Home » Articole » Articole » Afaceri » Traduceri » Ghid traduceri » Ghid UE pentru traduceri – Organizaţi documentul

Ghid UE pentru traduceri – Organizaţi documentul

postat în: Ghid traduceri 0

EU Translation GuideLa început

• Dacă planul dumneavoastră include un rezumat,începeţi cu acesta şi veţi descoperi, poate, că estesuficient! Introduceţi rezumatul la începutul textului,întrucât aceasta este prima parte (şi adesea singura) pe care o va citi publicul.

• Acordaţi o atenţie deosebită conectorilor, care îiajută pe cititori să urmărească logica şi argumentaţiadumneavoastră. Alegeţi titluri şi alte „marcaje” care le vor permite cititorilor să identifice informaţiile esenţiale, fără să trebuiască să lerepetaţi pe parcursul întregului document. Folosiţititluri şi subtitluri informative pentru a evidenţiacele mai importante puncte ale documentului.Un titlu precum „Fuziunile trebuie monitorizatemai îndeaproape” este mai informativ decât „Monitorizareafuziunilor”.

• Luaţi în considerare cea mai bună modalitate dea vă exprima ideile şi asiguraţi-vă că documentuleste inteligibil pentru cititori. Puteţi recurge la utilizareade imagini, grafice sau tabele în locde text? Aveţi nevoie de un glosar sau de o listăcu definiţii?

• Următoarea parte cel mai frecvent citită, dupăînceputul textului, este concluzia. Este posibil cacititorul să treacă peste tot restul textului pentrua ajunge la concluzie. Formulaţi concluzia într-unmod clar, concis şi la obiect.

• Prezentaţi cititorilor dumneavoastră structuradocumentelor mai lungi, incluzând un cuprins clar.

Pe parcursul redactării

• Urmaţi recomandările din capitolele următoare.

• Consultaţi resursele pentru redactare ale UE (a sevedea ultima pagină).

Simplificaţi dacă este necesar, asigurându-vă că mesajul rămâne clar. Fiţi atenţiînsă la formulările foarte directe şi prea simplificate! Ele ar putea reduce nivelul de politeţe necesarpentru comunicarea scrisă şi ar putea aveaun impact negativ asupra cititorilor. Ei ar puteapercepe o adresare de tip imperativ acolo unde nu se intenţionează acest lucru.

• Un posibil exemplu de simplificare este următorul:

  • GREŞIT: Data limită care trebuie respectatăpentru depunerea candidaturilor este31 martie 2012.

  • MEDIU: Data limită pentru depunereacandidaturilor este 31 martie 2012.

  • BINE: Termenul pentru depunerea candidaturilor: 31 martie 2012.

La nivelul Comisiei Europene există două probleme frecvente:

1. Reutilizarea unui text anterior fără adaptarea adecvată a acestuia
Este posibil ca modelele anterioare să fi e redactate în mod neclar şi să nu reflecte noile circumstanţe şi noile practici de redac tare. Faceţi toate modificările necesare.

2. Tăierea şi copierea textelor
Poate veţi avea nevoie să utilizaţi pasaje din documente variate pentru a compune un text nou. Fiţi atenţi la terminologia neuniformă, la repetiţii şi la omisiuni, care pot afecta logica internă şi claritatea rezultatului final.

Sursa: Comisia Europeană

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *