅mC·m A⋅s⋅mA·s·m
Câmp electric E⃗ E→ N/C kg⋅m/A⋅s3kg·m/A·s3
Flux electric ΦΦ N⋅m2/CN·m2/C kg⋅m3/A⋅s3kg·m3/A·s3
Forță electromotoare εε volt (V) kg⋅m2/A⋅s3kg·m2/A·s3
Energie E,U,K joule (J) kg⋅m2/s2kg·m2/s2
Entropie S J/K kg⋅m2/s2⋅Kkg·m2/s2·K
Forță F⃗ F→ newton (N) kg⋅m/s2kg·m/s2
Frecvență f hertz (Hz) s−1
Căldură Q joule (J) kg⋅m2/s2kg·m2/s2
Inductanță L henry (H) kg⋅m2/A2⋅s2kg·m2/A2·s2
Lungime: ℓ,Lℓ,L metru m
    Deplasare Δx,Δr⃗ Δx,Δr→
    Distanță d, h
    Poziție x,y,z,r⃗ x,y,z,r→
Moment de dipol magnetic μ⃗ μ→ N⋅J/TN·J/T A⋅m2A·m2
Câmp magnetic B⃗ B→ tesla (T) =(Wb/m2)=(Wb/m2) kg/A⋅s2kg/A·s2
Flux magnetic ΦmΦm weber (Wb) kg⋅m2/A⋅s2kg·m2/A·s2
Masă m, M kilogram kg
Căldură specifică molară C J/mol⋅KJ/mol·K kg⋅m2/s2⋅mol⋅Kkg·m2/s2·mol·K
Moment de inerție I kg⋅m2kg·m2 kg⋅m2kg·m2
Impuls p⃗ p→ kg⋅m/skg·m/s kg⋅m/skg·m/s
Perioadă T s s
Permeabilitate de vid μ0μ0 N/A2=(H/m)N/A2=(H/m) kg⋅m/A2⋅s2kg·m/A2·s2
Permitivitate de vid ε0ε0 C2/N⋅m2=(F/m)C2/N·m2=(F/m) A2⋅s4/kg⋅m3A2·s4/kg·m3
Potențial V volt (V) =(J/C)=(J/C) kg⋅m2/A⋅s3kg·m2/A·s3
Putere P watt (W) =(J/s)=(J/s) kg⋅m2/s3kg·m2/s3
Presiune p pastcal (P) =(N/m2)=(N/m2) kg/m⋅s2kg/m·s2
Rezistență R ohm (Ω) =(V/A)=(V/A) kg⋅m2/A2⋅s3kg·m2/A2·s3
Căldură specifică c J/kg⋅KJ/kg·K m2/s2⋅Km2/s2·K
Viteză liniară νν m/s m/s
Temperatură T kelvin K
Timp t secundă s
Momentul forței τ⃗ τ→ N⋅mN·m kg⋅m2/s2kg·m2/s2
Viteză v⃗ v→ m/s m/s
Volum V m3 m3
Lungime de undă λλ m m
Lucru mecanic W joule (J) =(N⋅m)=(N·m) kg⋅m2/s2kg·m2/s2
Mecanica fenomenologică
Mecanica fenomenologică

O privire de ansamblu asupra mecanicii clasice, care intenționează să ofere o acoperire a principiilor și tehnicilor fundamentale, un domeniu vechi dar care se află la baza întregii fizicii, și care în ultimii ani a cunoscut o dezvoltare rapidă. Se … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $4,99 Selectează opțiunile
Experimente de fizică
Experimente de fizică

O trecere în revistă a experimentelor din domeniul fizicii care au marcat evoluția și progresul omenirii, și cunoașterea despre lume și universul în care trăim. În final, o serie de experimente foarte interesante și bune documentate recomandate de NASA pentru … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $4,99$11,21 Selectează opțiunile
Sunetul fizicii - Acustica fenomenologică
Sunetul fizicii – Acustica fenomenologică

Explorați lumea sunetelor – cum se generează, se propagă, se percep și se înregistrează sunetele, în natură și în activitatea umană. Informații utile, la nivel fenomenologic, despre vibrații și unde, acustică, și sunete muzicale: caracteristici, descrieri fizice, fenomene specifice. CUPRINS: … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $1,99 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.