Home » Articole » Articole » Regional » Europa » Uniunea Europeana » Finanțarea UE pentru Pactul verde european

Finanțarea UE pentru Pactul verde european

În vederea atingerii obiectivelor prevăzute de Pactul verde european, Comisia Europeană s-a angajat să mobilizeze cel puțin 1 000 de miliarde EUR sub formă de investiții durabile în cursul următorului deceniu.

30 % din bugetul multianual al UE (2021-2028) și din instrumentul unic al UE NextGenerationEU (NGEU) pentru redresare în urma pandemiei de COVID-19 a fost alocat pentru investiții ecologice.

Țările UE trebuie să aloce cel puțin 37 % din finanțarea pe care o primesc în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență în valoare de 672,5 miliarde EUR pentru investiții și reforme care sprijină obiectivele climatice. Toate investițiile și reformele care urmează să fie finanțate în acest mod nu trebuie să afecteze în mod semnificativ obiectivele de mediu ale UE. Comisia, în numele UE, intenționează să atragă 30 % din fondurile NGEU prin emiterea de obligațiuni ecologice.

Politica de coeziune a UE

Politica de coeziune a UE ajută țările, regiunile, administrațiile locale și municipalitățile din UE să facă investiții importante care contribuie la Pactul verde european. Trebuie să aloce pentru aceste priorități cel puțin 30 % din finanțarea pe care o primesc prin Fondul european de dezvoltare regională. În plus, 37 % din Fondul de coeziune va contribui în mod specific la realizarea neutralității climatice până în 2050.

Comisia a instituit Planul de investiții al Pactului verde european (EGDIP), denumit și Planul de investiții pentru o Europă durabilă (SEIP), ca parte a Pactului verde. Acest plan cuprinde Mecanismul pentru o tranziție justă, care se axează pe asigurarea unei tranziții echitabile și juste către o economie verde. Acesta va mobiliza investiții semnificative în perioada 2021-2027 pentru a sprijini cetățenii din regiunile cele mai afectate de tranziție.

Mobilizarea investițiilor publice și private

Programul InvestEU va contribui la acest efort și îi va oferi UE o finanțare esențială pe termen lung prin mobilizarea de importante fonduri private și publice. Regulamentul InvestEU prevede că investițiile care contribuie la obiectivele climatice vor reprezenta cel puțin 30 % din fondul InvestEU în ansamblu. O schemă specifică pentru o tranziție justă va genera investiții suplimentare în beneficiul teritoriilor vizate de tranziția justă, în complementaritate cu Fondul pentru o tranziție justă și cu facilitatea de împrumut pentru sectorul public.

În plus, măsurile privind finanțarea durabilă, inclusiv Regulamentul privind taxonomia pentru clasificarea investițiilor ecologice, vor contribui la Pactul verde european prin stimularea investițiilor sectorului privat în proiecte ecologice și durabile.

Comisia Europeană a adoptat o serie de propuneri menite să adapteze politicile UE în domeniul climei, energiei, transporturilor și fiscalității, pentru a reduce cu cel puțin 55 % până în 2030 emisiile nete de gaze cu efect de seră, față de nivelurile din 1990. Informații suplimentare despre realizarea obiectivelor Pactului verde european

Sursa: © Uniunea Europeană, 1995-2022, licența CC BY 4.0

Lumina – Optica fenomenologică
Lumina – Optica fenomenologică

O introducere în fenomenologia opticii geometrice (reflexia, refracția, principiul lui Fermat, oglinzi, miraje, dispersia, lentile), opticii fizice (undele luminoase, principiul Huygens–Fresnel, difracția, interferența, polarizarea, vederea tridimensională, holografia), opticii cuantice (fotoni, efectul fotoelectric, dualitatea undă-particulă, principiul incertitudinii, complementaritatea) și culorilor (transparența, … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $3.99 Selectează opțiunile
Fizica fenomenologică - Compendiu - Volumul 1
Fizica fenomenologică – Compendiu – Volumul 1

Un compendiu care se dorește a fi exhaustiv pentru domeniul fizicii, cu accent pe explicarea fenomenelor și aplicațiilor practice. O carte pentru studiul personal, concisă și ușor de citit, care clarifică aceste teorii ale fizicii, cel mai important domeniu al … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $9.99$34.55 Selectează opțiunile
Fizica fenomenologică - Compendiu - Volumul 2
Fizica fenomenologică – Compendiu – Volumul 2

Un compendiu care se dorește a fi exhaustiv pentru domeniul fizicii, cu accent pe explicarea fenomenelor și aplicațiilor practice. O carte pentru studiul personal, concisă și ușor de citit, care clarifică aceste teorii ale fizicii, cel mai important domeniu al … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $9.99$34.55 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *