Home » Articole » Articole » Societate » Filozofie » Filosofia politică » Conceptul de suveranitate

Conceptul de suveranitate

Definiție și tipuri

”Poate că nu există niciun concept ale cărui semnificație să fie mai controversată decât cea a suveranității. Este un fapt incontestabil că acest concept, de la momentul în care a fost introdus în știința politică și până în prezent, nu a avut niciodată un sens care să fi fost convenit universal.”
Lassa Oppenheim (1858 – 1919), o autoritate în domeniul dreptului internațional.

Absolutism

Un factor important al suveranității este gradul său de absolutism. O putere suverană are suveranitate absolută atunci când nu este restricționată de o constituție, de legile predecesorilor săi sau de obicei, și niciun domeniu de drept sau politică nu este rezervat ca fiind în afara controlului său. Drept internațional; politicile și acțiunile statelor vecine; cooperarea și respectul populației; mijloace de executare; și resursele pentru adoptarea politicii, sunt factori care ar putea limita suveranitatea. De exemplu, părinților nu li se garantează dreptul de a decide unele chestiuni în creșterea copiilor lor, independent de reglementările societale, iar municipalitățile nu au jurisdicție nelimitată în materie locală, astfel încât nici părinții, nici municipalitățile nu au suveranitate absolută. Teoreticienii au opinii diferite asupra dorinței unei absolutități crescute.

Exclusivitate

Un element cheie al suveranității în sens legalist este acela al exclusivității jurisdicției. Mai exact, gradul în care deciziile luate de o entitate suverană ar putea fi contrazise de o altă autoritate. În această direcție, sociologul german Max Weber a propus că suveranitatea este monopolul comunității privind utilizarea legitimă a forței; și astfel orice grup care pretinde același drept trebuie fie adus sub controlul suveranului și dovedit nelegitim, fie contestat și înfrânt în alt mod pentru ca suveranitatea să fie autentică. Dreptul internațional, ramurile guvernamentale concurente și autoritățile rezervate entităților subordonate (cum ar fi statele federate sau republicile) reprezintă încălcări legale privind exclusivitatea. Instituțiile sociale precum corpurile religioase, corporațiile și partidele politice concurente ar putea reprezenta încălcări de facto ale exclusivității.

De jure și de facto

Suveranitatea de jure, sau legală, se referă la dreptul exprimat și recunoscut instituțional de a exercita controlul asupra unui teritoriu. Suveranitatea de facto, sau reală, se referă la existența controlului de fapt. Cooperarea și respectul populației; controlul resurselor sau mutarea într-o zonă; mijloace de executare și securitate; și capacitatea de a îndeplini diferite funcții ale statului, reprezintă toate măsuri de suveranitate de facto. Atunci când controlul este practicat în principal de forța militară sau de poliție, acesta este considerat suveranitate coercitivă.

Suveranitate și independență

Suveranitatea statului este uneori privită sinonim cu independența, cu toate acestea, suveranitatea poate fi transferată ca un drept legal, în timp ce independența nu. Un stat poate obține independența de facto mult timp după dobândirea suveranității, cum ar fi în cazul Cambodgiei, Laosului și Vietnamului. În plus, independența poate fi suspendată și atunci când o întreagă regiune devine supusă unei ocupații, cum ar fi când Irakul a fost invadat de forțele care au luat parte la războiul din 2003 din Irak, Irakul nu a fost anexat de nicio țară, așa că suveranitatea sa în această perioadă perioada nu a fost contestată de niciun stat, inclusiv de cei prezenți pe teritoriu. Alternativ, independența se poate pierde complet atunci când suveranitatea însăși devine subiect de dispută. Administrațiile dinaintea celui de-al doilea război mondial din Letonia, Lituania și Estonia au menținut o existență în exil (și o recunoaștere internațională considerabilă) în timp ce teritoriile lor au fost anexate de Uniunea Sovietică și guvernate local de funcționarii lor pro-sovietici. Când în 1991 Letonia, Lituania și Estonia au adoptat independența, aceasta a fost făcută pe baza continuității direct de la republicile pre-sovietice. Un alt scenariu de suveranitate complicat poate apărea atunci când regimul însuși face obiectul disputelor. În cazul Poloniei, Republica Populară Polonia care a guvernat Polonia între 1945 și 1989 este acum considerată a fi o entitate ilegală de către administrația poloneză modernă. Statul polonez de după 1989 revendică continuitatea directă a celei de-a doua republici poloneze care s-a încheiat în 1939. Cu toate acestea, din alte motive, Polonia își menține conturul din era comunistă, spre deosebire de forma sa dinaintea celui de-al doilea război mondial, care a inclus zone din Belarus, Republica Cehă , Lituania, Slovacia și Ucraina, dar nu a inclus unele dintre regiunile sale occidentale care se aflau atunci în Germania.

La capătul opus al scalei, nu există nicio dispută cu privire la autoguvernarea anumitor state autoproclamate, precum Republica Kosovo sau Somaliland, deoarece guvernele nici nu răspund la un stat mai mare, nici guvernarea lor nu este supusă supravegherii. Cu toate acestea, suveranitatea (adică dreptul legal de a guverna) este contestată în toate cele trei cazuri, deoarece prima entitate este revendicată de Serbia și a doua de Somalia.

Internă

Suveranitatea internă este relația dintre o putere suverană și comunitatea politică. O preocupare centrală este legitimitatea: cu ce drept exercită autoritatea un guvern? Revendicările de legitimitate se pot referi la dreptul divin al regilor sau la un contract social (adică suveranitatea populară). Max Weber a oferit o primă categorizare a autorității politice și a legitimității cu categoriile tradiționale, carismatice și juridico-raționale.

Având în vedere că suveranitatea înseamnă deținerea autorității supreme și independente asupra unei regiuni sau a unui stat, suveranitatea internă se referă la afacerile interne ale statului și la amplasarea puterii supreme în interiorul acestuia. Un stat care are suveranitate internă este unul cu un guvern care a fost ales de popor și are legitimitatea populară. Suveranitatea internă examinează treburile interne ale unui stat și modul în care acesta funcționează. Este important să avem o suveranitate internă puternică în ceea ce privește menținerea ordinii și a păcii. Când este o suveranitate internă slabă, organizații precum grupurile rebele vor submina autoritatea și vor perturba pacea. Prezența unei autorități puternice permite păstrarea acordului și aplicarea de sancțiuni pentru încălcarea legilor. Capacitatea conducerii de a preveni aceste încălcări este o variabilă cheie în determinarea suveranității interne. Lipsa suveranității interne poate provoca războiul în unul din două moduri: în primul rând, subminând valoarea acordului, permițând încălcări costisitoare; și în al doilea rând, necesitând subvenții atât de mari pentru implementare încât să facă războiul mai ieftin decât pacea. Prezența unei suveranități interne puternice permite unui stat să descurajeze grupurile de opoziție în schimbul negocierilor. S-a spus că o autoritate mai descentralizată ar fi mai eficientă în menținerea păcii, deoarece acordul trebuie să mulțumească nu doar conducerea, ci și grupul de opoziție. În timp ce operațiunile și afacerile din cadrul unui stat sunt relative la nivelul de suveranitate din acel stat, există încă un argument cu privire la cine ar trebui să dețină autoritatea într-un stat suveran.

Acest argument între cine ar trebui să dețină autoritatea într-un stat suveran se numește doctrina tradițională a suveranității publice. Această discuție este între un suveran intern sau o autoritate a suveranității publice. Un suveran intern este un organism politic care posedă o autoritate ultimă, finală și independentă; unul ale cărui decizii sunt obligatorii pentru toți cetățenii, grupurile și instituțiile din societate. Primii gânditori cred că suveranitatea ar trebui să fie atribuită unei singure persoane, un monarh. Ei credeau că meritul suprem al conferirii suveranității unui singur individ era că suveranitatea va fi, prin urmare, indivizibilă; ar fi exprimată cu o singură voce care ar putea revendica autoritatea finală. Un exemplu de suveran sau monarh intern este Ludovic al XIV-lea al Franței din secolul al XVII-lea; Ludovic al XIV-lea a susținut că el este statul. Jean-Jacques Rousseau a respins regula monarhică în favoarea celuilalt tip de autoritate din cadrul unui stat suveran, suveranitatea publică. Suveranitatea publică este credința că autoritatea supremă revine oamenilor înșiși, exprimată în ideea voinței generale. Aceasta înseamnă că puterea este aleasă și susținută de membrii săi, autoritatea are în vedere un obiectiv central al binelui oamenilor. Ideea suveranității publice a stat adesea la baza teoriei democratice moderne.

Suveranitate internă modernă

În cadrul sistemului guvernamental modern, suveranitatea internă se găsește de obicei în statele care au suveranitate publică și rareori se găsesc într-un stat controlat de un suveran intern. O formă de guvernare care este puțin diferită de ambele este sistemul parlamentar britanic. John Austin a susținut că suveranitatea în Marea Britanie nu îi revine nici Coroanei, nici poporului, ci „Reginei în Parlament”. Aceasta este originea doctrinei suveranității parlamentare și este de obicei văzută ca principiul fundamental al constituției britanice. Prin aceste principii ale suveranității parlamentare controlul majorității poate avea acces la autorități constituționale nelimitate, creând ceea ce a fost numit „dictatură electivă” sau „autocrație modernă”. Suveranitatea publică în guvernele moderne este mult mai comună cu exemple precum SUA, Canada, Australia și India, unde guvernul este împărțit în diferite niveluri.

Externă

Suveranitatea externă se referă la relația dintre o putere suverană și alte state. De exemplu, Regatul Unit folosește următorul criteriu atunci când decide în ce condiții alte state recunosc o entitate ca având suveranitate asupra unui anumit teritoriu;

””Suveranitate.” Un guvern care exercită un control administrativ de facto asupra unei țări și nu este subordonat niciunui alt guvern din țara respectivă sau unui stat suveran străin.”
(The Arantzazu Mendi, [1939] A.C. 256), Stroud’s Judicial Dictionary)

Suveranitatea externă este legată de chestiuni de drept internațional – cum ar fi: când, dacă este vreodată, permisă intervenția unei țări pe teritoriul alteia?

După Războiul de 30 de ani, un conflict religios european care a cuprins o mare parte a continentului, pacea din Westfalia din 1648 a stabilit noțiunea de suveranitate teritorială ca o normă de neingerință în treburile altor state, așa-numita suveranitate vestfaliană, chiar dacă tratatul propriu-zis a reafirmat multiplele niveluri de suveranitate ale Sfântului Imperiu Roman. Aceasta a rezultat ca o extindere naturală a vechiului principiu al cuius regio, eius religio (a cui (este) țara, religia lui), lăsând Biserica Romano-Catolică cu abilități reduse de a interfera cu treburile interne ale multor state europene. Este totuși un mit că Tratatele din Westfalia au creat o nouă ordine europeană de state suverane egale.

În dreptul internațional, suveranitatea înseamnă că un guvern deține control deplin asupra afacerilor dintr-o zonă sau limită teritorială sau geografică. Determinarea dacă o entitate specifică este suverană nu este o știință exactă, ci adesea o chestiune de dispută diplomatică. Există, de obicei, o așteptare ca atât suveranitatea de jure, cât și cea de facto, să se afle în aceeași organizație la locul și momentul de interes. Guvernele străine utilizează criterii și considerații politice variate atunci când decid dacă să recunoască sau nu suveranitatea unui stat asupra unui teritoriu. Apartenența la Organizația Națiunilor Unite impune ca „admiterea oricărui astfel de stat să devină membru al Organizației Națiunilor Unite” să se efectueze printr-o decizie a Adunării Generale la recomandarea Consiliului de Securitate.

Suveranitatea poate fi recunoscută chiar și atunci când corpul suveran nu posedă niciun teritoriu sau teritoriul său este sub ocupație parțială sau totală de către o altă putere. Sfântul Scaun a fost în această poziție între anexarea în 1870 a statelor papale de către Italia și semnarea Tratatelor laterale în 1929, o perioadă de 59 de ani în care a fost recunoscută ca suverană de multe state (în cea mai mare parte romano-catolice), în ciuda faptului că nu poseda niciun teritoriu – situație rezolvată atunci când tratatele laterane au acordat Sfântului Scaun suveranitatea asupra Vaticanului. Un alt caz, sui generis, deși deseori contestat, este Ordinul militar suveran al Maltei, a treia entitate suverană pe teritoriul italian (după San Marino și statul orașului Vatican) și al doilea în capitala italiană (din 1869 Palazzo di Malta și Villa Malta primesc drepturi extrateritoriale, devenind astfel singurele posesii teritoriale „suverane” ale Ordinului modern), care este ultimul moștenitor existent al unuia dintre mai multe state cruciate de ordine militare suverane. În 1607, Marii Maeștri ai săi au fost numiți Reichsfürst (prinți ai Sfântului Imperiu Roman) de către Sfântul Împărat Roman, acordându-le locuri în Reichstag, pe atunci cel mai apropiat echivalent permanent cu o adunare generală de tip ONU; confirmat 1620). Aceste drepturi suverane nu au fost niciodată depuse, doar teritoriile au fost pierdute. 100 de state moderne încă mențin relații diplomatice depline cu ordinul (acum de facto „cel mai prestigios club de servicii”), iar ONU i-a acordat statutul de observator.

Guvernele în exil ale multor state europene (de exemplu, Norvegia, Olanda sau Cehoslovacia) în timpul celui de-al doilea război mondial au fost considerate suverane, în ciuda teritoriilor lor sub ocupație străină; guvernarea lor a fost reluată de îndată ce ocupația s-a încheiat. Guvernul Kuweitului se afla într-o situație similară față de ocupația irakiană a țării sale în perioada 1990-1991. Guvernul Republicii China a fost recunoscut ca suveran asupra Chinei între 1911 și 1971, în ciuda faptului că teritoriul său din China continentală a devenit ocupat de forțele comuniste chineze din 1949. În 1971 a pierdut recunoașterea ONU față de Republica Populară Chineză condusă de comunistul chinez și suveranul său și statutul politic ca stat a devenit contestat; prin urmare, și-a pierdut capacitatea de a folosi „China” ca nume și, prin urmare, a devenit cunoscută sub numele de Taiwan.

Comitetul Internațional al Crucii Roșii este în mod obișnuit considerat greșit că este suveran. I s-au acordat diferite grade de privilegii speciale și imunități juridice în multe țări, inclusiv în Belgia, Franța, Elveția și în curând în Irlanda. În mod similar pentru Australia, Rusia, Coreea de Sud, Africa de Sud și SUA., Comitetul este o organizație privată guvernată de legislația elvețiană.

Partajată și pusă în comun

Așa cum funcția șefului statului poate fi conferită în comun mai multor persoane dintr-un stat, jurisdicția suverană asupra unui singur teritoriu politic poate fi împărțită în comun de două sau mai multe puteri consimțitoare, în special sub forma unui condominiu.

De asemenea, statele membre ale organizațiilor internaționale se pot lega voluntar prin tratat de o organizație supranațională, cum ar fi o uniune continentală. În cazul statelor membre ale Uniunii Europene, aceasta se numește „suveranitate comună”.

Un alt exemplu de suveranitate partajată și comună este Actele Uniunii 1707 care au creat statul unitar cunoscut acum sub numele de Regatul Unit. Era o uniune economică deplină, ceea ce înseamnă că sistemele de monedă scoțiană și engleză, impozitele și legile care reglementează comerțul erau aliniate. Cu toate acestea, Scoția și Anglia nu au renunțat niciodată pe deplin sau nu au pus în comun toată suveranitatea lor de guvernare; au păstrat multe dintre caracteristicile și caracteristicile instituționale naționale anterioare, în special legate de sistemele lor juridice, religioase și educaționale. În 2012, guvernul scoțian, creat în 1998 prin devoluție în Regatul Unit, a negociat termeni cu Guvernul Regatului Unit pentru referendumul de independență scoțian din 2014, care a dus la decizia populației Scoției de a continua punerea în comun a suveranității sale cu restul Regatului Unit.

State națiuni

O comunitate de oameni care pretind dreptul la autodeterminare bazată pe o etnie, o istorie și o cultură comune ar putea căuta să stabilească suveranitatea asupra unei regiuni, creând astfel un stat-națiune. Astfel de națiuni sunt uneori recunoscute ca zone autonome, mai degrabă decât ca state complet suverane, independente.

Federații

Într-un sistem federal de guvernare, suveranitatea se referă și la puterile pe care un stat constitutiv sau republică le deține independent de guvernul național. Într-o confederație, entitățile constitutive își păstrează dreptul de a se retrage din organismul național, iar uniunea este adesea mai temporară decât o federație.

Diferite interpretări ale suveranității statului în Statele Unite ale Americii, în legătură cu extinderea sclaviei și a legilor sclavilor fugari, au dus la izbucnirea războiului civil american. În funcție de problema particulară, uneori atât statele nordice, cât și cele sudice și-au justificat pozițiile politice apelând la suveranitatea statului. Temându-se că sclavia va fi amenințată de rezultatele alegerilor prezidențiale din 1860, unsprezece state sclave și-au declarat independența față de Uniunea federală și au format o nouă confederație. Guvernul Statelor Unite a respins secesiunile ca rebeliune, declarând că secesiunea de la Uniune de către un stat individual era neconstituțională, întrucât statele făceau parte dintr-o federație indisolvabilă.

Achiziţie

O serie de moduri de dobândire a suveranității sunt în prezent sau au fost recunoscute în mod istoric în dreptul internațional ca metode legale prin care un stat poate dobândi suveranitate asupra teritoriului extern. Clasificarea acestor moduri a derivat inițial din dreptul proprietății romane și din secolele XV și XVI odată cu dezvoltarea dreptului internațional. Modurile sunt:

 • Cesiunea este transferul teritoriului de la un stat la altul, de obicei prin intermediul unui tratat;
 • Ocuparea este achiziționarea unui teritoriu care nu aparține nici unui stat (sau terra nullius);
 • Prescripția este controlul efectiv al teritoriului unui alt stat care acceptă;
 • Operațiunile naturii reprezintă achiziționarea teritoriului prin procese naturale precum acreția râului sau vulcanismul;
 • Creația este procesul prin care noul pământ este (re) revendicat din mare, cum ar fi în Olanda.
 • Adjudecarea și
 • Cucerirea
Limite ale jurisdicției și suveranității naționale
Spațiul cosmic (inclusiv orbitele Pământului; Luna și alte corpuri cerești și orbitele lor)
spațiul aerian național spațiul aerian al apelor teritoriale spațiul aerian al zonei contigue spațiul aerian internațional
suprafața teritoriului terestru suprafața apelor interne suprafața apelor teritoriale suprafața zonei contigue suprafața exclusivă a zonei economice suprafața apelor internaționale
apele interne apele teritoriale zona economică exclusivă apele internaționale
teritoriul terestru subteran suprafața stratului continental suprafață extinsă a platoului continental suprafața internațională a fundului mării
platoul continental subteran platoul continental extins sub pământ fundul mării internațional subteran
  jurisdicție și suveranitate națională deplină
  restricții privind jurisdicția și suveranitatea naționale
  jurisdicție internațională pe moștenirea comună a omenirii

Justificări

Există opinii foarte diferite asupra bazei morale a suveranității. O polaritate fundamentală este între teoriile care afirmă că suveranitatea revine direct suveranilor prin dreptul divin sau natural și teoriile care afirmă că provine de la oameni. În acest din urmă caz, există o divizare suplimentară în cele care afirmă că poporul își transferă suveranitatea către suveran (Hobbes) și în cele care afirmă că poporul își păstrează suveranitatea (Rousseau).

În scurta perioadă a monarhiilor absolute din Europa, dreptul divin al regilor a fost o justificare importantă concurentă pentru exercitarea suveranității. Mandatul cerului a avut unele implicații similare în China.

O republică este o formă de guvernare în care oamenii, sau o parte semnificativă a acestora, păstrează suveranitatea asupra guvernului și în care funcțiile de stat nu sunt acordate prin moștenire. O definiție modernă comună a unei republici este un guvern care are un șef de stat care nu este monarh.

Democrația se bazează pe conceptul de suveranitate populară. Într-o democrație directă, publicul joacă un rol activ în elaborarea și decizia politicii. Democrația reprezentativă permite transferul exercitării suveranității de la popor la un corp legislativ sau un executiv (sau la o combinație între legislativ, executiv și justiție). Multe democrații reprezentative oferă o democrație directă limitată prin referendum, inițiativă și referendum de revocare.

Suveranitatea parlamentară se referă la o democrație reprezentativă în care parlamentul este în cele din urmă suveran și nu puterea executivă și nici sistemul judiciar.

Puncte de vedere

 • Liberalii clasici precum John Stuart Mill consideră că fiecare individ este suveran.
 • Realiștii consideră suveranitatea ca fiind de neatins și ca garantată statelor naționale legitime.
 • Raționaliștii văd suveranitatea în mod similar cu realiștii. Cu toate acestea, raționalismul afirmă că suveranitatea unui stat național poate fi încălcată în circumstanțe extreme, cum ar fi încălcarea drepturilor omului.
 • Internaționaliștii consideră că suveranitatea este depășită și un obstacol inutil pentru realizarea păcii, în conformitate cu credința lor despre o „comunitate globală”. Având în vedere abuzul de putere de către state suverane precum Germania lui Hitler sau Uniunea Sovietică a lui Stalin, ei susțin că ființele umane nu sunt neapărat protejate de statul ai cărui cetățeni sunt și că respectarea suveranității statului pe care se află Carta ONU fondată este un obstacol în calea intervenției umanitare.
 • Anarhiștii și unii libertarieni neagă suveranitatea statelor și guvernelor. Anarhiștii susțin adesea un anumit tip de suveranitate individuală, cum ar fi individul suveran.
 • Imperialiștii au o viziune a suveranității în care puterea există pe bună dreptate cu acele state care dețin cea mai mare capacitate de a impune voința statului menționat, prin forță sau amenințare de forță, asupra populației altor state cu voință militară sau politică mai slabă. Ei neagă efectiv suveranitatea individului în respectarea fie a „binelui” întregului, fie a dreptului divin.
 • Potrivit lui Matteo Laruffa, „suveranitatea rezidă în fiecare acțiune și politică publică ca exercitarea puterilor executive de către instituțiile deschise participării cetățenilor la procesele decizionale”

Relația cu statul de drept

Un alt subiect este dacă legea este considerată suverană, adică dacă este mai presus de ingerințe politice sau de altă natură. Legea suverană constituie un adevărat stat de drept, ceea ce înseamnă că litera legii (dacă este corectă din punct de vedere constituțional) este aplicabilă și executorie, chiar și atunci când este împotriva voinței politice a națiunii, atâta timp cât nu a fost modificată formal în urma procedurii constituționale. Strict vorbind, orice abatere de la acest principiu constituie o revoluție sau o lovitură de stat, indiferent de intenții.

Include texte traduse din Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *