Home » Articole » Articole » Știință » Fizica » Unități de măsură folosite în fizică

Unități de măsură folosite în fizică

postat în: Fizica 0

SI Base Units and Constants

Cantitate Simbol comun Unitate Unitatea în termenii unităților SI de bază
Accelerație a⃗ a→ m/s2 m/s2
Cantitatea de substanță n mol mol
Unghi θ,ϕθ,ϕ radian (rad)
Accelerație unghiulară α⃗ α→ rad/s2 s−2
Frecvență unghiulară ωω rad/s s−1
Moment cinetic L⃗ L→ kg⋅m2/skg·m2/s kg⋅m2/skg·m2/s
Viteză unghiulară ω⃗ ω→ rad/s s−1
Arie A m2 m2
Număr atomic Z
Capacitate electrică C farad (F) A2⋅s4/kg⋅m2A2·s4/kg·m2
Sarcină q, Q, e coulomb (C) A⋅sA·s
Densitate de sarcină:
– Liniară λλ C/m A⋅s/mA·s/m
– Superficială σσ C/m2 A⋅s/m2A·s/m2
– Volumică ρρ C/m3 A⋅s/m3A·s/m3
Conductivitate σσ 1/Ω⋅m1/Ω·m A2⋅s3/kg⋅m3A2·s3/kg·m3
Curent I amper A
Densitate de curent J⃗ J→ A/m2 A/m2
Densitate ρρ kg/m3 kg/m3
Constantă dielectrică κκ
Moment de dipol electric p⃗ p→ C⋅mC·m A⋅s⋅mA·s·m
Câmp electric E⃗ E→ N/C kg⋅m/A⋅s3kg·m/A·s3
Flux electric ΦΦ N⋅m2/CN·m2/C kg⋅m3/A⋅s3kg·m3/A·s3
Forță electromotoare εε volt (V) kg⋅m2/A⋅s3kg·m2/A·s3
Energie E,U,K joule (J) kg⋅m2/s2kg·m2/s2
Entropie S J/K kg⋅m2/s2⋅Kkg·m2/s2·K
Forță F⃗ F→ newton (N) kg⋅m/s2kg·m/s2
Frecvență f hertz (Hz) s−1
Căldură Q joule (J) kg⋅m2/s2kg·m2/s2
Inductanță L henry (H) kg⋅m2/A2⋅s2kg·m2/A2·s2
Lungime: ℓ,Lℓ,L metru m
    Deplasare Δx,Δr⃗ Δx,Δr→
    Distanță d, h
    Poziție x,y,z,r⃗ x,y,z,r→
Moment de dipol magnetic μ⃗ μ→ N⋅J/TN·J/T A⋅m2A·m2
Câmp magnetic B⃗ B→ tesla (T) =(Wb/m2)=(Wb/m2) kg/A⋅s2kg/A·s2
Flux magnetic ΦmΦm weber (Wb) kg⋅m2/A⋅s2kg·m2/A·s2
Masă m, M kilogram kg
Căldură specifică molară C J/mol⋅KJ/mol·K kg⋅m2/s2⋅mol⋅Kkg·m2/s2·mol·K
Moment de inerție I kg⋅m2kg·m2 kg⋅m2kg·m2
Impuls p⃗ p→ kg⋅m/skg·m/s kg⋅m/skg·m/s
Perioadă T s s
Permeabilitate de vid μ0μ0 N/A2=(H/m)N/A2=(H/m) kg⋅m/A2⋅s2kg·m/A2·s2
Permitivitate de vid ε0ε0 C2/N⋅m2=(F/m)C2/N·m2=(F/m) A2⋅s4/kg⋅m3A2·s4/kg·m3
Potențial V volt (V) =(J/C)=(J/C) kg⋅m2/A⋅s3kg·m2/A·s3
Putere P watt (W) =(J/s)=(J/s) kg⋅m2/s3kg·m2/s3
Presiune p pastcal (P) =(N/m2)=(N/m2) kg/m⋅s2kg/m·s2
Rezistență R ohm (Ω) =(V/A)=(V/A) kg⋅m2/A2⋅s3kg·m2/A2·s3
Căldură specifică c J/kg⋅KJ/kg·K m2/s2⋅Km2/s2·K
Viteză liniară νν m/s m/s
Temperatură T kelvin K
Timp t secundă s
Momentul forței τ⃗ τ→ N⋅mN·m kg⋅m2/s2kg·m2/s2
Viteză v⃗ v→ m/s m/s
Volum V m3 m3
Lungime de undă λλ m m
Lucru mecanic W joule (J) =(N⋅m)=(N·m) kg⋅m2/s2kg·m2/s2
Electricitate și magnetism - Electromagnetism fenomenologic
Electricitate și magnetism – Electromagnetism fenomenologic

O introducere în lumea electricității și a magnetismului, explicată în principal fenomenologic, cu ajutorul unui aparat matematic minimal, și cu exemple și aplicații din viața reală. O prezentare compactă, clară și precisă a unui domeniu care reprezintă o parte importantă … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $4.99 Selectează opțiunile
Epistemologia gravitației experimentale – Raționalitatea științifică
Epistemologia gravitației experimentale – Raționalitatea științifică

Evoluția testelor gravitaționale dintr-o perspectivă epistemologică încadrată în conceputul de reconstrucție rațională al lui Imre Lakatos, pe baza metodologiei acestuia a programelor de cercetare. Perioada evaluată este foarte vastă, începând cu filosofia naturală a lui Newton și până la teoriile … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $0.00$6.99 Selectează opțiunile
Mecanica cuantică fenomenologică
Mecanica cuantică fenomenologică

O introducere la nivel fenomenologic, cu un aparat matematic minimal, în mecanica cuantică. Un ghid pentru cine dorește să înțeleagă cea mai modernă, mai complexă și mai neconformă disciplină fizică, un domeniu care a schimbat fundamental percepțiile oamenilor de știință … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $4.99 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *