Home » Articole » Articole » Societate » Filozofie » Etica » Etica aplicată

Etica aplicată

postat în: Etica 0

Etica aplicată se referă la aplicarea practică a considerentelor morale. Este etica în ceea ce privește acțiunile din lumea reală și considerațiile lor morale în domeniile vieții private și publice, ale profesiilor, sănătății, tehnologiei, dreptului și conducerii. De exemplu, comunitatea bioetică este preocupată de identificarea abordării corecte a problemelor morale din științele vieții, cum ar fi eutanasia, alocarea resurselor rare de sănătate sau utilizarea embrionilor umani în cercetare. Etica în domeniul mediului se referă la aspecte ecologice, cum ar fi responsabilitatea guvernului și a companiilor de a curăța poluarea. Etica în afaceri include întrebări cu privire la obligațiile sau obligația “avertizorilor” față de publicul larg sau loialitatea față de angajatorii lor. Etica aplicată se deosebește de etica normativă, care se referă la standardele pentru comportamentul corect și greșit și de meta-etică, care se referă la natura proprietăților etice, a afirmațiilor, atitudinilor și judecăților.

Abordarea modernă

O mare parte din etica aplicată se referă la trei teorii:

  1. Utilitarismul, în care consecințele practice ale diferitelor politici sunt evaluate pe baza ipotezei că politica corectă va fi cea care duce la cea mai mare fericire. Principalele evoluții ale teoriei au venit de la Jeremy Bentham și John Stuart Mill, care au distins între un act și o moralitate utilitaristă. Mai târziu, evoluțiile au ajustat teoria, în special Henry Sidgwick, care a introdus ideea de motiv sau intenție în moralitate, și Peter Singer care a introdus ideea de preferință în luarea deciziilor morale.
  2. Etica deontologică, noțiuni bazate pe “reguli”, și anume că există o obligație de a efectua acțiunea “corectă”, indiferent de consecințele reale (reprezentate de noțiunea de imperativ categoric a lui Immanuel Kant, care era centrul teoriei etice a lui Kant bazat pe datorie). O altă teorie fundamentală deontologică este Legea Naturală, dezvoltată puternic de către Thomas Aquinas și o parte importantă a învățăturii Bisericii Catolice asupra Moralității.
  3. Etica virtuții, derivată din noțiunile lui Aristotel și Confucius, care afirmă că acțiunea potrivită va fi cea aleasă de un agent adecvat “virtuos”.

O abordare modernă care încearcă să depășească împărțirea aparent imposibilă între deontologie și utilitarism (a cărui divizare este cauzată de opusul unei viziuni morale absolute și relativiste) este raționamentul bazat pe caz, cunoscut și sub numele de cazuistică. Cauistica nu începe cu teoria, ci cu faptele imediate ale unui caz real și concret. În timp ce cazuistica folosește teoria etică, ea nu consideră teoria etică drept cea mai importantă caracteristică a raționamentului moral. Cazuiștii, precum Albert Jonsen și Stephen Toulmin (The Abuse of Casuistry, 1988), contestă paradigma tradițională a eticii aplicate. În loc să pornim de la teorie și să aplicăm teoria într-un anumit caz, cazuiștii încep cu singurul caz în sine și apoi se întreabă ce trăsături semnificative din punct de vedere moral (inclusiv teorii și considerații practice) ar trebui luate în considerare pentru cazul respectiv. În observațiile lor cu privire la comitetele de etică medicală, Jonsen și Toulmin notează că un consens privind cauzele morale deosebit de problematice apare adesea când participanții se concentrează mai degrabă pe faptele cazului decât pe ideologie sau teorie. Astfel, un rabin, un preot catolic și un agnostic ar putea să fie de acord că, în acest caz, cea mai bună abordare este aceea de a reține îngrijirile medicale extraordinare, în timp ce nu sunt de acord cu motivele care susțin pozițiile lor individuale. Concentrându-se pe cazuri și nu pe teorie, cei implicați în dezbateri morale măresc posibilitatea de a ajunge la un acord.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *