Home » Articole » RO » Regional » Romania » Vestigii antice: Peşteana

Vestigii antice: Peşteana

postat în: Istorie, Romania 0

Biserica_PesteanaLa 1 km de gara Peşteniţa. Biserica cu hramul Pogorârea Spiritului Sfânt are în dosul altarului, îndreptat spre răsărit, o poartă de intrare boltită înălţându-se în formă de turn, poartă acum izolată şi în ruină, păstrând încă sub boltitură chipul Fecioarei cu Hristos în braţe. Biserica de azi (căci poarta de mai sus trebue să fie rămăşiţa vechei biserici), are sus pe chenarul de lemn al uşii celei mici dinspre apus, în slove chirile : “Is. Hr. Nica” şi “Anii Domnului 1741“. Ea se compune dintr’o cameră aproape pătrată, precedată la intrate de un turn masiv pătrat. În publicaţia “Diecesa Lugojului” făcută sub auspiciile episcopului D. Radu, se scrie : “Biserica este o zidire veche din vremile romanilor, transformată în biserică creştină. Pe intravilanul (în ograda) bisericii sunt mai multe picturi cu inscripţiuni din timpul romanilor”. Nu numai atat : carămida şi piatra cioplită romană intră în construcţia porţii izolate, a bisericii de acum şi a zidului de împrejmuire, la poarta căruia se vede şi o bază de columnă. Dar cel mai preţios exemplar este următoarea inscripţie zidită în împrejmuire, spre miazănoapte, cu litere de 12,5 cm înălţime:

IMPERAT…

TIMI SEVER…

MAXIMI PON ..

ANTONINI P…

DIVI HADRIA

MARCO ..

Este un fragment dintr’o mare inscripţie onorifică, probabil dedicată de colonia Ulpia Traiana Sarmizegetuza împăratului Caracalla, în timpul domniei lui simultane cu Septimiu Sever (198-211), putându-se reconstitui în linii generale cam aşa:

Imperatori Caesari L. Septimi(i) Severi Augusti Parthici Maximi, Pontificis Maximi filio, Divi M. Antonini Nepoti Divi Antonini Pil Pronepoti, Divi Hadrianl abnepoti, Divi Traiani et Divi Nervae adnepoti, Marco Aurelio Antonino Augusto, Res Publica Coloniae Sarmizegetuzae

Adică:

Impăratului Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus, fiu al lui L. Septimius Severus…, nepot al divului M. (Aurellu) Antonin, strănepot al divului Antonin Plul, substrănepotul divului Hadrian, adnepotul divilor Traian şi Nerva (dedică monumentul colonia Sarmizegetuza).

(Inscripţia este publicată în Ackner, Rom. inschr. in Dacien)

Că biserica este “zidire veche din vremile romanilor” noi n’o credem, dar că din ruinele vechilor aşezăminte romane de aci s’a clădit, în parte, vechea şi actuala biserică, aceasta este cert, ca şi pentru biserica medievală de la Turnul lui Sever din Turnu Severin, în care nu de mult s’a găsit frumoasa inscripţie a aceluiaşi împărat Caracalla (Vol Buletinul Comisiunei Monumentelor Istorice An. VII, 1914, p.141-142.). Şi în sat este material lucrat de romani, ca de pildă la intrarea şi în curtea birtului de lângă biserică.

(Din Al. Bărcăcilă, Însemnări din Ţara Haţegului – Antichităţi romane şi româneşti, Arhivele Olteniei, 1923)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.