Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Cunoaşterea » Epistemologie, cunoaștere, credință și adevăr

Epistemologie, cunoaștere, credință și adevăr

Religie si credinta

Epistemologia (din greacă, ἐπιστήμη, epistēmē, care înseamnă “cunoaștere, înțelegere”, și λόγος, logos, care înseamnă “cuvânt”) este un cuvânt folosit prima dată de filozoful scoțian James Frederick Ferrier pentru a descrie ramura filozofiei care se ocupă cu teoria cunoașterii. Acesta analizează natura cunoașterii și modul în care se poate dobândi. O mare parte din dezbaterea din acest domeniu s-a axat pe analiza filosofică a naturii cunoașterii și modul în care se referă la concepte cum ar fi adevăr, credință și justificare.

Termenul a fost introdus probabil pentru prima data de Ferrier în Institutele metafizicii: Teoria cunoașterii și ființei (1854).

Context și semnificație

Cuvântul epistemologie este derivat din greaca veche epistēmē care înseamnă “cunoaștere științifică” și logos  care înseamnă “vorbire” sau “cuvânt”, în acest context denotând “cunoaștere codificată”. J. F. Ferrier a inventat epistemologia pe modelul “ontologiei”, pentru a desemna acea ramură a filozofiei, care își propune să descopere sensul cunoașterii și a numit-o “începutul adevărat” a filozofiei. Cuvântul este echivalent cu conceptul Wissenschaftslehre în germană, care a fost folosit de Fichte și Bolzano pentru diferite proiecte înainte de a fi fost preluat din nou de către Husserl. Filozofii francezi au dat apoi termenului epistemologie un sens mai restrâns ca “teorie a cunoașterii [théorie de la connaissance].” De exemplu, Émile Meyerson a deschis lucrarea sa Identitatea și realitatea, scrisă în 1908, cu observația că termenul “devine în prezent” ca fiind echivalent cu “filosofia științelor.”

Cunoașterea

Cunoașterea că, cunoașterea cum și cunoașterea directă

În epistemologie în general, un tip de cunoaștere discutată de obicei este cunoașterea afirmațională, de asemenea, cunoscută sub numele de “cunoașterea că.” Aceasta se deosebește de “cunoașterea cum” și “cunoașterea directă”. De exemplu: în matematică, este cunoscut faptul 2 + 2 = 4, dar, de asemenea, se știe cum să adunați două numere și se cunoaște o persoană (de exemplu, pe sine însuși), un loc (de exemplu, locul natal), un lucru (de exemplu, mașini) sau activitate (de exemplu, adunarea). Unii filosofi cred că există o diferență importantă între “cunoașterea că”, “cunoașterea cum” și “cunoașterea directă”, epistemologia fiind în principal preocupat de prima dintre acestea. Se sugerează uneori că aceste distincții sunt definite din punct de vedere lingvistic în unele limbi, precum a cunoaște și a ști în limba română. În franceză, portugheză și spaniolă, a cunoaște (o persoană) este tradus folosind connaître, conhecer și conocer, respectiv, în timp ce pentru a cunoaște (cum să facă ceva) este tradus folosind savoir, sabie, și sabie. Greaca modernă are verbele γνωρίζω (gnorízo) și ξέρω (kséro). Italiana are verbele conoscere și sapere și substantivele pentru cunoaștere sunt conoscenza și sapienza. Germana are verbele kennen și wissen. Wissen presupune cunoașterea unui fapt, kennen presupune cunoașterea în sensul de a fi familiarizat cu și având cunoștințe despre; de asemenea, există un substantiv derivat din kennen, și anume Erkennen, care implică cunoașterea sub formă de recunoaștere sau de luare la cunoștință. Verbul în sine presupune un proces: trebuie sa mergi la o stare la alta, de la o stare de “ne-erkennen” la o stare de adevărată erkennen. Acest verb pare a fi cel mai potrivit în ceea ce privește descrierea “epistemei” într-una dintre limbile europene moderne, de unde și numele german “Erkenntnistheorie.” Interpretarea teoretică și semnificația acestor probleme lingvistice rămâne controversată.

În lucrarea sa Despre denotare și cartea sa ulterioară Probleme ale filozofiei, Bertrand Russell a subliniat distincția dintre “cunoaștere prin descriere” și “cunoaștere directă“. Gilbert Ryle este, de asemenea, creditat ca subliniind distincția între cunoașterea cum și cunoașterea că în Conceptul minții. În Cunoașterea personală, Michael Polanyi argumentează relevanța epistemologică a cunoașterii cum și a cunoașterii că; folosind exemplul actului de echilibru implicat în mersul pe bicicletă, el sugerează că cunoștințele teoretice ale fizicii implicate în menținerea unei stări de echilibru nu se poate substitui cunoștințelor practice despre cum se pedalează, și că este important să se înțeleagă modul în care ambele sunt stabilite și fundamentate. Această poziție aparține în esență lui Ryle, care a susținut că incapacitatea de a recunoaște distincția dintre cunoașterea că și cunoașterea cum duce la o regresie la infinit.

În timpurile recente, uneii epistemologi (Sosa, Greco, Kvanvig, Zagzebski) și Duncan Pritchard au argumentat că epistemologia ar trebui să evalueze “proprietăți” ale oamenilor (de exemplu, virtuți intelectuale) și nu doar proprietățile propozițiile sau ale atitudinilor mentale propoziționale.

Credință

În discursul comun, o “declarație de credință” este în mod tipic o expresie a credinței și/sau încrederii într-o persoană, putere sau altă entitate – în timp ce include astfel de puncte de vedere tradiționale, epistemologia este, de asemenea, preocupată de ce credem. Aceasta include Adevărul, și orice altceva acceptăm ca adevărate pentru noi din punct de vedere cognitiv.

Adevăr

Dacă credința cuiva este adevărată sau nu, nu este o condiție prealabilă pentru credința sa. Pe de altă parte, dacă ceva este în fapt cunoscut, atunci categoric nu poate fi fals. De exemplu, în cazul în care o persoană crede că un pod este suficient de sigur să-l suporte, și încearcă să-l traverseze, dar podul apoi se prăbușește sub greutatea lui, se poate spune că el credea că podul era sigur, dar că credința lui a fost greșită. Nu ar fi corect să spunem că el știa că podul era în sigur, pentru că în mod clar nu era. În schimb, dacă podul suportă de fapt greutatea lui, atunci s-ar putea spune că el a crezut că podul era sigur, în timp ce acum, după ce a dovedit aceasta (prin traversarea podului), el știe că era sigur.

Epistemologii discută asupra faptului dacă credința este un corect purtător de adevăr. Unii ar descrie mai degrabă cunoașterea ca un sistem de afirmații adevărate justificate, în timp ce alții ca un sistem de sentințe adevărate justificate. Platon, în Gorgias, susține că credința este cel mai frecvent invocat purtător de adevăr.

Imagine https://en.wikipedia.org/wiki/File:Religion_collage_updated.jpg

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *